Gjennombrudd på vaksinefronten: Mer positivt enn på lenge

Det har vært et turbulent år i finansmarkedene. Spredningen av covid-19 førte til en uro vi ikke har sett siden finanskrisen. Siden de dramatiske månedene i vinter, har finansmarkedene kommet seg på beina, godt støttet av ekspansiv penge- og finanspolitikk. Gjennombrudd på vaksinefronten betyr at vi nå går inn i 2021 med positivt sentiment blant investorer.

Av Halfdan F. Grangård, seniorøkonom
Nils Kristian Knudsen, rente- og valutastrateg

18. desember 2020

Det har vært en volatil reise i aksjemarkedene i år. Vi fikk et uvanlig stort og raskt fall i forbindelse med spredningen av covid-19 i februar og mars. Siden tilbakeslaget i vinter, har det store spørsmålet for investorer vært når en kan forvente å se at økonomiene normaliserer seg.

I ferden frem mot godkjente vaksinekandidater, har aksjemarkedene blitt støttet av stimulanser fra sentralbanker og politikerne. Samlet har disse stimulansene vært omfattende nok til at aksjemarkedene har klart seg godt gjennom nye smittebølger i sommer og i høst. Ved inngangen til et nytt år, er sentimentet blant investorer mer positivt enn på lenge.

Hever blikket mot langsiktige inntjeningsutsikter

På kort sikt er det allikevel grunn til å vente at den økonomiske utviklingen vil svekkes av nye og omfattende smittevernsrestriksjoner på begge sider av Atlanteren. Mye tyder allikevel på at investorer igjen er villige til å se gjennom kortsiktige utfordringer, og heller fokusere på potensialet for en vaksinedrevet normalisering av økonomisk aktivitet gjennom 2021. Så lenge de børsnoterte selskapene overlever vinteren støttet av finans- og pengepolitikken, er det også rasjonelt at investorer hever blikket mot de langsiktige inntjeningsutsiktene

Graf som viser volatilitet i verdensindeksen (aksjer)

Historiske svingninger

I valutamarkedet har den økte risikoaversjonen og den bredt baserte styrkingen av den amerikanske dollaren i mars, blitt erstattet av en svakere amerikansk dollar og et løft i risikoappetitten. Svingningene i den norske krona har vært historisk høye i løpet av 2020.

På nivå er også krona blant de valutaene som har utviklet seg svakest i dette året, sammen med britiske pund (GBP) og canadiske dollar (CAD). Den usikre Brexit-prosessen ligger bak bevegelsene i GBP, mens den lavere oljeprisen er en av faktorene bak utviklingen i CAD. Den norske krona er som kjent sensitiv til både usikkerhet i markedene og fall i oljeprisen.

For det kommende året venter vi at krona i gjennomsnitt vil ligge på øvre halvdel av 10-tallet mot den felleseuropeiske valutaen. Usikkerhet knyttet til pandemiforløpet vil trolig fortsatt gjøre seg gjeldende det kommende året, og vår forventning er at krona vil få en sterkere utvikling først i 2022.

Oversikt over valutaer mot amerikanske dollar i 2020

Relaterte artikler