Bærekraftfond har doblet sparepengene på et år. Vil det vare?

Sparere i aksjefondet Handelsbanken Bærekraftig Energi har mer enn doblet pengene hittil i år. Så da er spørsmålet; kan denne utviklingen fortsette? – Vi tror bærekraftige investeringer vil vokse 3-5 ganger raskere enn økonomien ellers i årene fremover. Derfor mener vi dette er et godt sted å være langsiktig investert, sier forvalteren av fondet, Patric Lindqvist.

2. desember 2020

Ingen norske aksjefondssparere har hatt høyere avkastning i Norge i 2020 enn de som har spart i Handelsbanken Bærekraftig Energi: De har 11 måneder ut i 2020 doblet pengene sine. Status viser over 100 prosent avkasting i årets første 11 måneder og 108 prosent avkastning siste 12 måneder.

Det å investere i bærekraftige selskaper er å investere med både hjerte og lommebok. For meg personlig er det viktig at penger både skal jobbe for en bedre verden og en god pensjon.
Patric Lindqvist, fondsforvalter

– Hvorfor har fondet Bærekraftig Energi hatt en så fantastisk avkastning i 2020?

– Vi har fra 2019 sett at det grønne skiftet har spredt seg til stadig flere land, og i 2020 har vi opplevd en dramatisk omstilling hvor politikken forandres i mange land. Det har vært viktig at EU går foran som pådriver med sin Green Deal for å nå målene i Parisavtalen, men samtidig har Kina og andre land i 2020 varslet høyere ambisjoner, sier Patric Lindqvist.

Har satset på sol, vind og batteri

Som følge av denne utviklingen, valgte fondet å gå inn i solenergi, energilagring og vind. Det har blitt lønnsomt. Solsektoren utgjør i dag en fjerdedel av fondet, men har levert halvparten av avkastningen. I tillegg har investeringer i batteriprodusenter gitt god avkastning.

SUKSESS: Patrik Lindqvist forvalter 24 milliarder kroner i bærekraftige aksjer. – Langsiktig tror jeg på videre vekst, sier han.

– Selv om bilsalg ikke har gått bra i pandemien, har elbilsalget gjort det. Det er bra for batteriprodusentene, sier Lindqvist.

Fondet har i tillegg investert i vindenergi og virksomheter som bidrar til energibesparelser.

– Alt som sparer energi er viktig for å løse klimautfordringene. Det er jo enda bedre ikke å bruke energi enn å bruke grønn energi. Vi har her investert i selskaper som leverer blant annet isolasjon, ledlamper og forbedringer av el-nettet, sier Lindqvist.  

Fondet Bærekraftig Energi er nå på 24 milliarder svenske kroner.

Videre vekst eller boble?

Så da er spørsmålet; kan den fantastiske 2020-avkastningen fortsette? Kan sparerne forvente like mye avkastning i 2021?

– Jeg kan ikke love noe på kort sikt, men jeg mener den bærekraftige sektoren vil være ett av de beste stedene å være med sparepengene i årene fremover, sier Lindqvist. Han begrunner det blant annet med følgende punkter:

  • Den bærekraftige sektoren vil vokse 3-5 ganger raskere enn økonomien generelt. I dag er kun 2-3 prosent av verdens investeringer investert i bærekraftige bransjer, og han tror dette vil øke.
  • Stadig flere land tar klimautfordringene på alvor, og den bærekraftige sektoren øke vesentlig om verden skal klare å håndtere klimautfordringene.

– Mye penger har flyttet seg fra brun til grønn energi i 2020. Kan vi etter den fantastiske avkastningen få en situasjon der det hele ender i en bærekraft-boble som sprekker og verdier faller?

– Den kraftige økningen viser at dette er en volatil sektor. Vi vil derfor oppleve at det svinger. Jeg er imidlertid overbevist om at den bærekraftige energisektoren skal vokse vesentlig i årene som kommer, sier han.

Lommebok og hjerte

– Om man skulle ønske å investere større beløp i Handelsbanken Bærekraftig Energi; hvordan ville du da tilnærme deg fondet?

– Investeringsprofil og risikovilje hos hver enkelt er selvsagt avgjørende, men generelt er det et godt råd å gå inn stegvis for å ta ned risikoen. Timing på investeringer er vanskelig for meg, og enda vanskeligere for dem som ikke jobber med dette hver dag, sier han.  

Noen er av den oppfatningen at man ved å investere i bærekraftige sektorer, kan innebære å ofre avkastning.

– Dette stemmer ikke. Aksjefondet Bærekraftig Energi har vokst med et snitt på 22 prosent årlig over de siste fem årene, som er mer enn markedet. Derfor mener jeg at det å investere i bærekraftige selskaper er å investere med både hjerte og lommebok. For meg personlig er det viktig at penger både skal jobbe for en bedre verden og en god pensjon, sier Lindqvist.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Relaterte artikler