Resultat tilbake på før-korona-nivå

Resultat 1. kvartal 2021:

Kundevekst, reduserte kostnader og fravær av utlånstap ga Handelsbanken i Norge et kvartalsresultat på 699 millioner kroner i første kvartal. – Korona-tiden har testet oss. Null tap viser at kundene våre har motstandskraft, sier adm. direktør Dag Tjernsmo. Kvartalet preges også av kraftig vekst i kapitalforvaltning.  

21. april 2021

Handelsbanken Norge (mill kroner)1. kv. 2021Endring vs 1. kv. 2020
Inntekter1.067-3%
Resultat før tap665-1%
Tap14-121%
Driftsresultat699+13%
Utlånsvolum (mrd)274,7+1,3%

Resultat for første kvartal ble 699 millioner kroner, 13 prosent bedre enn samme kvartal i fjor.

– Kundevekst, provisjonsvekst, reduserte kostnader og fravær av tap har bidratt til et solid resultat på før-korona-nivå. Mens 2020-resultatet ble preget kraftige rentenedsettelser og noe tap, som følge av korona, er vi nå tilbake igjen, sier adm. direktør Dag Tjernsmo.     

Vekst i lån og kapitalforvaltning
Totale utlån vokste i første kvartal med 0,6 prosent til 274,7 milliarder kroner. Utlån bedrifter vokste 0,7 prosent (1,1 milliarder kroner) til 169,6 milliarder kroner. Utlån til privatpersoner vokste med 0,5 prosent (0,5 milliarder kroner) til 105 milliarder kroner. Dette er en vekst på 4,6 prosent siste 12 måneder.

– Korona-året har testet utlånsfilosofien vi har jobbet etter i alle år. Med lave tap har vi igjen vist at de 44 bankkontorene har tatt inn solide kunder som er robuste i møte med tøffe tider. Det er bankkontorene som finner og vinner kunder, og tallene viser at de gjør en grundig jobb.
Adm. direktør Dag Tjernsmo

Kundenes sparing og kapitalforvaltning vokste kraftig. Fondsvolumet vokste med 8,4 prosent i 1. kvartal og 52 prosent siste 12 måneder. Netto nytegning var mer enn 1,5 milliarder kroner i 1. kvartal.

– Kundene viser et sterkt ønske om å spare i fond, og vi opplever høy etterspørsel etter fondene våre. Kundene har blant annet strømmet til aksjefondet Handelsbanken Bærekraftig energi. Dette handler både om historisk høy avkastning og en tro på virksomheter som er den del av det grønne skiftet, sier Tjernsmo.

Null tap
Handelsbanken har historikk for lavere tap enn andre banker. 1. kvartal endte med null tap, og 14 millioner kroner i tilbakeføringer.

– Korona-året har testet utlånsfilosofien vi har jobbet etter i alle år. Med lave tap har vi igjen vist at de 44 bankkontorene har tatt inn solide kunder som er robuste i møte med tøffe tider. Det er bankkontorene som finner og vinner kunder, og tallene viser at de gjør en grundig jobb, sier Tjernsmo. 

Ytterligere informasjon:
Dag Tjernsmo, administrerende direktør, tlf. 910 00 620, datj01@handelsbanken.no
Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør, tlf. 920 16 566, lase01@handelsbanken.no
Konsernets resultat: www.handelsbanken.se/ir. Pressebilder:
https://www.flickr.com/photos/handelsbanken-norge/albums

Om Handelsbanken: Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 275 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er representert i hele landet med 44 bankkontorer og rundt 800 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

Relaterte artikler