Inntektsvekst og vesentlige investeringer i nytt og bedre kundetilbud

19. juli 2023

Handelsbanken vokser videre i Norge – og investerer samtidig vesentlig for videre vekst i det norske markedet. – God vekst, lave tap og effektiv drift gir oss fundamentet for de store investeringene vi nå gjør for å utvikle banken til neste nivå, sier landsjef Arild Andersen i Handelsbanken Norge.

Resultatet for Handelsbankens 2. kvartal 2023 viser at banken fortsetter å vokse i Norge: Utlånsveksten var 1,9 prosent i kvartalet til 307 milliarder kroner. Veksten er størst i bedriftsmarkedet med 2,6 prosent til 194 milliarder, og i privatmarkedet med 0,8 prosent til 114 milliarder. Innskudd fra privatkundene vokste med 4,9 prosent i kvartalet. Kundenes sparing i fond økte til 39 milliarder kroner.

Handelsbanken Norge2. kv. 2023Endring vs 2. kv. 2022
Inntekter1282+6%
Resultat før tap696-7%
Tap21
Driftsresultat633-5%
Rentabilitet9,4-2

Handelsbanken Norge fikk et driftsresultat på 633 millioner kroner i andre kvartal. Inntektene var 1282 millioner kroner i kvartalet (+ 6 prosent). Inntektene første halvår ble 2577 millioner kroner (+ 7 prosent).

Handelsbanken Norge1. halvår 2023Endring vs  2022
Inntekter2577+7%
Resultat før tap1401-5%
Tap25-116%
Driftsresultat1257+6%
Rentabilitet9,1 -1,3

– Jeg gleder meg over god vekst og et godt resultat tross urolige tider i markedet, sier Arild Andersen, landsjef for Handelsbanken i Norge og del av konsernledelsen i Handelsbanken.

Banken har ingen tap i 2023, og har regnskapsmessig tilbakeføring av 25 millioner kroner hittil i 2023. – Jeg gleder meg også over solide kunder. Disse bidrar til at vi hittil i år ikke påfører bunnlinjen tap, og at vi kan fortsette historikken vår med svært moderate tap, sier Andersen. Handelsbanken er rangert som Europas mest solide bank av Global Finance (2022).  

Investerer vesentlig i lønnsom vekst

Resultatet for andre kvartal preges av store investeringer i fremtidig og lønnsom vekst. Handelsbanken i Norge investerer i et nytt digitalt tilbud til privatkundene for å bidra til enda bedre kundeopplevelser og kostnadseffektiv drift. Banken rekrutterer også mange nye medarbeidere. 

– Vi har et mål om å tilby kundene våre Norges beste bankopplevelse. Nå rigger vi oss for å kunne håndtere mange flere kunder på en god og effektiv måte, sier Arild Andersen. Handelsbanken signerte i juni avtaler med Akademikerne Pluss og Tekna, som innebærer å gi 207.000 medlemmer et attraktivt banktilbud. Denne avtalen gjelder fra 2024.

– Vi har lang historikk for svært fornøyde kunder. Nå utvikler vi tilbudet videre, og tror sterkt på kombinasjonen av svært bra digitale løsninger og personlig og lett tilgjengelig rådgivning, sier Andersen. 

Ytterligere informasjon:
Arild Andersen, landsjef, tlf. 924 05 213, arild.andersen@handelsbanken.no
Lars N. Sæthre, markeds- og kommunikasjonsdirektør, tlf. 920 16 566,
lars.saethre@handelsbanken.no
Konsernets resultat: www.handelsbanken.se/ir
Pressebilder finner du her:
https://www.flickr.com/photos/handelsbanken-norge/albums
Om Handelsbanken: Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har

Relaterte artikler