Om Handelsbanken

Handelsbanken i dag

Handelsbanken har landsdekkende kontornettverk i Norge, Sverige, Storbritannia, og Nederland. Vi ser disse seks landene som hjemmemarkedene våre. Handelsbanken ble stiftet i 1871 og har i dag mer enn 10 000 ansatte, hvorav 40 prosent er ansatte utenfor Sverige. 41 prosent av alle ledere er kvinner (2020).

Siden begynnelsen av 1970-tallet har Handelsbankens organisasjon vært desentralisert og driften er alltid basert på kundens behov. Dette betyr at alle forretningsavgjørelser som gjelder individuelle kunders forhold til banken, tas nær kunden. Handelsbanken har mer fornøyde kunder enn sammenlignbare banker og er en av de mest kostnadseffektive børsnoterte bankene i Europa.

Vi kjenner kundene våre

Bankkontorene kjenner sine kunder og vet bedre enn noen andre hva akkurat du som kunde trenger, ønsker og forventer. Dette betyr at bankkontoret har det fulle og hele kunde- og resultatansvaret. Det er kontoret, i samråd med deg som kunde, som avgjør hva som er den beste løsningen for deg og din økonomi. For oss er det en selvfølge at beslutningene tas nær deg, nær virkeligheten – på kontoret. Vårt mål er at du opplever oss som en tilgjengelig bank med høy servicegrad.

Evnen til å imøtekomme dine ønsker og behov, og ut fra dette kunne tilby deg riktig produktsammensetning, krever kunnskap. En kunnskap som bare din personlige kunderådgiver på ditt kontor får gjennom lokal tilstedeværelse og nære relasjoner.

Vårt syn på bærekraft

I Handelsbanken forstår vi at vi har en påvirkning på samfunnet, miljøet og de finansielle markedene. Det å drive langsiktig og ansvarlig har derfor i lang tid vært en essensiell del av hvordan Handelsbanken opererer. I dette er også arbeidet vårt med bærekraft dypt forankret – både som bank, samfunnsaktør og arbeidsgiver.

Langsiktige relasjoner, lav risikovilje og kostnadsbevissthet er noen av Handelsbankens hjørnesteiner. Og i mange år har vi forsøkt å jobbe med en stadig mer bærekraftig tilnærming. Samtidig vet vi at det er mye arbeid som gjenstår. Vår solide økonomi hjelper oss med å ikke bli en belastning for samfunnet i dårlige tider – i stedet kan vi bidra med stabilitet.

Hvordan jobber vi med bærekraft?
Det viktigste bidraget vårt for å gjøre verden bedre og bærekraftig, finner vi i kjernevirksomheten vår: Hvordan vi møter og gir råd til kundene, hvordan vi finansierer virksomheter og hvordan vi forvalter betydelig kapital for kundene våre. Om vi gjør dette ansvarlig, vil det sette spor.

Ansvarlig rådgivning
Handelsbanken er en rådgivningsbank. Vi lever av å gi gode råd som står seg over tid. Det gjør at vi er nødt til å være langsiktige i relasjonene våre og alltid ha kundenes beste for øyet. Vi har ingen salgsbonuser, salgsmål eller budsjetter, men et mål om å ha landets mest fornøyde bankkunder – år etter år. I tillegg har vi gitt et tydelig ansvar til rådgiveren som møter kundene. Ansvarlig rådgivning handler om å gi råd som er til beste for kundene, som å beskytte kundene våre mot økonomiske vanskeligheter som overdreven gjeld. Det handler også om å kartlegge og utfordre kundenes ambisjoner og arbeid for bærekraft som en naturlig del av rådgivningen.

Ansvarlig finansiering
Å låne ut penger og finansiere virksomheter og familier, er en av Handelsbankens hovedoppgaver. Dette vil vi gjøre ansvarlig. Når vi vurderer kredittverdigheten, ser vi for eksempel på hvordan miljørisiko påvirker den enkelte kundens tilbakebetalingskapasitet. Vi tester ut bærekraftige finansieringsformer som ivaretar FNs bærekraftmål, men vi har en lang vei igjen å gå.

Vi tilbyr store bedriftskunder grønne lån og rådgivning til dem som ønsker å utstede grønne obligasjoner. Vi jobber aktivt med bærekraft og ansvarlighet, og alt det vi gjør for å støtte en bærekraftig utvikling i samfunnet.

Ansvarlige investeringer
Gjennom ansvarlige investeringer jobber vi med å ta bevisste valg for å støtte en bærekraftig utvikling. Dette gjør vi på to måter: Når vi forvalter kundenes penger og er eier i et stort antall selskaper, bruker vi eierskapet vårt til å påvirke. Vi går også ut og inn av selskaper basert på bærekraft. I tillegg tilbyr vi grønne og ansvarlige investeringsmuligheter for kundene, slik at kundene kan investere i fond med fokus på bærekraft.