Handelsbanken venter betydelig fall i salgspris på næringseiendom

I Handelsbankens ferske konjunkturrapport venter analytikerne videre prisfall både i næringseiendoms- og boligmarkedet.

Publisert: 21.12.2022

I Handelsbankens ferske rapport som ble lansert onsdag, venter makroanalytikerne ytterligere fall i salgsprisen på næringseiendom på 17 prosent. Det som følge av økende avkastningskrav grunnet høyere renter.

Norges Bank har hevet styringsrenten til 2,75 prosent, som var i tråd med Handelsbankens analytikeres forventning.

Salgsprisene for næringseiendom har vokst betydelig over flere år, men med stigende renter og en resesjon i sikte har salgsprisen for næringseiendom allerede falt godt over 10 prosent det siste året.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov og Sara Midtgaard , som begynner som seniorøkonom 1. juni.
Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov og seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard.
Handelsbanken

Vel 25 prosent prisfall i næringseiendom

Analytikerne legger også til grunn negativ sysselsettingsvekst for neste år og 2024, som tidligere har vært av stor betydning for leieprisene for næringseiendom, blant annet under finanskrisen.

Det siste året har leieprisene gått til himmels, med stigning på 13,7 prosent, grunnet den sterke sysselsettingsveksten og det stramme arbeidsmarkedet.

– Fremover ser bildet annerledes ut, og vi er nå mer pessimistiske med tanke på
leieprisutviklingen enn vi var i forrige rapport. Fremover venter vi at leieprisen vil falle med 4 prosent. Det innebærer et videre verdifall på 17 prosent, som gir fall fra topp til bunn på rundt 25 prosent, forklarer seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard.

Fallende leiepriser i kombinasjon med høyere avkastningskrav, vil gå ut over salgsprisene.

Sysselsettingsveksten vil bremse markert opp

Den viktigste driveren av leiepriser av kontorlokaler er sysselsettingsvekst innen kontorjobber.

– Arbeidsmarkedet er nå stramt. Men tilbakemeldingene fra bedriftene er at sysselsettingsveksten vil bremse markert opp fremover, forteller Midtgaard.

Norges Bank har hevet styringsrenta flere ganger det siste året, med mål om å dempe inflasjonen.
iStock

Nedgang i boligpriser

Rentehevingene merkes godt i nordmenns privatøkonomi. En periode med historisk lave renter har bidratt kraftig til å stimulere boligmarkedet. I tillegg har arbeidsledigheten vært svært lav. Men dette er i endring.

Fremover ventes økt arbeidsledighet, og renteøkningene har gitt nedgang i boligprisene. Siden august har boligprisene falt med 2,6 prosent sesongjustert og 6 prosent nominelt.

– Vi tror imidlertid at halve boligprisfallet er unnagjort allerede, og at boligprisene i Norge vil falle videre med 3 prosent i 2023 sesongjustert fra dagens nivå, sier Midtgaard.

Rentehevingene tilsier at boliglånsrenten vil kunne stige til 4,25 prosent ifølge analytikerne.

– Slik forholdet ser ut nå, antar vi at boliginvesteringene vil falle neste år. Lav boligbygging vil bidra til å holde tilførselen av nyboliger på markedet begrenset de kommende årene, og dermed begrense noe av fallet i boligprisene, utdyper Midtgaard.

Relaterte artikler