Vekst og styrket resultat i 2021 

Årsresultat 2021

Handelsbanken i Norge vant nye kunder, vokste fem prosent i privatmarkedet i 2021 og nådde 281 milliarder kroner i totale utlån. Årsresultatet ble 2,65 milliarder kroner. – Vi ser det er stor kraft i å ha fornøyde kunder. De anbefaler oss videre og bidrar til veksten, sier adm. direktør Arild Andersen i Handelsbanken Norge.    

9. februar 2022

Fjerde kvartal 2021 ble Handelsbankens beste inntektskvartal med 1,15 milliarder i inntekter og 703 millioner kroner i driftsresultat. 2021 endte med et resultat på 2,65 milliarder (2,27 i 2020) etter inntekter på 4,43 milliarder (4,16).

Handelsbanken Norge (mill kroner)2021Endring vs 2020
Inntekter4430+6 %
Resultat før tap2740+9 %
Tap -150-46 %
Driftsresultat2650+16 %
Rentabiltiet11,3+2,5

– 2021 ble et godt år preget av nye kunder, mer forretning og lave tap, sier adm. direktør Arild Andersen. 

Handelsbankens utlån vokste i 2021 med tre prosent til 281 milliarder kroner. Utlån til privatmarkedet vokste fem prosent til 110 milliarder kroner, mens utlån til bedrifter vokste 1,6 prosent til 171 milliarder kroner. Samtidig har kundene økt sin sparing i fond vesentlig. Handelsbankens samarbeid med Juristforbundet og Advokatforeningen utgjør en vesentlig del av veksten i privatmarkedet.

– 2021 ble et godt år preget av nye kunder, mer forretning og lave tap.
Adm. direktør Arild Andersen i Handelsbanken

– Dette er kunder som ser ut til å trives med vår måte å drive bank på med personlig rådgivning og service på toppen av gode digitale løsninger, sier Andersen.    

Solide kunder gir lave tap

Handelsbankens har historisk hatt lavere tap enn andre banker, og slik ble det også i de to koronaårene 2020 og 2021. Tapene i 2021 endte på 150 millioner kroner, 0,06 prosent av utlånsporteføljen. – Lav risiko, solide kunder og lange kunderelasjoner er viktigere enn vekst og kortsiktige gevinster for oss. De moderate tapene og 2021-resultatet viser at det lønner seg på sikt, sier Andersen. 

Handelsbanken Norge (mill kroner)4. kv. 2021Endring vs 4 kv. 2020
Inntekter1150+5 %
Resultat før tap702+3 %
Tap-17-58 %
Driftsresultat703+7 %
Rentabilitet12,6+2,7

Ambisjoner om vekst

Handelsbankens strategi handler om å være best på personlig rådgivning og service til solide kunder, både privatpersoner og bedrifter.

– Alt vi gjør, handler om å gi Norges beste bankopplevelse til kundene våre. Vi ser at gode kundeopplevelser og service skaper vekst. Vi investerer i digitale løsninger og kompetanse som kan støtte dette, sier Andersen. Også i 2021 hadde Handelsbanken mer fornøyde kunder enn andre banker, ifølge Norsk kundebarometer og EPSI.  

Ytterligere informasjon:
Arild Andersen, administrerende direktør, tlf. 92405213, arild.andersen@handelsbanken.no
Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør, tlf. 92016566, lars.saethre@handelsbanken.no
Konsernets resultat: www.handelsbanken.se/ir. Pressebilder:
https://www.flickr.com/photos/handelsbanken-norge/albums

Om Handelsbanken: Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 281 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er representert i hele landet med 41 kontorer og rundt 800 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

Relaterte artikler