Sommervikarene har for fullt inntatt Handelsbanken – slik bidrar de gjennom sommeren

Denne sommeren jobber totalt 53 studenter med å holde hjulene i gang i Handelsbanken. Her kan du finne ut mer om hvordan det er å jobbe som sommervikar i Handelsbanken.

17. juli 2021

På hovedkontorene og på bankkontorer over hele landet er årets student- og sommervikarer i gang for fullt. Totalt er 12 sommervikarer og 41 studentvikarer, som også jobber i Handelsbanken ved siden av, i full gang med nye utfordringer gjennom hele sommeren.

– Det beste med å jobbe som studentvikar i Handelsbanken må være hvor inkluderende arbeidsmiljø det er, både hos oss på kontoret og i banken generelt. Man får fort en følelse av at banken setter pris på oss studentvikarer, sier Birgitte Karlstrøm. Hun jobber som studentvikar ved Stavanger Straen, et av Handelsbankens kontorer i Stavanger.  

Til høsten begynner hun på sitt andre og siste år på master i økonomi ved Universitetet i Stavanger, med spesialisering i næringsutvikling og innovasjon.

– Jeg valgte å søke jobb som studentvikar i Handelsbanken for å få et innblikk i finansbransjen. Jeg så på det som en god mulighet til å få relevant praksis og erfaring ved siden av studiet, sier hun.

Som studentvikar har hun fått bryne seg på mange ulike oppgaver. Alt fra å bistå med saksbehandling i lånesaker, kundeoppfølging, delta i kundemøter som handler om finansiering og plassering, eller hjelpe kunder som svinger innom kontoret.

– Det har vært utrolig lærerikt for meg som er ny i bransjen – bare det å bli inkludert i alt mulig av alle slags arbeidsoppgaver kombinert med at man får mye tillit og ansvar, gjør at læringskurven blir utrolig bratt. Jeg lærer noe nytt hver gang jeg er på jobb.

Alle Handelsbankens sommervikarer får også en egen faglig fadder som de kan spørre om tips, hjelp og råd.

– Det er en stor trygghet i starten å ha en man vet man kan spørre om hva som helst. Jeg ble tatt godt imot da jeg begynte for snart to år siden. Man blir fort en del av fellesskapet og blir behandlet på lik linje som de andre ansatte på kontoret.

Mange muligheter for studentvikarene

Benjamin Salung Jatta har kapret jobb som sommervikar i avdelingen som administrerer fondshandler, aksjesparekontoer og diskresjonær forvaltning i Handelsbanken. Til vanlig studerer han ved Copenhagen Business School i København, hvor han nettopp fullførte en bachelorgrad i økonomi. Til høsten begynner han på en mastergrad i «Finance and Strategic Management». Jatta forteller at han søkte jobb i Handelsbanken fordi det er god erfaring å ha med seg videre i karrieren.

– Handelsbanken har et godt rykte når det kommer til kapitalforvaltning, og jeg synes det virket spennende å få et dypere innblikk i hvordan dette drives fra innsiden. Samtidig er jobben veldig relevant for mitt studie og jeg får også praktisk erfaring og trening i de teoretiske modellene jeg til vanlig lærer om på skolebenken.

Jatta liker best ansvaret han får som sommervikar i Handelsbanken.

– Det er kanskje mest nærliggende å tro at det er begrenset hva man får gjøre som sommervikar, men jeg har blitt utfordret til å gjøre egne vurderinger og finne gode løsninger. Det har gitt et enormt utbytte for min egen del. Arbeidsdagene er dynamiske og man lærer noe nytt hver dag.

«Studentene er viktige for oss i Handelsbanken»

Tora Løvli Harstad og Fride Rikke Roska er ansvarlige for studentprogrammet i Handelsbanken i Norge. De forteller at studentene spiller en sentral og viktig rolle – i sommer blant annet for å få ferieavviklingen til å gå rundt.

F.v. Tora Løvli Harstad og Fride Rikke Roska er ansvarlige for studentprogrammet i Handelsbanken i Norge.
Foto: Mounir El Hamouti

– Studentene er viktige for oss i Handelsbanken. Samtidig bidrar studentene med å avlaste rådgivere og komme med nye syn og gode innspill på problemstillinger som dukker opp hver eneste dag. I tillegg ser vi også at de er en viktig rekrutteringskilde når de er ferdige som student- og sommervikarer, sier Harstad, før Roska legger til:

– Studentenes arbeidsoppgaver varierer fra kontor til kontor, og fra avdeling til avdeling. Men felles er at studentene får være med på å løse et bredt spekter av utfordringer og får mye ansvar dersom de tar initiativ.

De forteller at de fleste studentvikarene jobber til de er ferdige med studiene. En hovedvekt av studentene går ulike økonomiutdanninger, men det er stadig flere som studerer blant annet juss, IT og psykologi.

«Kommer inn med oppdatert kunnskap»

Kjetil Halvorsen, stedfortredende ved Handelsbankens kontor Stavanger Straen, forteller at de setter stor pris på studentvikarene.

– De kommer inn med oppdatert teoretisk kunnskap, og over tid får vi dannet oss et bilde av deres faglige evner og sosiale ferdigheter. Sosialt sett er studentene et friskt pust som kommer inn med stort pågangsmot og entusiasme, noe som er til stor verdi for oss på kontoret. Ofte har også studentene stort nettverk og er gode ambassadører for andre potensielle søkere til Handelsbanken, sier Halvorsen.

Nye studentvikarer får raskt mye ansvar, og får bidra både med spørsmål fra privat- og bedriftskunder, ifølge Halvorsen.

Assisterende banksjef Kjetil Halvorsen er svært godt fornøyd med studenvikarene ved Stavanger Straen.

– De får gjerne også delta i kundemøter med de fast ansatte rådgiverne på kontoret. De er selvfølgelig også med på alle sosiale sammenkomster – både med kunder og ansatte.

 – Hvordan bidrar kontoret til at studentvikaren får en best mulig utvikling?

– Alle studentvikarer hos oss får en opplæringsplan. Den skal følges, og er et godt verktøy for at studentvikaren vår skal få jobbet på tvers av de ulike fagområdene på kontoret. På den måten får studentvikaren også gradvis prøvd seg på vanskeligere oppgaver.

Relaterte artikler