Det er gode grunner til å fylle opp BSU-kontoen din før nyttår

Høye boligpriser kan gjøre det vanskeligere for flere unge å komme seg inn på boligmarkedet. Fyller du opp BSU-kontoen din før nyttår, kan du være ett steg nærmere boligdrømmen.

Som ung kan det være vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. For å få kjøpt den første boligen, må du ha 15 prosent egenkapital. For en bolig på rundt tre millioner kroner utgjør det 450.000 kroner i egenkapital.

På Handelsbankens kontor i Kristiansand jobber privatrådgiver Marthe Svartangen. Hun sparer i BSU selv og har hjulpet mange unge kunder inn på boligmarkedet.

– De aller fleste som har kjøpt den første boligen de siste årene, har hatt god hjelp av en BSU-konto. Det har hjulpet mange unge boligkjøpere nærmere kravene til egenkapital. Samtidig har renten vært god, og de har fått skattefradrag, sier Svartangen.

Er du under 34 år, kan du spare inntil 27.500 kroner årlig, inntil du når et totalt sparebeløp på 300.000 kroner på en BSU-konto. Klarer du å fylle opp kontoen med det årlige sparebeløpet, får du også inntil 5.500 kroner igjen på skatten dersom du har skattbar inntekt. 

Den beste formen for boligsparing

For å kunne dra nytte av fordelene en BSU-konto gir deg på best mulig måte, er det lurt å komme i gang med BSU-sparingen så snart man har skattbar inntekt og har fylt 16 år.

– Det er først når du har skattbar inntekt at du får utnyttet skattefordelen ved BSU-sparing. Har du sommerjobb eller deltidsjobb ved siden av studier og tjener mer enn frikort-grensen, kan det være lurt å begynne å spare i BSU-konto.

Har du en BSU-konto og ikke fylt opp beløpet for i år ennå? Da må du huske å sette inn det årlige maksbeløpet på 27.500 kroner før 31. desember klokken 13:00.

– Mitt beste tips for å lykkes med BSU-sparingen er å sette opp et månedlig trekk den dagen du får lønn. Sparer du 2.292 kroner i måneden fra januar, får du fylt opp kontoen uten at du må innbetale store beløp mot slutten av året. Klarer du derimot å fylle opp BSU-kontoen i januar, får du også renter på dette gjennom hele året, sier Svartangen.

BSU har bankenes beste innskuddsrente

– I tillegg til skattefordelen, har BSU-kontoen bankenes beste innskuddsrente. Det betyr at midlene du sparer i BSU nyter godt av den gode renten frem til du fyller 34 år. Etter fylte 34 år, går BSU-renten ned.

Mitt beste tips for å lykkes med BSU-sparingen er å sette opp et månedlig trekk den dagen du får lønn. Sparer du 2.292 kroner i måneden fra januar, får du fylt opp kontoen uten at du må innbetale store beløp mot slutten av året.
Privatrådgiver Marthe Svartangen ved Handelsbankens kontor i Kristiansand

De oppsparte midlene på BSU-kontoen din er øremerket til boligkjøp. Det gjør at du ikke kan bruke de til andre formål som for eksempel pensjon eller ferie uten å bryte kontoavtalen, selv etter at du har fylt 34 år. 

Har du fylt opp BSU-kontoen din i år?

Relaterte artikler