Handelsbanken blant topp 10 over bærekraftige virksomheter i Norge  

Handelsbanken er på topp-ti-listen over mest bærekraftige virksomheter i Norge, ifølge Norsk Bærekraftbarometer 2022. Handelsbanken vurderes som nummer 9 av 158 virksomheter i det norske privatmarkedet. – Vi har høye ambisjoner om å bidra i samfunnet, og tar med oss anerkjennelsen fra kundene som en inspirasjon i det videre arbeidet, sier adm. direktør Arild Andersen i Handelsbanken Norge. Pecunias rehabilitering i Dronning Mauds gate i Oslo er eksempel på prosjekt hvor bærekraft har lagt føringer på det som er gjort, og Handelsbanken har finansiert.    

Publisert 10.06.22

Foto øverst: Morten Tvedt/Pecunia
Eiendomsselskapet Pecunias rehabilitering av Dronning Mauds gate 1 og 3 i Vika i Oslo, rett over gaten for det nye Nasjonalmuseet, er et eksempel på et prosjekt Handelsbanken har finansiert. Her er det tatt mange bærekraftige og energibesparende valg for å skape noe som står seg over tid.  

Norsk Bærekraftbarometer måler hvor bærekraftige norske virksomheter oppfattes av sine egne kunder. I 2022 har Norsk Bærekraftbarometer spurt 5331 kunder hos 158 norske virksomheter i om lag 30 ulike bransjer.

Handelsbanken kommer som nummer 9 av de 158 virksomhetene. Sporveien Trikken ble nr. 1 fulgt av Tibber og Finn.no. Andre virksomheter på topp 10-listen er kollektivselskaper (Ruter, Sporveien T-banen), bilmerker (Toyota, Tesla, Volvo), Apotek 1 og Eika.

Blant bankene ble Handelsbanken nr. 2 (75 poeng) bak bankalliansen Eika (77,1 poeng). Disse to bankene plasserte seg topp ti, mens øvrige banker plasserte seg på 29. til 147. plass.

Du kan se alle resultater her: Norsk bærekraftbarometer | BI

Norsk Bærekraftbarometer blir gjennomført som et forskningsprosjekt i regi av Handelshøyskolen BI. Kundene har vurdert tre hoveddimensjoner av bærekraft: Økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og sosial bærekraft. 

Langsiktig arbeid med bærekraft

Handelsbanken har jobbet lenge med bærekraft. Banken ønsker å være en langsiktig ressurs for samfunnet både i gode og dårlige tider, ikke en byrde.

– For oss handler det om å bidra der vi kan bidra mest, nemlig med hvordan vi bruker pengene vi råder over og hvordan vi møter kundene. Vi tar bærekraft inn i hva og hvordan vi finansierer, hva og hvordan vi forvalter kundenes sparepenger og hvordan vi gir råd til kundene våre, sier adm. direktør Arild Andersen i Handelsbanken Norge.

AMBISJONER: – Vi vil bidra der vi kan bidra mest, sier adm. direktør Arild Andersen i Handelsbanken Norge.

Bærekraft tas inn i samtaler og rådgivning med både privat- og bedriftskunder. Handelsbanken er som Norges tredje største bedriftsbank store innen finansiering av næringseiendom, og her har bærekraft fått en viktig rolle. Man vurderer bærekraft i byggeprosesser, materialbruk, leverandørkjeder, energibruk og avfallshåndtering. Ett eksempel på et prosjekt Handelsbanken har finansiert, er eiendomsselskapet Pecunias rehabilitering av Dronning Mauds gate 1 og 3 i Vika i Oslo, rett over gaten for det nye Nasjonalmuseet. Her er det tatt mange bærekraftige og energibesparende valg for å skape noe som står seg over tid.  

Du kan lese mer om prosjektet her: Tror grønne bygg blir krav fra leietakere og investorer – Magasinet | Handelsbanken

Skal oppfattes som mest bærekraftig

Hvert av de siste tre årene har Handelsbanken, som eneste bank, hatt en positiv utvikling i Norsk Bærekraftbarometer. Markeds- og kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre i Handelsbanken er godt fornøyd med resultatene.

– Det er viktig for oss å dele ambisjonene og arbeidet vårt med kundene, samtidig som vi ønsker å bidra til at kundene også tar bærekraftige valg i økonomien sin. Dette resultatet antyder at kundene har merket seg dette, sier Sæthre. 

KOMMUNIKASJON: – Kundene har merket seg både ambisjoner og hvordan vi jobber, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre i Handelsbanken Norge.

Kunderelasjonen er det viktigste

Bærekraftsjef Hilde Nordbø i Handelsbanken peker på betydningen av rådgivningen. – Banken har alltid kundens beste som utgangspunkt. Relasjonen vi har til kunden, og tilliten vi har hos kunden, er det viktigste vi har, sier Nordbø, som er opptatt av at banken også skal utfordre kundene.

– Innimellom skal vi utfordre og invitere til diskusjoner og gjøre ting mer konkret. Vi tror det bidrar til å opprettholde og bygge tillit mellom kunder og bank. Enten du skal plassere sparepenger eller låne, bør bærekraft være en naturlig del av samtalen og rådgivningen. Jeg tror det har stor verdi for kundene at de faktisk kan snakke med en rådgiver om de spørsmålene de måtte ha rundt bærekraft, sier Nordbø.

VIL UTFORDRE: – Innimellom skal vi utfordre kundene våre, sier bærekraftsjef Hilde Nordbø i Handelsbanken Norge.
Foto: Daniel Gauslaa

Ambisiøse mål

Handelsbanken har ambisiøse mål. På klimasiden skal den den være klimanøytral innen 2040 (10 år før Parisavtalen) og innrette hele virksomheten på å bidra til klimamålene i Parisavtalen. Banken har flere områder den sier nei til å finansiere og investere i ut fra bærekrafthensyn. Den har også mål om å bidra til mer likestilt økonomi mellom kjønnene.

Det er kanskje ikke alltid like lett å orientere seg i bærekraftjungelen, og det finnes nødvendigvis ikke alltid enkle svar på hva som er bærekraftig, ifølge bærekraftsjefen.

– Derfor har vi jobbet mye med å bygge kompetanse internt i banken om hvordan bærekraft berører de ulike områdene av banken, sier Nordbø.

Som et eksempel: Bedriftskunder som vil låne penger, blir møtt av spørsmål innen ESG, hvor E’en står for environmental/miljømessig, S’en står for socal/sosiale og G’en står for governance/styringsmessige forhold. Hvordan bedriften håndterer disse forholdene, har betydning for hvilken risiko både bedriften og banken tar.

– Rådgiverne vil også snakke med bedriften om hvordan forretningsmodellen til bedriftskundene vil stå seg i et nullutslippsscenario og hvordan bedriften vil omstille seg, sier hun.  

Du kan lese mer om Handelsbanken og bærekraft på Bærekraft | Handelsbanken

Relaterte artikler