Kunde- og inntektsvekst for Handelsbanken i første kvartal

Handelsbanken Norges første kvartal 2020 oppsummeres med nye kunder, økte inntekter, moderate tap, marginpress – og korona. – Med koronaen ble dette kvartalet annerledes enn både kundene og vi hadde trodd. Det viktigste for oss har vært å være på plass for kundene våre med rådgivning, hjelp og gode løsninger, sier adm. direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken.

Pressemelding 22. april 2020

Hele historien vår har vært preget av å prioritere soliditet uten å trenge hjelp fra myndigheter eller andre. Slik er det også denne gangen. Vi vet at dette er viktig for både kundene og samfunnet.
Adm.direktør Dag Tjernsmo

Inntektene vokste 7 prosent og resultatet før tap vokste 5 prosent mot
samme kvartal i 2019. Utlånsvolumet passert 270 milliarder kroner. Utlån
til privatpersoner passerte for første gang 100 milliarder. – Handelsbanken har vunnet nye kunder og gjort mer med de kundene vi hadde fra før, sier adm. direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken
Norge. Driftsresultatet på 616 millioner kroner innebærer en nedgang på 4 prosent mot samme kvartal i 2019. Mens vekst i utlån og innskudd har bidratt positivt, har marginpress i boliglånsmarkedet bidratt negativt. Høyere tap enn tilsvarende periode i fjor bidrar også negativt, men tapene er fortsatt på et moderat nivå med 0,08 prosent av utlånsvolumet (annualisert). Rentabiliteten svekkes som følge av noe svakere resultat, men mest av økt kapital i konsernet og ny fordeling av konsernets kapital. – Vi har solide kunder og ser i dag ikke tegn til vesentlige tap på kort sikt, sier Tjernsmo

På plass for kundene

Korona-viruset endret rammene for bedrifter og privatpersoner i løpet av kvartalet. – Vi har prioritert å være på plass for kundene våre, ikke minst dem som rammes av korona-pandemi og korona-tiltak. Med 500 rådgivere på 45 kontorer rundt om i landet har vi vært tett på med rådgivning og hjelp. Vi har gitt avdragsutsettelser, refinansiert og funnet andre gode løsninger. Jeg er stolt over den innsatsen som har vært gjort for kundene, sier Tjernsmo.
Han peker også på at Handelsbanken er solid og har kapasitet til å stå ved kundene også i krisetider.

1. kvartal 2020
Handelsbanken Norge
1. kvartal 2020vs 1. kvartal 2019
Inntekter1.096+ 7 %
Resultat før tap670+ 5 %
Tap-68+ 750 %
Driftsresultat616– 4 %
Rentabilitet9,5 %– 2,8 %

Relaterte artikler