Ikke gå deg vill i bærekraftjungelen. Nå blir det lettere å sammenligne fond.

Har du noen gang lurt på hvor bærekraftig fondene du sparer i er? De som forvalter sparingen din må fremover tydelig merke hvordan fondene bidrar til en bærekraftig utvikling.

7. mai 2021

Kanskje har du lagt merke til dem allerede? Fargene som viser i hvor stor grad fondene tar hensyn til bærekraft i forvaltningen har allerede trådt i kraft i EU, og i Handelsbanken gjør vi det allerede nå enklere å sammenligne våre fond.

EU har satt seg ambisiøse mål for sitt klimaarbeid fremover, der hovedformålet er å styre kapitalen til selskapene som er med på å løse våre største samfunnsutfordringer, spesielt innenfor klima. Ett av tiltakene er offentliggjøringsforordningen (EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) som skal redusere risikoen for grønnvasking, øke transparens og gjøre det lettere for deg som kunde å sammenligne fondstilbudet ut ifra et bærekraftperspektiv.

Tidligere i år lanserte Handelsbanken nye ambisiøse mål for bærekraft. Les mer her!

Disse fargene hjelper deg med å få oversikt

Men hvor kommer egentlig fargene inn i bildet? Alle fond skal etter hver måtte legge frem ESG-opplysninger. Samtidig må de fondene som tar bærekraftige investeringer på alvor ha mer ESG-informasjon tilgjengelig for dem som ønsker å investere. Klassifiseringen er ganske enkel:

  • Ufarget/hvit – artikkel 6: Alle forvaltede fond som på en eller annen måte tar hensyn til bærekraft i investeringsbeslutningene.
  • Lysegrønn – artikkel 8: Generell ESG: Fond som bidrar til å fremme miljørelaterte og sosiale aspekter i forvaltningen (som fondet Handelsbanken global index criteria)
  • Mørkegrønn – artikkel 9: Fond hvor bærekraftige investeringer er utpekt som hovedmål for forvaltningen. (som fondet Handelsbanken Bærekraftig Energi)
Info
Hva er ESG?

ESG er en engelsk forkortelse for Environment, Social and Governance. På norsk sier vi gjerne at det handler om klima og miljø, sosiale forhold og eierstyring. ESG brukes ofte som et begrep for å understreke at bærekraft handler om mer enn bare miljø og klima, men at sosiale forhold og eierstyring også er viktige faktorer.

  • E = Klima og miljø.
  • S = Sosiale forhold, ofte også definert som samfunnsansvar.
  • G = Eierstyring, de ansattes rettigheter, likestilling m.m.

 – Generelt i markedet ser vi en økende etterspørsel etter bærekraftige eller grønne fond. Samtidig har det vært vanskelig å navigere i dette markedet. Som en del av arbeidet med å omdirigere kapitalen i en mer bærekraftig retning, bidrar EU nå med å øke transparensen i markedet generelt, sier Hilde Nordbø i Handelsbanken.

Les mer om hvordan Handelsbanken jobber med bærekraft i fondsforvaltningen her!

Økt etterspørsel etter bærekraftige fond

Nordbø forteller om en stadig økende interesse fra kunder som ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling.

– Det vil være behov for store investeringer i samfunnet og næringslivet de neste årene for å sikre overgangen til en mer bærekraftig økonomi slik at vi når FNs bærekraftmål, sier hun.

Som en svensk bank, er Handelsbanken tidlig ute i Norge med disse klassifiseringene av fond. Forordningen trer trolig ikke i kraft for norske selskaper før i 2022.

Hvorfor bruker Handelsbanken ulike bærekraftsklassifiseringer?

Det finnes mange forskjellige merkeordninger for bærekraft i fond. Handelsbanken bruker klassifiseringen fra EU, Morningstars ESG globuser og Svanemerket. Disse kompletterer hverandre på en fin måte.

  • Morningstar fokuserer utelukkende på bærekraftrelaterte risikoer i selskapene fondet investerer i. Dermed får bedrifter som håndterer sine viktigste bærekraftrelaterte (ESG) risikoer de beste karakterene, men dette betyr ikke nødvendigvis at det er disse selskapene som driver bærekraftig utvikling.
  • Offentliggjøringsforordningen (SFDR) deler fond inn i tre kategorier basert på fondets investeringsmandat. Den lysegrønne og mørkegrønne kategoriseringen har altså ingenting å gjøre med den økonomiske risikoen knyttet til bærekraftproblemer (den kan være stor eller liten). Lysegrønne fond bidrar til å fremme miljørelaterte og sosiale aspekter i forvaltningen og mørkegrønne fond har bærekraftige investeringer utpekt som hovedmål for forvaltningen.
  • Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, med sikte på å veilede forbrukerne til å ta gode miljøvalg. Fondene vil velge bort næringer som har stor risiko for å ha en negativ effekt på verden rundt oss, som fossilt brensel, tobakk og kontroversielle våpen.

Oppsummert kan man si at Morningstar ser på bærekraftrelaterte risikoer i selskapene som et fond investerer i, EU/SFRD ser på ambisjonene fondene har innenfor bærekraft og Svanemerket fokuserer på gode valg for miljøet. Disse aspektene kan dermed ikke helt sammenlignes men kan være fint supplement for å finne den bærekraftprofilen du ønsker å ha på din investering.

Relaterte artikler