Norges Bank varsler videre renteoppgang, og spår samtidig dårligere tider

Norges Bank har varslet ny dobbel renteheving, og sier renten er ytterligere på vei opp. Hensikten er å få ned inflasjonspresset. Det kommer med en klar kostnad; Norsk økonomi er på full fart inn i en resesjon, og vi vil trolig se at arbeidsledigheten begynner å øke allerede gjennom høsten, ifølge Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Torsdag 22. september hevet Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til 2,25 prosent.

Det stemmer overens med hva Handelsbankens analytikere ventet i sin konjunkturrapport som ble lansert dagen før.

– Utfallet var i tråd med forventningene til flertallet av analytikerne, oss inkludert. Norges Bank signaliserer også at styringsrenten vil øke til 2,75 prosent innen utgangen av 2022. Den vil så stige videre opp mot 3 prosent innen første kvartal 2023, før toppen er nådd mellom 3 og 3,25 prosent i løpet av tredje kvartal neste år, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Marius Gonsholt Hov
Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, mener rentehevingene vil merkes godt i nordmenns privatøkonomi, samt gi nedgang i boligprisene, og økt arbeidsledighet.
Handelsbanken

Mål om å holde inflasjonen lav og stabil

Målet til Norges Bank er å holde inflasjonen lav og stabil, nær to prosent over tid. I tillegg skal de sørge for høy og stabil produksjon og sysselsetting. Inflasjon er økning i konsumprisindeksen (KPI). Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i priser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge.

I teorien skal rentehevinger føre til at folk har mindre penger å bruke, hvor igjen lavere etterspørsel vil roe prisveksten. Høyere renter gjør det dyrere å låne penger, som påvirker hvor mye man betaler på for eksempel boliglån.

Den siste tiden har vi sett at arbeidsmarkedet har strammet seg kraftig til, som vil si at det er lav arbeidsledighet med underskudd på arbeidssøkere, samtidig som prisveksten har steget langt over målet til Norges Bank.

Vil merkes godt i privatøkonomien

Handelsbankens analytikere mener de raske og store rentehevingene vil føre norsk økonomi inn i en resesjon, og at myk landing ikke lenger er en mulighet.

Rentehevingene vil dermed merkes godt i nordmenns privatøkonomi, samt gi nedgang i boligprisene, og økt arbeidsledighet, mener Handelsbankens analytikere.

– Vi spår ikke krakk i boligmarkedet, men tror på prisfall på 3,0 prosent neste år, og 2 prosent i 2024. Vi tror også at med nåværende renteutsikter, vil arbeidsledigheten stige jevnt fremover, sier Gonsholt Hov.

Boliger i Trondheim
Handelsbankens analytikere spår boligprisfall de to kommende årene.
iStock

– Kostnaden Norges Bank er villige til å akseptere

Norges Bank er også helt tydelige på at dette ikke blir en myk landing, og varsler nå en enda brattere nedtur i norsk økonomi enn hva analytikerne i Handelsbanken hadde antatt i utgangspunktet.

– Arbeidsledigheten ventes å begynne å stige allerede i løpet av de nærmeste månedene. Dette er den kostnaden Norges Bank er villig til å akseptere, nettopp for å få inflasjonspresset ned, ifølge Gonsholt Hov.

– Men de lar det samtidig skinne gjennom at de har blitt mer usikre. De ønsker ikke å få inflasjonen ned «for enhver pris», legger han til.

Årsaker til inflasjon

Totalinflasjonen er for tiden svært høy som følge av den sterke veksten i strømprisene. Men også utenom energivarer har prisveksten tiltatt betydelig, og vært langt høyere enn anslått av Norges Bank.

– Dels skyldes den bratte prisoppgangen at vi importerer høy prisvekst fra utlandet. Men prisveksten på norskproduserte varer og tjenester har vært like sterk, og dette må ses i sammenheng med en overopphetet økonomi, beskriver Gonsholt Hov.

Det er nettopp dette prispresset Norges Bank ønsker å dempe ved å sette renten ytterligere opp. Da må renten settes såpass høyt at den faktisk bremser etterspørselen. Det er det som skjer nå, forklarer Gonsholt Hov.

I tråd med Handelsbankens analyser

I forkant av dagens nyheter, spådde Handelsbankens analytikere at styringsrenten ved utgangen av året ville settes opp mot 2,75 prosent, muligens 3 prosent. Inn mot sommeren neste år så de for seg en rentetopp på 3,25 prosent.

– Våre analyser er godt i tråd med den oppdaterte rentebanen, men om noe trodde vi Norges Bank ville gi seg selv alternativet til å sette opp renten til 3 prosent allerede mot slutten av inneværende år.

– Vi forventet også at Norges Bank ville signalisere en rentetopp på 3,25 prosent midtveis neste år. Norges Banks rentesignaler er dermed litt mer forsiktige enn hva vi hadde sett for oss, fortsetter Gonsholt Hov.

Relaterte artikler