I 2021 sparte nordmenn rekordmye i aksjefond. Men hvilke av Handelsbankens fond ble handlet mest?

Ifølge tall fra verdipapirfondenes forening har det aldri blitt kjøpt like mye verdipapirfond som i 2021. Men hva var de mest populære av Handelsbankens fond i fjor? 

Tall fra verdipapirfondenes forening (VFF) viser at personkundene kjøpte verdipapirer for 44 milliarder kroner i 2021. Av dette ble 32 milliarder satt i aksjefond. Ifølge foreningen er dette en dobling fra året før som også var rekordhøyt. Personkundene satte også seks milliarder i kombinasjonsfond, mens resten havnet i ulike typer rentefond. Det skriver VFF i en pressemelding.

– Det har vært en formidabel utvikling i nordmenns verdipapirfondssparing i fjor. Etter det kraftige nedsalget i koronamåneden mars 2020, har det bare gått oppover for fondssparerne, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening i pressemeldingen.

Han forteller også at det er flere som har fått øynene opp for fondssparing det siste årene. Mens det det tidligere var omtrent en av tre nordmenn som sparte i aksjefond, er denne andelen nå omtrent en av to, ifølge Zakariassen.

I tillegg viser tall fra VFF at over 70 prosent av den totale forvaltningskapitalen er plassert i aksjefond, etterfulgt av 16 prosent i kombinasjonsfond.

Sammensatt økonomisk situasjon siste året

Handelsbankens fond har også vært populære i markedet det siste årene.

– Vi har hatt en sammensatt økonomisk situasjon de siste årene med korona. De økonomiske nedstengningene har redusert forbruksmulighetene for husholdningene samtidig som en generøs finanspolitikk har bidratt til å holde inntektsnivået oppe. Dermed har husholdningene spart unormalt mye,  og i tillegg har normale sparekontoer gitt svært lav avkastning, sier investeringsstrateg i Handelsbanken, Halfdan Grangård.

Av Handelsbankens fond var det fondet Handelsbanken Bærekraftig Energi som ble handlet mest i fjor.

– Overgangen til fornybar energi er fremdeles interessant for flere investorer. At flere ønsket å denne eksponeringen i 2021 er heller ikke overraskende.

Indeksfond i tråd med Paris-avtalen

Handelsbankens indeksfond ble også handlet mye i fjor. Men visste du at alle Handelsbankens indeksfond er i tråd med Paris-avtalen?

– Paris Aligned Benchmarks (PAB) betyr at fondene følger indekser med innehav som samlet er i tråd med de målene som er satt i Paris-avtalen. Med andre ord har indeksfondene våre et lavere karbonavtrykk i porteføljen sammenlignet med en tradisjonell aksjeindeks.

Grangård trekker fra Handelsbanken Norge Index som et eksempel.

– Fordi fondet Handelsbanken Norge Indeks er et PAB-fond, må det ha minimum 50 prosent lavere utslipp enn det hovedindeksen på Oslo børs ville gitt. I tillegg må det ha en årlig reduksjon av utslippene i porteføljen på syv prosent årlig frem mot 2030. Det gjør at selskapene fondet eier er på en utslippsbane som er i tråd med Paris-avtalen.

Her er de mest omsatte fondene til Handelsbanken i 2021

Plassering Fond
1. Handelsbanken Bærekraftig Energi
2.Handelsbanken Aktiv 100
3.Handelsbanken Høyrente
4.Handelsbanken USA Index
5.HB Global Index Criteria
6.Handelsbanken Norge Index
7.Handelsbanken Norden Index Criter
8.Handelsbanken Aktiv 70
9.Handelsbanken Norge Tema
10.Handelsbanken Kina

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Relaterte artikler