Aksjefondet Handelsbanken Norge: Langsiktig aktiv forvaltning

En artikkel i Finansavisen kritiserer hvordan ett av Handelsbankens aktivt forvaltede aksjefond har vært forvaltet. Fondet kritiseres for en periode med lav aktiv andel i forvaltningen. – Vi har hele veien tatt de valgene vi mener er best for kundenes langsiktige avkastning, sier Christian Dahl, leder for markets og wealth management i Handelsbanken Norge. Han er uenig i kritikken rettet mot aksjefondet Handelsbanken Norge. Aktiv andel var ved utgangen av juli 2020 på nær 28 prosent – og stigende. Her kan du lese mer om artikkelen, aktiv forvaltning og fondet.  

2. august 2020

Finansavisen har 3. august en artikkel om Handelsbankens aksjefond Handelsbanken Norge. Dette er et aktivt forvaltet fond med potensial for å gi høyere avkastning enn et indeksfond. Finansavisens artikkel inneholdt kritikk mot at fondet en periode hadde lavere aktiv andel andel enn normalt. Artikkelen peker på at fondet i denne perioden nærmet seg et indeksfond før aktiv andel igjen ble økt.

Gjorde nye investeringer

Faktum er at aksjefondet Handelsbanken Norge en periode fra mars 2019 hadde lavere aktiv andel enn normalt.

– Forklaringen på dette er enkel. Vi satte i mars 2019 inn en ny forvalter som valgte å gå ut av noen investeringer for gradvis å gå inn i nye. Dermed gikk aktiv andel ned før den igjen gikk opp. Dette ble gjort til beste for kundenes sparepenger. Målet er å skape meravkastning for kundene også fremover, sier Christian Dahl, som leder markets og wealth management i Handelsbanken i Norge.

Høy andel aktiv forvaltning

Aksjefondet har mer enn 20 års historikk, og har over tid hatt en aktiv andel som normalt har variert mellom 30 til 45 prosent. Dette er høyt sammenlignet med andre aktive aksjefond.
Da fondet i mars 2019 skiftet forvalter, valgte ny forvalter å gå ut av en del posisjoner for over tid å gå inn i nye. Effekten av dette ble at aktiv andel en periode ble lav midt i 2019 før den igjen steg som følge av nye investeringer utover året. Mot slutten av 2019 passerte aktiv andel 20 prosent, og har i 2020 steget videre til nær 28 prosent ved utgangen av juli. Den økonomiske uroen som følge av pandemien våren 2020 gjorde det riktig å holde igjen på videre vekst i aktiv andel.

AKTIV FORVALTNING: Denne grafen viser andel aktiv forvaltning i fondet Handelsbanken Norge i 2019 og 2020. Aktiv andel var ved utgangen av juli 27,6 prosent.

Kritikk som bommer

Han mener det er positivt at mediene har et kritisk blikk på hvordan Handelsbanken og andre forvalter kundenes sparepenger.

– Denne gangen bommer imidlertid Finansavisen. Det blir galt å evaluere et langsiktig fond som passer best for de minst fem års investeringshorisont basert på en kortsiktig endring av porteføljen. Slike langsiktige fond må vurderes på et lengre tidsperspektiv, sier Dahl.

Langsiktig forvaltning

Fondet Handelsbanken Norge har hele tiden blitt forvaltet langsiktig med mål om å levere bedre avkastning enn fondets referansemarked målt som Oslo Børs ved den såkalte fondsindeksen (OSEFX).

I 2015 var fondet det norske aksjefondet som oppnådde aller høyest avkastning av alle fond tilgjengelige i det norske fondsmarkedet. Etter god avkastning over flere år ble fondet topprangert av analysefirmaet Morningstar med fem av fem mulige stjerner. Senere kom to år med svakere avkastning enn forventet. For 2020 hadde fondet frem til juli en avkastning noe over våre bankens to indeks-alternativer Handelsbanken Norge Indeks og XACT OBX og referanseindeksen OSEFX.

Fondet har siden mars 2019 blitt forvaltet av Kris Robberstad.

– I Handelsbanken ønsker vi å ha Norges mest fornøyde bankkunder. God forvaltning er en viktig del av det. I 2019 og 2020 har vi tatt de valgene vi mener er best for kundenes langsiktige avkastning i aksjefondet Handelsbanken Norge. Det vil vi gjøre også fremover, sier Robberstad.

En kortsiktig svingning

I Finansavisens artikkel om fondet, omtales en dom mot DNB. Banken ble i et gruppesøksmål dømt til å betale tilbake honorarer til kundene fordi banken systematisk og over fem år hadde tatt en lav relativ risiko for kundene. Retten mente dermed at forvaltningen var i strid med hva banken hadde lovet andelseierne.

I Handelsbankens tilfelle stiller det seg annerledes: Banken har over tid hatt en høy andel relativ risiko, men vært gjennom en svingning i 2019 som fremstår atypisk for fondets lange historikk. Dette ble gjort for å korrigere den aktive porteføljen for å skape bedre mulighet for fremtidig meravkastning. Fra nivåer på aktiv andel på typisk 30-45 prosent helt frem til starten av 2019, er fondet nå igjen oppe i en aktiv andel på 28 prosent. At fondet opererer med potensial for meravkastning mot indeks, kommer også frem ved at fondet har hatt store avvik fra referanseindeksen.

Relaterte artikler