Ta kontroll over pensjonen din

Pensjonen er kanskje ditt viktigste spareprosjekt og skal du få mest ut av dine oppsparte midler er første steg å samle pensjonskapitalbevisene dine. Det kan ha mye å si for avkastningen på pensjonen din.

25. april 2020

Pensjonstilværelsen er noe de fleste sparer til gjennom et helt arbeidsliv. Allikevel er det mange som ikke er klar over hva god forvaltning kan utgjøre for pensjonen din.

– Å samle pensjonskapitalbevisene dine er noe av det viktigste du kan gjøre for å ta kontroll over pensjonen din og du kan tape mye på å ikke foreta deg noe, sier pensjonsrådgiver Dagfinn Engelstad i Handelsbanken Liv.

Dersom du i dag har pensjonskapitalbevis hos flere pensjonsforvaltere, betaler du unødvendige gebyr for hvert bevis. Mange går også glipp av betydelig avkastning fordi tidligere arbeidsgivere kan ha valgt en rimelig forvaltningsløsning med en for lav akjseandel.

– Har du spredt pensjonskapitalbevisene dine på ulike forvaltningsløsninger, er det vanskelig å få utbytte av god forvaltning. Det kan utgjøre betydelige beløp over mange år. Mange har pensjonsavtaler i porteføljer med høy renteandel, noe som generelt sett ikke er anbefalt om du har lang tid igjen til pensjonsalder. Her er det mye å hente på å flytte til en portefølje med en høyere aksjeandel, sier han.

Ved å samle pensjonskapitalbevisene i Handelsbanken kan du få en helhetlig og langsiktig forvaltning av det du har opptjent. I fondsforsikringsportalen kan du bytte fond og få oversikt over dine opptjente midler. Du kan selv velge fond fra Handelsbanken Kapitalforvaltning og Skagen Fondene, eller investere i et av våre fire Aktivfond.

– For å få god avkastning er vårt generelle råd at folk bør ha høyere risikoprofil og trappe ned etter hvert som utbetalingstidspunktet nærmer seg, sier Engelstad.

Rådgiveren din kan hjelpe deg med å sette sammen en løsning som passer deg.
Samle dine pensjonskapitalbevis ved å følge guiden på Handelsbankens nettsider.

Relaterte artikler