Utnytter du potensialet i bedriftens overskuddslikviditet?

Bedrift 2 min

Hvor skal du plassere bedriftens finansielle midler for å få best mulig avkastning? – Det viktigste er å kartlegge bedriftens risikonivå for disse pengene, målsetting med plasseringen og forventet tidshorisont. Vi hjelper dere gjerne med å finne gode plasseringsalternativ, inkludert om dere har behov for ulike former for risikostyring eller rentesikring, sier investeringsdirektør Christian Dahl.

10. juni 2020

Overskuddslikviditet kan være både en likviditetsreserve og en potensiell kilde til økt avkastning.

– Forvaltningen av likviditeten må være tilpasset både de kortsiktige og langsiktige behovene dere står overfor. Det finnes mange muligheter, men mange bedrifter med overskuddslikviditet ønsker en kombinasjon av ordinære bankinnskudd, renteplasseringer og aksjeplasseringer, forklarer Dahl.

Dahl er selv tidligere fondsforvalter og har lang erfaring innenfor kapitalforvaltning.

– Jeg vil råde alle bedrifter med overskuddslikviditet til å vurdere hvilken effekt en redusert kjøpekraft har på tilgjengelige midler som følge av dagens lave renter, skattesystem og inflasjon. Ta en prat med rådgiveren din i Handelsbanken, som kan hjelpe deg med å kartlegge dette og komme med konkrete anbefalinger på plasseringer som passer spesielt for din bedrift, sier han.

Handelsbanken forvalter totalt 585 milliarder kroner for kundene, og Dahl forteller at midlene forvaltes på en ansvarsfull og bærekraftig måte.

– Vi har fått et stort ansvar fra kundene våre om å forvalte midlene deres smart. Samtidig innebærer dette en mulighet til å påvirke selskaper til å drive selskapene bedre. Vi ser på bærekraft som en viktig forutsetning for langsiktig avkasting, sier investeringsdirektøren.

Handelsbanken har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer og FNs initiativ for Global Compact.

– Dette betyr at plassering av overskuddslikviditet ikke bare kan gi bedriften en potensiell meravkastning, men at bedriftens investeringer samtidig er med på å bidra til å løse blant annet de klimautfordringer verden står overfor, sier Dahl.

Basert på ønsket risikonivå og retningslinjer for forvaltningen kan Handelsbankens forvaltere sette sammen en portefølje tilpasset bedriftens rammebetingelser.

Ønsker du å se på smarte plasseringsmuligheter som kan bidra til å øke bedriftens fremtidige handlingsrom?

Relaterte artikler