Skattetipsene du bør sjekke før nyttår

Her er fem skattetips det kan være nyttig å ta med seg på vei mot årsskiftet.

Utnytt fribeløpene i formuesskatten

Bedre økonomi i Norge generelt har bidratt til at flere også har kommet i formuesskatteposisjon og derfor må betale formuesskatt. Sjekk hvor mye du må betale i formuesskatt. Sikreste og beste måten å kvitte seg med formuesskatt på er å gi bort deler av formuen til voksne barn som er ferdig med å studere. Dette fordi man på denne måten vil kunne utnytte flere fribeløp. Hver skattebetaler kan ha inntil 1,7 MNOK i nettoformue før vedkommende må betale formuesskatt med 1 % av overskytende. Overstiger netto formuen 20 MNOK må skattebetaler betale formuesskatt med 1,1 % av netto formue som overstiger 20 MNOK. Har man 3 barn der alle er ferdige med å studere kan man spare 51.000 kroner i skatt, ved å overføre deler av formuen til barna forutsatt at de ikke har formue fra før. Er du usikker på om arveskatten vil bli innført frem i tid kan du også være trygg på at det du eventuelt har gitt bort som gave til barn eller barnebarn, uansett ikke kan rammes av en eventuell arveskatt.

Selge aksjer før eller etter nyttår

Har du aksjer som har sunket i verdi (urealisert tap) og som du uansett har planer om å selge snart, kan det være lønnsomt å selge før nyttår. Dette for at tap ved salg av aksjer skal komme med på skatteoppgjøret for 2023 som kommer til utbetaling i mai eller juni 2024. Har du aksjer som har steget i verdi (urealisert gevinst) og som du uansett har planer om å selge snart, kan det være lønnsomt å vente til etter nyttår med å selge disse aksjene. Dette for at gevinsten først skal komme til beskatning i neste inntektsår år og derfor komme med på skatteregningen for 2024 som først må betales våren 2025. Fordelen her består først og fremst i at du tidfester salget til det tidspunktet som er mest gunstig hensyntatt skatt. Merk likevel at skatt ikke bør være avgjørende for når du bør selge eller kjøpe aksjer.

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

For selvstendig næringsdrivende er det å spare til egen pensjon etter reglene om innskuddspensjonsloven fordelaktig fordi pensjonssparingen kommer til fradrag mot inntekt. Næringsdrivende betaler skatt av beregnet personinntekt (alle inntekter minus utgifter). Siden pensjonssparingen innenfor lovens ramme kommer til fradrag mot inntekt, vil pensjonssparingen også redusere beregningsgrunnlaget for trinnskatt og trygdeavgift tilsvarende. For å si det enkelt vil opp mot halvparten av det beløpet som pensjonsspares kunne redusere skatteregningen tilsvarende.

Næringsdrivende kan maksimalt pensjonsspare 7 % av brutto næringsinntekt opptil 12 G (G = grunnbeløpet / 12G = kr 1.423.440,-). Merk likevel at både næringsdrivende og lønnsmottakere automatisk blir trukket 18,1 % av inntekt til folketrygden. Det gjelder for personinntekt opp til 7,1 G. Som hovedregel er derfor innskuddspensjon først og fremst aktuelt for næringsdrivende som har en personinntekt som er høyere enn 7,1 G (kr 842.202,-). Det finnes flere måter å spare på frem til man blir pensjonist. Som næringsdrivende bør man uansett sjekke ut de skattemessige konsekvenser ved å pensjonsspare.  

BSU-fradrag

Spar i BSU hvis du kan. Skattefordelene ved BSU-sparing er fortsatt en «gavepakke» fra staten til de som er under 34 år. Maksbeløpet du kan spare er 27.500 kroner i året. Maksimalt skattefradrag er uansett 10 % av det du har spart. Fordi BSU-fradraget er et skattefradrag og ikke et inntektsfradrag må du ha inntekt på minst 81.000 kroner i året for å kunne nyttiggjøre hele skattefradraget på 2.750 kroner. Merk også at maksbeløpet du kan spare på en BSU-konto er 300.000 kroner totalt. En annen fordel ved BSU-sparekonto er at du gjerne får svært gode rentebetingelser i banken. Og husk at du må ikke spare maksbeløpet. Det er fullt mulig å spare mindre og få et forholdsmessig mindre skattefradrag som likevel kan være fordelaktig.

Gaver til frivillige organisasjoner gir fradragsrett

Gir du gaver til bestemte frivillige organisasjoner kan du fradragsføre inntil 25.000 kroner per år. Pengegaven må være på minst 500 kroner for å oppnå inntektsfradrag. Inntektsfradraget på 25.000 kroner vil kunne redusere skatteregningen med 5.500 kroner (kr 25.000 x 22 % skatt). Det er viktig at du kontrollerer hvorvidt den organisasjonen du ønsker å støtte gir rett til inntektsfradrag eller ikke. Du finner en liste over hvilke organisasjoner som er godkjent for dette på skatteetatens hjemmeside. 

Relaterte artikler