Sterk boligprisvekst i august: – Høy aktivitet i markedet

Sterk boligprisvekst i august tyder på at økninger i styringsrenten fortsatt ikke har betydelig effekt på boligmarkedet. Seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard, tror derimot vi vil se en annen tendens utover høsten.

Publisert 07.09.2022

Ferske tall fra Eiendom Norge, viser at boligprisene nominelt steg 1,9 prosent i august. Nominell prisstigning forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent.

Justert for sesongvariasjoner steg prisene 0,6 prosent, som betyr at boligprisene i august økte mer enn vanlig.

Seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard, sier det har vært høy aktivitet i markedet. Det har aldri vært lagt ut flere boliger for salg i august, sammenlignet med samme måned tidligere år.

– Det har vært en sterk vekst i boligprisene i august. Vanligvis stiger den nominelle pris med 1 prosent fra juli til august, mens vi nå ser at den stiger mer enn en vanlig augustmåned, forteller Midtgaard.

Sara Midtgaard
Seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard.
Foto: Daniel Gauslaa / Handelsbanken

Høyere styringsrente ikke dempende

Hun forklarer at høyere styringsrente, med høyere utlånsrente fra bankene, ennå ikke har dempet  boligprisveksten.

– Det har vært solgt mange boliger, omtrent like mange som august i fjor. Det er høy aktivitet i markedet, tross økning i styringsrenten til 1,75 prosent, sier Midtgaard.

Seniorøkonomen tror imidlertid at kommende rentehevinger vil dempe prisveksten, og også bidra til at boligprisene faller mer enn de typiske sesongtrendene.

Les også: Har boligprisfallet allerede startet? – Magasinet | Handelsbanken

– Styringsrenten ligger nå på et normalt nivå, som vil si at det verken virker innstrammende på økonomien, eller booster den. Dermed har den ikke hatt en innstrammende effekt på økonomien og dermed boligprisene ennå, beskriver Midtgaard.

– Lavere prisutvikling for bolig

Fremover er styringsrenten ventet å øke ytterligere. Midtgaard sier at slik markedet priser styringsrenten nå, vil den øke til 3,25 prosent ved utgangen av året, og til 3,5 prosent i løpet av første halvår neste år. Det tilsvarer boliglånsrente på 5 prosent innen første halvdel av neste år, ifølge Midtgaard.

– Hvis markedet får rett, vil lånekostnadene øke mer enn Norges Bank har lagt til grunn, og prisutviklingen for bolig blir lavere i løpet av høsten og kommende år enn den ellers ville vært.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, tror også at renten vil få større effekt på boligprisene fremover.

– Foreløpig har ikke de noe høyere rentene slått ut i boligmarkedet, og det er i og for seg ikke overraskende sett i lys av at renteøkninger historisk har virket tregere enn rentenedsettelser. På lengre sikt vil renten få effekt, sier Lauridsen til Dagens Næringsliv.

Mot kjøpers marked

De store eiendomsmeglerkjedene melder til Dagens Næringsliv om et boligmarked på vei fra selger til kjøpers marked. Det er Midtgaard enig i.

– Jeg tror prisene fremover vil falle mer enn de typiske sesongtrendene. Samtidig tror jeg det vil komme flere boliger til salgs. Selger vil da få mindre makt i forhandlingene, sammenlignet med tidligere.

Relaterte artikler