Handelsbanken godt ut i bærekraftrangeringer

Handelsbanken kommer godt ut av bærekraftrangeringer, men har enda høyere ambisjoner for årene som kommer. – Vi mener alvor med bærekraftarbeidet vårt. Derfor skal det prege hvordan vi gir råd, forvalter og låner ut penger, sier adm. direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge. Her kan du lese om aktuelle bærekraftrangeringer, som Etisk bankguide 2020. 

19. november 2020

Det har i 2020 kommet flere bærekraftrangeringer og -vurderinger:

 • Sustainability Yearbook: Handelsbanken kommer ut blant de 15 prosent banker i verden med høyest score på bærekraft. Rangeringen gjøres av S&P Global.
 • Hållbare børsnoterte selskaper 2020: Handelsbanken er rangert som mest bærekraftige selskap i kateogorien bank og finans i Sverige. Rangeringen gjøres av Dagens Industri, Aktuell hållbarhet og Ekonomihögskolan ved Lunds universitet.
 • Fair finance guide (Etisk bankguide): Handelsbanken løfter sin score fra 55% i 2019 til 62% i 2020, og klatrer til å være nr. 2 av de fire nasjonale fullsortimentsbankene (DNB scorer bedre, Danske Bank og Nordea svakere)

Bærekraft i forretningen

Handelsbanken har jobbet systematisk med bærekraft lenge, og bærekraft er integrert i virksomheten. Bærekraftarbeidet er forankret i FNs bærekraftmål.

– Som stor bank har vi et ansvar for å bidra til at det vi gjør bidrar til å utvikle verden i riktig retning. Dette er et ansvar vi tar på alvor. Aller mest kraft har vi når vi trekker bærekraft inn i forretningen vår, så for oss er kjernen ansvarlig rådgivning, ansvarlig kapitalforvaltning og ansvarlig finansiering, sier adm. direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge.

Bærekraftarbeidet i konsernet ledes av bærekraftsjef Catharina Belfrage Sahlstrand, mens Handelsbanken i Norge har rekruttert Hilde Nordbø som ny bærekraftsjef.

Hilde Nordbø er Handelsbanken Norges nye leder for bærekraft.

Hilde Nordbø er Handelsbanken Norges påtroppende bærekraftsjef

Les artikkelen

Handelsbanken og bærekraft

For Handelsbanken handler bærekraft blant annet om følgende:

 • Finansiell bærekraft: Handelsbanken skal være så solid at banken aldri vil ha behov for hjelp fra myndigheter eller sentralbanker om tidene blir vanskelige. Da mange banker mottok finansiell hjelp under siste finanskrise, klarte Handelsbanken seg uten.
 • Ansvarlig finansiering: Bærekraft er inkludert i prosessen når vi vurderer hvilke bedrifter vi skal låne ut penger til. 
 • Ansvarlig forvaltning: Handelsbanken tar på alvor hvordan kundenes penger plasseres. Banken er aktiv eiere som påvirker og stemmer, og forlater eierskap om den ikke når frem. Banken tar hensyn til miljømessige og sosiale forhold i selskapene, samt eierskapstyring. Handelsbanken har signert FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (PRI).
 • Ansvarlige produkter: Banken gir kundene grønne og bærekraftige valg når de skal låne eller plassere penger. Handelsbanken var først i Norge med svanemerkede fond og tilbyr både grønn finansiering av næringseiendom og snart boliger.  
 • Skatt: Handelsbanken betaler skatt der pengene tjenes – og er med det en av Nordens største skatteytere. I Norge betaler banken rundt 600 millioner kroner i skatt årlig, rundt 800.000 kroner for hver medarbeider.
 • Bekjempe kriminalitet: Banken bidrar aktivt i det viktige arbeidet mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Handelsbanken i Etisk Bankguide

Etisk bankguide 2020 ble offentliggjort 19. november 2020. Dette er en vurdering som stort sett tar for seg det som måtte finnes av publiserte retningslinjer og policyer, og i liten grad vurderer hva bankene gjør i praksis. Etisk bankguide handler derfor mer om hva bankene sier at de gjør, enn hva de faktisk gjør.

Handelsbanken løfter sin score fra 55 prosent (2019) til 62 prosent, og får høye score på områder som korrupsjon, våpen, olje og gass. Størst forbedring fra i fjor får Handelsbanken på skatt (+21 prosent) og olje og gass (+ 22 prosent). Handelsbanken får lavere score på områder som likestilling.

Her er ytdypninger på noen av de aktuelle områdene i Etisk bankguide:

 • Skatt: Banken har styrket seg kraftig, blant annet som følge av en ny retningslinje for håndtering av skatt, som også gjør banken mer transparent. Banken har både retningslinjer og kultur for ikke å bidra til skatteunndragelser eller aktiv skatteplanlegging. Handelsbanken er for øvrig en av Nordens største skatteytere.
 • Olje og gass: Banken har styrket seg, primært som følge av kapitalforvaltningens restriktive holdning til å investere i disse bransjene. 
 • Likestilling: Dette er et viktig tema for Handelsbanken, og banken styrker scoren fra 35 til 45 prosent. Dette skyldes primært synliggjøring av bankens rammeverk for likestilling, mangfold og inkludering på bankens nettsider. Likestilling er likevel blant bankens svakere score i Etisk bankguide, som mener banken ikke stiller tilstrekkelige med krav til de virksomhetene banken investerer i eller finansierer. For det interne likestillingsarbeidet oppnår banken bedre resultater, men også her finnes det forbedringspotensial, for eksempel når det gjelder kjønnsbalanse blant topplederne. I Handelsbanken Norge er målet minimum 40 prosent av hvert kjønn i ledende stillinger. 
 • Åpenhet og ansvar: Dette handler om hvordan banken rapporterer på hvilke selskap, prosjekter og land den investerer i, hvor Handelsbanken får gode score for åpenhet rundt hvilke selskaper den har dialog med, hvordan den stemmer ved generalforsamlinger og hvilke selskaper den sier nei til å investere i som følge av hvordan de opererer.  

Relaterte artikler