Vurderer du å hjelpe barna inn på boligmarkedet? Her er de ulike metodene

Nesten halvparten av de unge som kjøper sin første bolig får økonomisk hjelp av familien. Dette skyldes først og fremst prisøkningen på boliger: Foreldrene har fått økte verdier, mens det har blitt dyrere for unge å komme seg inn. Hvordan kan du smartest hjelpe barna inn på boligmarkedet?

21. desember 2020

Det er flere måter å hjelpe barn med boligkjøpet. Her finner du en oversikt over mulighetene – og konsekvensene. Men hva vil banken anbefale?

Hvis du ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet, er det viktig å sette seg inn i de ulike alternativene, slik at du vet hva dette vil bety for egen økonomi.
Privatrådgiver, Einar R. Mathisen


– Hvis du ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet, er det viktig å sette seg inn i de ulike alternativene, slik at du vet hva dette vil bety for egen økonomi. Vi anbefaler alltid at du tar et møte med kunderådgiveren din for å finne en løsning som passer deg, sier Einar R. Mathisen, privatrådgiver ved Handelsbanken Tønsberg.

Her er noen alternativer for å hjelpe barna inn på boligmarkedet. PS: Dette er en forenklet fremstilling.

Barnet eier, du stiller som kausjonist

Å stille som kausjonist eller realkausjonist er den vanligste formen for familiemedlemmer som vil hjelpe barna inn på boligmarkedet.

– Dette innebærer at foreldre kan bli holdt ansvarlig for hele eller deler av lånet om barnet ikke klarer å betjene det. Stiller du innskudd eller egen bolig som pant for lånet, øker sikkerheten for banken og dermed sannsynligheten for å få innvilget lån, sier Mathisen.

Privatrådgiver ved Handelsbanken Tønsberg, Einar R. Mathisen

Låne sammen

En eller flere medlåntaker(-e) til boliglånet kan gi økt betjeningsevne. Alle låntakerne på lånet vil ha et felles ansvar for at avdrag og renter blir betalt.

– Å stille som medlåntaker innebærer også en viss risiko, siden dere som medlåntakere holdes ansvarlig for at avdrag og renter blir betalt. Et godt råd er å være med på møter med banken for å få en forståelse om hva dette innebærer, sier han.

Eie sammen

For unge mennesker med lav eller ingen inntekt utover studielån, kan det være en idé å få med seg foreldrene på laget som eiere.

– Hvis foreldrene kan stille egenkapital i form av realkausjon, kan det være mulighet for å låne hele kjøpesummen. Foreldrene kan også være medeiere i barnets nye bolig.

Foreldrene eier, barnet leier

Til tross for at dette ikke formelt sett er å hjelpe barn inn på boligmarkedet (siden de ikke får bygget egenkapital), er det flere som velger denne løsningen. Noen som velger denne løsningen gir barna den eventuelle gevinsten av salget av leiligheten som startkapital.

– Her må man være oppmerksom på skatteregler. Beskatning på leieinntekter, fordelsbeskatning, gevinstbeskatning ved salg (botid). Et alternativ er videresalg til barnet for samme pris som man kjøpte boligen for.

Foreldrene gir bort penger

Dette er kanskje den enkleste formen for hjelp, siden du ikke vil ha noe formelt ansvar for boliglånet.

– Dette er et alternativ for de med ekstra god økonomi. Husk at det å gi bort penger skaper mindre fleksibilitet for egen økonomi og pensjonsøkonomi, sier han.

Snakk med rådgiveren i banken. Da finner du ut hva som passer deg og økonomien din best.
Privatrådgiver, Einar R. Mathisen

La barna spare og bruke egne midler

De fleste får ikke økonomisk hjelp av familien i forbindelse med kjøp av bolig, så et alternativ er å la barna spare selv og bruke egne midler.

– Mange har hatt egen sparing fra de var små, i tillegg til å spare i BSU. Når det gjelder sparing til egenkapital anbefaler vi BSU, sier Mathisen.

Relaterte artikler