Tipsene til deg som skal leie eller leie ut bolig

Vi har samlet de beste tipsene både for deg som skal leie bolig, og deg som skal leie ut bolig. Nøkkelen til et godt leieforhold handler om ryddige forhold med leiekontrakt og depositumskonto som et fundament. 

28. august 2020

5 tips til deg som skal leie ut bolig

1. Be om leietakers referanser. Selv om mange leieforhold er uproblematiske, bør du be om referanser og sjekke disse. Lite er så kjedelig som en leietaker som ikke gjør opp for seg eller ødelegger interiør og lignende i boligen.

2. Skriv gyldig leiekontrakt med utgangspunkt i standard utleiekontrakt fra Forbrukerrådet. Kontrakten bør minst inneholde oppsigelsestid, utkastelsesklausul, avtalt depositum og husleie per måned.

3. Opprett en depositumskonto. Utleier kan enkelt bestille depositumskonto i nettbanken, og leietaker vil få SMS og e-post fra banken når dokumentene er klare for signering. Les mer om depositumskonto. Med en depositumskonto har du en ekstra sikkerhet om leietaker ikke betaler og leieforholdet må avsluttes.

4. Dokumenter boligens tilstand med bilder før innflytting og etter utflytting. Dette kan hindre eventuell konflikt.

5. Sett deg inn i skattereglene for utleie av bolig. Det er blant annet forskjell på om du har en ren utleiebolig eller om det er en del av en bolig.

  • Utleie av egen bolig

Dersom leieinntektene overstiger 20 000 kroner, er hele leieinntekten skattepliktig fra første krone.

  • Utleie av deler av egen bolig

Dersom du leier ut en del av egen bolig, er det hvor mye av boligen du leier ut som er avgjørende for skatteplikten. Dersom du leier ut mindre enn halvparten av din egen bolig, er leieinntektene skattefrie.

Les mer om skattereglene hos Skatteetaten. 

5 tips til deg som skal leie bolig

1. Sørg for at du har leiekontrakt, som er en god sikkerhet. Pass på at avtalen du inngår ikke er urimelig. Finn ut hva som er inkludert i leien, for eksempel strøm og internett. Tar leiekontrakten utgangspunkt i standard utleiekontrakt fra Forbrukerrådet, bør den være i orden.

2. Ikke betal depositum til vanlig bankkonto. Loven bestemmer at depositumet skal settes på en egen depositumskonto, siden dette sikrer at utleier ikke kan ta ut penger uten ditt samtykke. Utleier skal betale for å opprette depositumskonto. Rentene går til leietaker.

3. Du har et sterkt oppsigelsesvern, som innebærer at utleieren ikke bare kan si opp leieforholdet ditt uten saklig grunn. Saklig grunn kan eksempelvis være om du ikke har betalt leie, eller at utleier skal pusse opp, selge boligen eller bo der selv.

4. Du har vedlikeholdsansvar, som innebærer at du selv må vaske utleieboligen, rense sluk, bytte lyspærer og lignende. Reparasjon og utskifting av fastmontert utstyr, som for eksempel om varmtvannsbereder eller oppvaskmaskinen slutter å fungere, er utleiers ansvar.

5. Følg pliktene i leiekontrakten. Betal i tide, overhold ordensreglene og vedlikehold boligen underveis. Hvis du ikke følger leieavtalen, kan du bli kastet ut.

Relaterte artikler