Tror grønne bygg blir krav fra leietakere og investorer

Bedrift 2 min

Petter Neslein i eiendomsselskapet Pecunia AS tror grønne bygg vil bli et krav fra både leietakere og investorer. Eiendomsselskapet er regnet som et av bransjens mest fremoverlente innen bærekraftig eiendomsutvikling. I 2007 stilte de seg et spørsmål som ble avgjørende for hvordan de har jobbet siden.

26. mai 2020

For få år siden hadde hverken investorer eller leietakere krav om klimafotavtrykket til næringsbygg, men nå tror Petter Neslein at ting er i ferd med å skje. Pecunia driver både med bygging og utleie, og har jobbet med bærekraft siden 2007, et tidspunkt da de færreste bedrifter hadde en egen plan for bærekraft.

Petter Neslein, administrerende direktør i Pecunia
Foto: Daniel Gauslaa

– Filosofien vår er at når vi først gjør noe liker vi å gjøre det ordentlig og det inkluderer fort klimaet. I 2007 spurte vi oss selv, hva er det vi som selskap forårsaker av utslipp og hvilket CO2-fotavtrykk er det vi som jobber i Pecunia etterlater oss? Det har fått store konsekvenser for måten vi jobber på, sier administrerende direktør Petter Neslein.

Det ble starten på en ekstern CO2-analyse av utslippene de ansatte og selskapet sto for, og inkluderte alt fra flyreiser, bilkjøring, søppel, lys, osv. – Det gjorde at vi måtte tenke nøye gjennom hva vi gjorde. Etter å ha gjort det du kan, har du en residual igjen. Da bestemte vi oss for å kjøpe FN-godkjente kvoter. Effekten er omdiskutert, men det var i hvert fall det beste tilgjengelige, sier Neslein.

Pecunia har en samlet eiendomsmasse på 75.000 m2, har bygget og rehabilitert over 300.000 m2 og har 75.000 m2 under utvikling. Forvaltningssjef Morten Tvedt forteller at de laget vedlikeholdsplaner for hver eneste bygning med mål om at alle bygg etter ti år skulle opp på energimerke C-nivå. For bygningsmasse fra 50 og 60-tallet er det en omfattende jobb, og kravene til energiforbruk for å oppnå C strammes stadig inn.

Fra kontorvinduet har forvaltningssjef Morten Tvedt god utsikt til rehabiliteringsarbeidet i Dronning Mauds gate 1-3.
Fra kontorvinduet har forvaltningssjef Morten Tvedt god utsikt til rehabiliteringsarbeidet i Dronning Mauds gate 1-3.
Foto: Daniel Gauslaa

Inkluderer leietakerne
I 2012/13 utvidet de CO2-analysen til å omfatte fellestjenestene Pecunia leverer til leietakerne og tjenester som søppelsortering og oppvarming. De siste seks årene har de kjøpt FN-godkjente klimakvoter. I samarbeid med leietakerne klimakompenserer Pecunia nå for alt de gjør, og leietakerne betaler sin del av regningen gjennom felleskostnadene.

– Du blir aldri flink nok, dette er en konstant jobb.
Petter Neslein

Jobber etter Breeam Excellent
I disse dager jobber de med å rehabilitere Dronning Mauds gate 1-3 i Oslo sentrum, og mener det er enklere sagt enn gjort å gjøre noe med klimafotavtrykket. Rehabiliteringsprosjektet har som mål å oppnå klassifiseringen Breeam Excellent og energiklasse A. Det får konsekvenser for leverandørkjeder, materialvalg og oppvarming. Takket være rause naboer i det nye Nasjonalmuseet fikk de mulighet til å borre ni energibrønner 2,7 km ned i grunnen, som kommer bygget og leietakerne til gode. Neslein innrømmer at det kommer med en pris.

– Å kjøre et sånt prosjekt etter Breeam Excellent-standard er både kostnadsdrivende og gjør det mer komplekst. Det er en ekstremt krevende prosess, så vi kunne gjort det veldig mye enklere. Vi gjør det fordi vi har et meget langsiktig eierperspektiv. Vi skal tilby noe av det beste i byen. Kortsiktig er det ikke noen som greier å regne det hjem i dag annet enn at det gir en genuin glede å ha gjort det skikkelig, sier han.

Relaterte artikler