Betal restskatten for 2023 og unngå høye renteutgifter

Privatpersoner skal ha levert skattemeldingen for 2023 innen 30. april 2024. Dersom du forventer restskatt for 2023, kan det være smart å betale restskatten innen fredag 31. mai 2024.

Publisert 30.05.24

Per-Ole Hegdahl

Skatteoppgjøret viser om du har betalt for lite eller for mye skatt for foregående år. Forskuddsskatten er normalt innbetalt av arbeidsgiver gjennom trekk i lønnsinntekt, som utskrevet forskuddsskatt til personer med særlig høy inntekt eller formue, eller ved at du har innbetalte tilleggsforskudd. Endelig skatteoppgjør blir sendt til deg i perioden juni til november i 2024 for inntektsåret 2023.

Skatten fastsettes per 31. desember basert på all inntekt og formue du har hatt i løpet av året. Dersom innbetalt skatt per 31/12 er for lite vil du få restskatt. Restskatten er et beløp du skylder staten og når du skylder staten penger vil det også påløpe renter. Rentekostnadene kan imidlertid unngås hvis du betaler skyldig skatt innen 31. mai.

Nominell rente fra 1. juli 2023 til første betalingstermin 20. august 2024 er 3,51%. Det høres kanskje ikke så avskrekkende ut, men fordi renteutgiftene beregnes fra 1. juli i 2023 vil effektiv rente på skyldig skatt bli langt høyere. I praksis blir rentesatsen på mellom 13% og 18%. For de aller fleste vil det derfor være svært lønnsomt å betale inn estimert restskatt innen 31. mai for å unngå rentetillegget.

Hvis du enten ikke rekker å betale restskatten eller du ikke har penger til å betale innen 31. mai, så kan du like gjerne vente til første forfall for da påløper rentene uansett.

Merk at du også får rentetillegg på eventuell skatt du har til gode, med samme rentesats på 3,51%.

Slik finner du estimert restskatt

På Skatteetatens sider kan du logge deg inn å se din innleverte skattemelding for 2023 og hva som er foreløpig beregnet skatt. Viser denne at du skylder skatt kan du gå til Skatteetatens nettsider og søke opp; «Lag KID for tilleggsforskudd og forskuddsskatt» der du kan betale restskatten og på denne måten unngå renter.

Legg merke til at restskatt under kr 100 for de fleste ikke skal betales.

Relaterte artikler