Hvordan komme i gang med fondssparing? Her får du noen tips og råd på veien

For mange handler sparing om å sette penger til side for å kunne bruke dem senere i livet. Men hvordan sparer man egentlig best? Og hvordan kommer man i gang med fondssparingen? Her får du noen tips og råd for å komme i gang.

Sparekonto. Fondssparing. Enkeltaksjer. Mulighetene er mange for å sette penger til side. Og er bankenes renter lave, ender du mest sannsynlig opp med å tape penger om sparepengene står på en sparekonto.

Da kan fondssparing være et bedre alternativ.

Plasseringsrådgiver Marita Leine ved Handelsbankens kontor i Olav Vs gate i Oslo sentrum har hjulpet mange kunder i gang med fondssparingen.

– Du kan starte opp med fondssparing selv i nett- eller mobilbanken. Alt du trenger å gjøre er å åpne en aksjesparekonto (ASK) eller en verdipapirkonto (VPS) og kjøpe de fondene du ønsker. Der kan du også opprette en spareavtale selv – noe som alltid er å anbefale, sier hun, før hun legger til:

– Har man fast sparing hver måned plasserer du penger i markedet både når avkastningen er god og dårlig. Du slipper også å tenke på om det er et godt eller mindre godt tidspunkt å investere på. Historisk sett har det vist seg å være et fornuftig valg å fortsette sparingen gjennom perioder med svingninger i finansmarkedene som for eksempel da verden stengte ned under koronapandemien i mars 2020. Har man fast trekk den dagen man får lønn, vil det også være lettere å gjennomføre, sier hun.

Hva slags type konto bør du velge?

Hva er egentlig forskjellen på en ASK og en VPS? Mange begynner med å opprette en aksjesparekonto (ASK) for å komme i gang med sparingen. En aksjesparekonto er for fond med minimum 80 prosent aksjeandel. Det vil si at man med fordel kan ha alle rene aksjefond på en ASK. Dersom du ønsker å spare i rente- eller kombinasjonsfond åpner du eventuelt en ordinær VPS-konto. Kombinasjonsfond er et fond hvor forvalterne har spredt risiko ved å handle i forskjellige verdipapirer, for eksempel i både aksjefond og rentepapirer.

– Kombinasjonsfond kan for eksempel inneholde en kombinasjon av aksjer eller aksjefond og renter eller rentepapirer. Kombinasjonsfondene har også ulik risiko avhengig av hvor stor aksjeandel fondet har, sier Leine.

Er du usikker på hvilken konto du skal velge, anbefaler Leine deg å ta kontakt med rådgiveren din i Handelsbanken.

Finn ut hvor stor risiko du ønsker å ta

Det er likevel noen sentrale elementer som er viktig å tenke igjennom før du kjøper din første fondsandel.

– Før du velger deg fond og oppretter spareavtale, er det lurt å tenke igjennom hva som er formålet med sparingen, hvor lang tidshorisont du har for sparingen, og hvor stor risiko du ønsker å ta. Da blir det enklere å finne riktige fond tilpasset dine behov, sier plasseringsrådgiveren.

– Hva er det som avgjør hva slags risiko man bør velge på fondene?

– Fond med høy risiko har ofte større svingninger enn fond med lav risiko. Samtidig har fondene med høy risiko mulighet for en høyere avkastning enn fondene med lavere risiko – og tilsvarende når det kommer til eventuelle tap. Hvis du ønsker å investere i et fond med høy risiko, bør du ha en lengre tidshorisont på sparingen enn kun noen få år. Desto lengre tidshorisont du har på sparingen, jo høyere risiko kan du også ta, sier Leine, før hun legger til:

– Når du vet hvilken risiko som passer for deg og ditt sparemål er det på tide å ta en titt på fondene du kan velge. Ved å velge et bredt globalt fond sprer du risikoen mer enn ved å velge et smalt fond i eksempelvis et land eller en bransje. Du kan gå inn på nettsidene våre og finne en oversikt over alle fondene Handelsbanken tilbyr for å få et bilde av alternativene. Der kan du se hvilke kostnader som er tilknyttet hvert enkelt fond, hva slags risiko fondet har, og hvilken geografisk fordeling og bransje fondet investerer i. Du kan for eksempel velge mellom indeksfond eller aktivt forvaltede fond, sier plasseringsrådgiveren. 

Indeks- eller aktivt forvaltede fond?

Hva er egentlig forskjellen mellom indeksfond og aktivt forvaltede fond? I Handelsbankens aktivt forvaltede fond, er det forvaltere og analytikere som jobber aktivt med å forsøke å oppnå en bedre avkastning enn avkastningen til en referanseindeks. Et indeksfond derimot skal direkte reflektere en referanseindeks – for eksempel hovedindeksen på Oslo Børs. Et aktivt forvaltet fond kan imidlertid utvikle seg både bedre og svakere enn referanseindeksen.  

Leine oppfordrer til å ta kontakt med rådgiveren din i banken dersom du ønsker flere råd og tips for hva som kan være lurt å tenke på før du setter i gang med fondssparingen.

– Dersom det er et større beløp, kan det føles tryggere å spre risikoen med å stykke opp innskuddet over flere måneder i tilfelle markedet skulle korrigere seg, og gå litt ned like etter at man har kjøpt sin første fondsandel. Gjennom historien har det imidlertid lønt seg å komme seg inn på markedet så fort som mulig.

Bærekraft og business = to sider av samme sak

Dersom du finner ut at fondssparing er rett for deg er det fint å kunne vite at sparepengene forvaltes ansvarlig og i et langsiktig perspektiv.

– Vi har lang historikk for å integrere ESG-hensyn i hele vår kapitalforvaltning. I år har vi tatt flere grep for å sikre at pengene vi forvalter for kundene våre bidrar til å nå klimamålene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, sier bærekraftsjef Hilde Nordbø i Handelsbanken, før hun legger til:

– Dette handler i bunn og grunn om hva som er god business på lang sikt. Det er finansiell risiko forbundet med å ikke håndtere selskapers vesentlige ESG-risikoer.  Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til hva som kan regnes som bærekraftig, og derfor bryter vi opp bærekraftsbegrepet til å vurdere selskapets systematiske arbeid med sine mest vesentlige ESG-aspekter (miljø, sosiale aspekter og selskapsstyring). Det gir oss et helhetlig bilde av selskapets evne til langsikt verdiskaping, og med tanke på ulike interessenters forventninger fremover. For eksempel ser vi nå at selskaper som forbindes med dårlige arbeidsforhold eller liten vilje til å bidra i å bekjempe klimaendringene, møter negative reksjoner fra både kunder, potensielle arbeidstakere og investorer. I tillegg kommer det fremover en lang rekke reguleringer, som gjør at selskaper som ikke jobber systematisk med bærekraft og ESG mister konkurransekraft.

Tilnærmingen vår handler om å gjøre justeringer i tråd med samfunnets forventninger i hele forvaltningen vår. En slik helhetlig tilnærming , kan gjøre det enklere for deg å velge blant fondene våre. Vi har altså ingen hylle med «de bærekraftige fondsproduktene», sier hun.

Nordbø forteller at Handelsbanken har mål om å skape best mulige risikojustertavkastning og samtidig bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Relaterte artikler