Handelsbanken lanserer ambisiøse mål for bærekraft

Handelsbanken lanserer nye, ambisiøse bærekraftmål. Ett av disse er å ha netto nullutslipp allerede i 2040. – Banker er en sentral driver av det grønne skiftet. For å sette fart på omstillingen, ønsker vi å ligge i forkant. Det er noe som er bra for både kunder og samfunn, sier Hilde Nordbø, bærekraftsjef i Handelsbanken i Norge. 

25. februar 2021

I to år er Handelsbanken blitt kåret til Sveriges mest bærekraftige bank blant de børsnoterte selskapene. Nå lanserer banken, med konsernsjef Carina Åkerström i spissen, en tydeligere retning for bærekraftsarbeidet.

– Vi skal øke takten ytterligere og være med på å skape endring gjennom rådgivning, påvirkning og samarbeid. Finansbransjen startet med å velge bort det skadelige. Nå tar vi det andre steget, nemlig å finne og støtte dem som bidrar med løsninger. I tillegg må vi redusere vår egen direkte klimapåvirkning, sier Åkerström. 

Handelsbankens nye bærekraftmål er:

  • Klimamålet: Netto nullutslipp av drivhusgasser så snart som mulig, senest 2040. Det inkluderer utlån, leasing og investeringer – samt utslipp banken genererer selv fra blant annet energibruk og tjenestereiser.
  • Ansvarlig investering: Handelsbanken kapitalforvaltning skal arbeide i tråd med Paris-avtalen i investeringsporteføljer og maksimere fondenes bidrag til de globale målene. Målet er netto nullutslipp fra alle porteføljer senest 2040.
  • Ansvarlig finansiering: I 2025 skal 20 prosent av Handelsbankens utlån være grønne eller inneholde vilkår som bidrar til en bærekraftig og målbar omstilling hos låntakeren.
  • Ansvarlig rådgivning: Senest 2023 skal Handelsbanken, gjennom forretningsutvikling og opplæring, skape bedre økonomiske forutsetninger for kvinner – for en mer likestilt økonomi. På den måten vil vi redusere velstandsgapet som finnes i dag mellom menn og kvinner.

Stor endring

Bærekraftsjef Hilde Nordbø i Handelsbanken Norge mener det er stor kraft i det som skjer nå:

– Investorer, kunder, ansatte og politikere forventer at vi tar rollen i omstillingsøkonomien på alvor. Med de nye målene binder vi oss til masten, og må vise til konkrete tiltak for hvordan vi skal nå dem fra år til år frem mot 2040. I Handelsbanken ønsker vi å gjøre vårt for å nå FNs bærekraftmål og målene om reduserte utslipp i Paris-avtalen, sier Nordbø.

Samtidig som kravene til bærekraft øker fra omverdenen, finnes det også gode økonomiske incentiver for å ta bærekraft på alvor.

– Det har vært en voldsom økning i etterspørselen etter bærekraftige, finansielle løsninger. Det er drevet både av de regulatoriske endringene fra EU, men også fra kunder som ønsker at verdiene deres blir forvaltet på en skikkelig måte og bidrar til å skape verdier på lang sikt, sier Nordbø, før hun legger til:

– Med de nye målene våre for bærekraft, forplikter vi oss til et grundig, strategisk og langsiktig arbeid med å integrere bærekraft i hele virksomheten vår. For oss i  Norge betyr det også at vi må  sette oss delmål som er relevante for oss. Vi må utvikle løsninger og tjenester som kundene våre ønsker. Det viktigste er at vi skal være en sparringspartner og rådgiver for kunden, og være med å dytte folk og selskaper i riktig retnings, sier Nordbø.

For en bedriftskunde kan det også innebære bedre vilkår om virksomheter leverer på bærekraftmål, for eksempel ved å utvikle grønne eller bærekraftige løsninger.

LES OGSÅ: Hilde Nordbø er Handelsbankens nye bærekraftsjef i Norge

Kundene vil merke endringene

Når banken setter tydeligere prioriteringer for bærekraftarbeidet, vil også bankens kunder merke det.

– Personlig rådgivning til bedrifter og privatpersoner er selve kjernen i Handelsbanken. Kundene skal merke at vi utfordrer dem på bærekraft, enten de ønsker rådgivning, finansiering eller plassering, sier Nordbø, før hun legger til:  

– Vi kommer til å bli mer systematiske i kartleggingen av bærekraftrisiko i finansieringer, med fokus på det som er mest vesentlig for den enkelte kunde og bransje. I bunn og grunn handler dette om god risikostyring. Innenfor kapitalforvaltningen, handler det om å gjøre det enda enklere for kundene å forstå hvordan de kan integrere bærekraft i egen sparing, sier hun.  

Enklere å ta gode valg

Framover vil kundene få bedre og mer konkret bærekraftinformasjon om Handelsbankens fond.

– Vi skal også gjøre det enklere å forstå hvordan hver enkelt kan ta gode, bærekraftige valg for pengene sine. Hovedmålet er fremdeles å gi kundene våre høyest mulig avkastning over tid, samtidig som verdiene er forvaltet på en ansvarlig måte. Ulike kunder har imidlertid ulike preferanser. For noen er de sosiale aspektene viktigst, men for andre er det kanskje miljø og klimatiltak. Noen ønsker fond med lavt karbonutslipp, mens andre ønsker å investere i selskapene som utvikler morgendagens løsninger. Det at vi allerede er så tett på kunden som rådgivere, gjør at vi har et konkurransefortrinn sammenlignet med  mange andre banker. Det er krevende å snakke om bærekraft i fondsforvaltningen gjennom en chatbot for eksempel, sier Nordbø.

Relaterte artikler