Stor privatvekst for Handelsbanken med nye foreningsavtaler

7. februar 2024.

2023 ble avsluttet med betydelig vekst i privatmarkedet, som bidro til vekst i inntekter og resultat. –  Vi har gjort investeringene for vekst, og nå kommer kundene, sier landssjef Arild Andersen i Handelsbanken.

Avtalene med Akademikerne Pluss og Tekna, som ble inngått i juni, ga effekt også før avtalestart 1. januar 2024: Handelsbanken Norge fikk i 4. kvartal en utlånsvekst på 3,7 prosent og innskuddsvekst på 4 prosent i privatmarkedet. Kvartalet ga flere tusen nye kunder. 

Attraktivt tilbud gir tusenvis av nye kunder

–  Det er gledelig at tusenvis av foreningsmedlemmer har valgt Handelsbanken på kort tid. Totalen av konkurransedyktige vilkår på sparing og lån, gode digitale løsninger og Handelsbankens tilbud om lett tilgjengelig personlig rådgivning og hjelp, slår an, sier landssjef Arild Andersen. Veksten har fortsatt inn i 2024: I januar fikk Handelsbanken 11.000 nye privatkunder, som alle er tatt inn i banken med korte svar- og behandlingstider. 

Handelsbanken Norge2023Endring vs. 2022
Inntekter (mnok)5.338+10 %
Resultat før tap2.950+3 %
Tap36*
Driftsresultat2.648+8 %
Rentabilitet9,5-1

Utlån til bedriftsmarkedet økte 1,3 prosent i ferde kvartal, som ga samlet utlånsvekst for banken på 2,2 prosent til 314,2 milliarder kroner i kvartalet. Fondsvolumet økte 6,6 milliarder kroner til 41 milliarder, hvor netto nytegning var 2,3 milliarder kroner.

Handelsbanken Norge4. kvartal 2023Endring vs. 4. kvartal 2022
Inntekter (mnok)1.410+14 %
Resultat før tap776+14 %
Tap-33
Driftsresultat650+8 %
Rentabilitet8,7-1,2

14 prosent inntektsvekst

Fjerde kvartal 2023 endte med inntekter på 1,4 milliarder kroner (+ 14 prosent) og driftsresultat på 650 millioner kroner (+ 8 prosent).  

2023 ble gjort opp med 10 prosent inntektsvekst til 5,3 milliarder kroner. Driftsresultatet ble 2,6 milliarder kroner, opp 8 prosent.

Tapene er lave: Tapsavsetning på 33 millioner kroner i fjerde kvartal (tapsgrad på 0,03 prosent), men tilbakeføring av tap på 36 millioner kroner for året som helhet.

– De lave tapene speiler at banken har svært solide kunder, sier Andersen.

Investerer for vekst

Resultatet preges av økte investeringer. Banken investerer betydelig i nytt digitalt kundetilbud, samtidig som bemanningen er økt fra 850 til 1000 medarbeidere i løpet av 2023.

– Vi investerer i et enda bedre kundetilbud som samtidig effektiviserer driften. Samtidig rigger vi oss for fremtiden ved å styrke rådgivningstilbudet vårt og profesjonalisere sentrale funksjoner ytterligere. Strategien handler om vesentlig og lønnsom vekst i det norske markedet, sier Andersen.

Ytterligere informasjon:
Arild Andersen, landssjef, tlf. 92405213, arild.andersen@handelsbanken.no
Lars N. Sæthre, markeds- og kommunikasjonsdirektør, tlf. 920 16 566,
lars.saethre@handelsbanken.no
Konsernets resultat:
www.handelsbanken.se/ir.
Pressebilder:
https://www.flickr.com/photos/handelsbanken-norge/albums

Om Handelsbanken: Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 314 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er representert i hele landet med 41 kontorer og mer enn 1000 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

Relaterte artikler