Bærekraftsjef med ambisjoner

Catharina Belfrage Sahlstrand er Handelsbanken-konsernets nye bærekraftsjef. – Vi skal skape fordeler for kundene våre, være til nytte for virksomheten vår, opprettholde et lavt risikonivå og være til nytte for samfunnet og fremtidige generasjoner, sier hun om bærekraftarbeidet. Her kan du lese hvilke bærekraftutfordringer hun mener vil dominere fremtiden.

28. august 2020

– Jeg har høye forventninger til hva vi som bank skal og kan oppnå på bærekraft. Forretningsmodellen vår er anerkjent som bærekraftig, men samtidig opererer vi i en verden med store utfordringer på bærekraft. Det krever at vi fortsetter å utvikle oss, sier hun.

Sahlstrand (39) er svensk, utdannet advokat, og har mange års erfaring fra advokatbyrået Mannheimer Swartling. De siste årene har hun vært ansvarlig for bærekraftig forretningsutvikling i Handelsbanken Debt Capital Markets. Hun starter i jobben som bærekraftsjef for Handelsbanken-konsernet i disse dager.

Man skal ikke tro at bærekraft bare er et krav som vi må oppfylle.
Catharina Belfrage Sahlstra

Klima vil dominere

Sahlstrand mener Handelsbanken har et godt utgangspunkt, da det allerede er mange i banken med god kunnskap på bærekraft.

– Om vi skal lykkes med ambisjonene om å være best i bransjen, der bærekraft gjennomsyrer alt vi gjør, må alle i banken føle seg inkludert i bærekraftarbeidet. Vi kan bare nå dette om det er kunnskap og forståelse i hele banken, sier hun.

– Hva ser du som den største bærekraftutfordringen for banken i fremtiden?

– Jeg tror ikke vi bør rangere bærekraftspørsmål. Hvis vi ser på de globale bærekraftmålene, blir de beskrevet som integrerte og udelelige. Sosiale og økonomiske spørsmål som bekjempelse av fattigdom, retten til utdanning, likestilling og antikorrupsjon er viktige bærekraftspørsmål, men jeg tror klimaspørsmålet vil dominere og veie tungt, både i vårt og andre aktørers arbeid, sier hun.

Nye krav til bankene

En rekke internasjonale avtaler og initiativer, ikke minst fra EU, vil fremover skape høye forventninger til finansnæringen på miljø- og klimaområdet. Bankene får nye krav.

– De stiller blant annet krav til oss som bank for å øke åpenheten om hva vi finansierer. De skaper også insentiver for bankene til å finansiere og investere i selskaper som kan og vil være en del av en bærekraftig og lønnsom økonomi. Vi må også, helt i tråd med vår restriktive tilnærming til risiko, forstå og handle på det faktum at klimarisiko ikke er fullt priset i samfunnet i dag.

-Jeg tror ikke man bør rangere bærekraftsspørsmål. Hvis vi ser på de globale bærekraftsmålene, blir de beskrevet som integrerte og udelelige.
Catharina Belfrage Sahlstrand

Bærekraft gir muligheter
Sahlstrand understreker at vi ikke skal tro at bærekraft bare er et krav som vi må oppfylle.

– Det er også et økende antall forretninger vi kun kan vinne om vi bytter og tilbyr bærekraftige produkter og tjenester. Blant fremtidens vinnere er selskapene som jobber for å redusere klimagassutslipp, finne metoder for økt karbondioksidbinding, eller utvikle løsninger for hvordan samfunnet skal tilpasse seg de uunngåelige klimaendringene, sier hun.

Relaterte artikler