Fond- eller kontosparing: Sparemetoden du bør velge

Skal du plassere pengene dine på konto, eller spare langsiktig i finansmarkedene? Investeringsstrateg i Handelsbanken, Halfdan Grangård, deler sine råd til hvordan du smartest investerer pengene dine.

Det finnes flere alternativer for sparing der ute, og det kan være vanskelig å navigere seg frem til hvilken sparemetode som er best for akkurat deg. Her vil jeg dele noen råd som du kan ta med deg på veien.

Investeringsstrateg i Handelsbanken, Halfdan Grangård, deler sine råd om konto- og fondsparing.
Handelsbanken

Risiko og avkastning

Først: Når du velger om du skal plassere pengene dine på konto, eller søke lykken i finansmarkedene, bør viljen og evnen til å tåle risiko være et sentralt poeng for beslutningen.

  • Plasserer du pengene på konto, er avkastningen i kommende periode kjent, nemlig renten du oppnår. Risikoen for at banken ikke utbetaler pengene når du ønsker dem, er også tilnærmet null.
  • I aksjemarkedet er avkastningen på ingen måte kjent, og kan variere mye over kort tid. Det er dermed mye høyere risiko knyttet til aksjeinvesteringer.

For å kompensere for høyere risiko, er det også slik at aksjemarkedene over tid gir høyere avkastning enn plassering på konto. Hadde det ikke vært sånn, ville veldig få valgt å plassere penger i aksjemarkedene.

Ettersom du nå kan få høyere rente på bankinnskudd enn på lenge, kan dette alternativet fremstå som mer attraktivt.

Da er det verdt å tenke gjennom hvorfor kontorentene har steget: Det skyldes i hovedsak at inflasjonen har nådd svært høye nivåer.

Så selv om rentene på bankinnskudd har steget, vil avkastningen etter inflasjon trolig holde seg negativ en stund til. Bankinnskudd vil altså mest sannsynlig låse inn tap i kjøpekraft.

Tidshorisont og evne til å tåle svingninger

Før du eventuelt plasserer penger i finansmarkedene, er det lurt i stille deg to spørsmål:

  1. Hvilken tidshorisont har du på investeringen. Med andre ord: hva sparer du til og når vil du få bruk for pengene?
  2. Hvor store svingninger i verdien på investeringen tåler du før du mister nattesøvnen og selger unna i panikk under et markedsfall? Her er det viktig å være ærlig med seg selv. Jeg har delt noen tanker om dette her.

Jo lengre tidshorisont du har på investeringen og jo bedre du tåler kortsiktige verdifall, jo mer risiko er det fornuftig å ta.

  • Sparer du til å kjøpe en leilighet neste år, er tidshorisonten for kort for å plassere pengene i aksjemarkedet. Da vil kontosparing være å foretrekke.
  • Sparer du til pensjon og har titalls år igjen i arbeidsmarkedet, vil det være fornuftig å investere med høyere risiko. Det fordi den forventede avkastningen er høyere, og en lang tidshorisont reduserer risikoen for at du må realisere et midlertidig verditap.

På samme måte vil større evne til å tåle risiko, gjøre det mer sannsynlig at du orker å sitte gjennom store, midlertidige fall i aksjemarkedene, uten å kaste kortene og realisere tapet.

Oppsummert: Jo mindre du bekymrer deg over kortsiktige verditap og jo lengre tidshorisont du har på investeringen, jo mer risiko kan du ta når du investerer.

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning

Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Relaterte artikler