Kapitalforvaltning 2022: Handelsbanken har de mest fornøyde kundene

Handelsbanken har Norges mest fornøyde kapitalforvaltningskunder, ifølge Norsk Kundebarometer 2022. – Det er et stort ansvar å forvalte kundenes sparepenger. Derfor er det hyggelig at kundene opplever oss som den beste kapitalforvalteren, sier Christian Dahl, direktør for kapitalforvaltning i Handelsbanken i Norge.

Oppdatert 17. juni 2022

Hos Norsk Kundebarometer sier kundene årlig om de er fornøyde eller ikke om mer enn 150 bedrifter. Blant kapitalforvalterne ser listen slik ut:  

PlasseringBankResultat 2022 (endring fra 2021)
1. Handelsbanken74,4 (+1,5)
2.Eika Kapitalforvaltning69,3 (-0,2)
2.DNB Kapitalforvaltning68,6 (-0,1)
3.ODIN Forvaltning68,3 (-0,2)
4. Skagen Fondene66,2 (-0,6)

Undersøkelsen er gjennomført blant 100 kunder av hver av kapitalforvalterne. Handelsbankens poeng tilsier at kundene er godt fornøyde, ifølge Norsk Kundebarometer. Også i 2020 og i 2021 hadde Handelsbanken de mest fornøyde kundene blant kapitalforvalterne i Norsk Kundebarometer.

En viktig kombinasjon

Hvorfor er så kundene fornøyde med kapitalforvaltningen fra Handelsbanken? Christian Dahl tror det skyldes en kombinasjon av flere forhold:  

– Først handler det om god investeringsrådgivning. Her forsøker vi å være nøkterne og ærlige, aldri overselge, og alltid ha kundens langsiktig beste for øye. Så handler det om at fondene våre over tid har gitt god avkastning. Dette skaper tillit til forvaltningen vår. Jeg tror det også handler om digitale løsninger som gir oversikt over investeringer og gjør det enkelt å endre sparingen selv, sier Dahl.  

Stort tilbud av fond

Handelsbanken har ett av Nordens største tilbud innen kapitalforvaltning, både innen aktiv og passiv forvaltning. Banken tilbyr aksjefond, rentefond og løsningsfond. Handelsbanken har fått en rekke utmerkelser for kapitalforvaltningen.

Info
Løsningsfond

Løsningsfond er et fond som er satt sammen for å gi investoren en konkret løsning på et sparebehov for en fremtidig løsning. Det kan være pensjonskapital, utdannelse til barn, hyttekjøp eller lignende. Dette er oftest et fond som inneholder porteføljer av andre fond, og som er satt sammen for å optimalisere forholdet mellom avkastning og risiko både på kort og lang sikt for å oppnå sparemålet. Ofte er det også omtalt som «kombinasjonsfond» eller «multi asset-fond». Handelsbankens Aktiv-fond er nettopp slike løsningsfond.

– Kunder er forskjellige med ulike behov og ønsker. Derfor må vi hele tiden følge med og tilby et stort tilbud av gode spareløsninger. Det vil komme flere nyheter, og kundene vil oppleve at vi styrker oss ytterligere på bærekraftig sparing i tiden som kommer, sier Dahl. 

Samlet forvalter Handelsbanken 1000 milliarder kroner for kundene i konsernet.

Christian Dahl sier de gode tilbakemeldingene i Norsk Kundebarometer inspirerer banken til å utvikle tilbudet videre og gjøre kundene enda mer fornøyde.

– Gode kundeopplevelser sammen med ansvarlig forvaltning skal hele tiden være styrende for det vi gjør, sier Dahl.  

Gode kundeopplevelser sammen med ansvarlig forvaltning skal hele tiden være styrende for det vi gjør.
Christian Dahl, direktør for kapitalforvaltning i Handelsbanken i Norge

Kapitalforvaltning blir enda viktigere

I privatmarkedet sikter Handelsbanken mot husholdninger med solid økonomi og et ønske om å være langsiktige og smarte med økonomien sin. Bankens kunder har derfor ofte en større og mer komplisert økonomi enn gjennomsnittskunden.

– Langsiktig sparing er sentralt for alle som ønsker å være ansvarlige med økonomien sin. Derfor er god kapitalforvaltning svært viktig for kundene våre. Det handler om å spare til noe som betyr noe, ha buffer for det uforutsette, bygge en solid pensjonistøkonomi eller forvalte en familieformue, sier Dahl.

– Når alt kommer til alt, er vi til for at kundene skal ta de aller beste valgene for økonomien sin. Vi tror personlig rådgivning, gode digitale løsninger, og god kapitalforvaltning er viktige bidrag til dette, sier Dahl

Offensiv satsning på bærekraft

Handelsbanken har de siste årene ligget i tet når det gjelder å ta inn bærekraft og samfunnsansvar i forvaltningen. Norsk Bærekraftbarometer plasserte nylig Handelsbanken på topp ti-listen over de mest bærekraftige selskapene i Norge.

Handelsbanken er på topp-ti-listen over mest bærekraftige virksomheter i Norge, ifølge Norsk Bærekraftbarometer 2022. Handelsbanken vurderes som nummer 9 av 158 virksomheter i det norske privatmarkedet.

Handelsbanken rangert blant landets ti mest bærekraftige selskaper

– I alle fondene våre jobber vi aktivt med å investere i selskaper som bidrar positivt til å løse målene i Paris-avtalen. Samtidig tar vi bort selskaper som ikke jobber i tråd med retningslinjene våre for ansvarlige investeringer, eller som ikke oppfyller våre spesifikke bærekraftkriterier. I tillegg påvirker vi selskaper til å følge internasjonale normer og konvensjoner gjennom dialog. Samtidig jobber vi stadig for å gjøre fondene våre enda mer bærekraftige, sier Dahl.

I fjor ble det kjent at fem av Handelsbankens indeksfond tar steget ut og blir «100% Paris aligned», som betyr at fondene investerer aktivt for å nå målene i Paris-avtalen.  

– Arbeidet med å inkludere bærekraft i investeringene våre fortsetter. Vi har høye ambisjoner, til det beste for både kundene og samfunnet.

Kort om Norsk Kundebarometer

Det er Norsk Kundebarometer i samarbeid med Handelshøyskolen BI som står bak undersøkelsen. 5331 husstander har gitt vurderinger av vel 150 bedrifter. Poengene i Norsk Kundebarometer forteller følgende: Mer enn 80 poeng tyder på svært fornøyde og begeistrede kunder, mens mindre enn 60 poeng, betyr at virksomheten har klart misfornøyde kunder.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Handelsbanken utropt til Norges tredje beste på kundeservice

Handelsbanken ble utropt til Norges tredje beste på kundeservice blant mer enn 400 virksomheter, da analysebyrået Kantar kåret tiårets beste kundeservice basert på 200.000 intervjuer. – Dette resultatet vitner om fantastisk arbeid over tid. Kundeserviceprisen for de siste ti årene er den gjeveste rangeringen vi noen gang har gjort, sier seniorrådgiver Erlend Espedal i Kantar.

Tiårets tredje beste på kundeservice

Relaterte artikler