Rekordpågang av privatkunder

18. oktober 2023

Handelsbanken vokser med rekordfart i privatmarkedet med 2,4 prosent vekst bare i 3. kvartal 2023.
– Avtalene våre med Akademikerne Pluss og Tekna gir effekt før de har begynt å gjelde, sier landsjef Arild Andersen.  

Handelsbanken vokser kraftig i privatmarkedet. Utlånsvolumet vokste med 2,4 prosent i tredje kvartal til 116,2 milliarder kroner. Handelsbankens totale utlånsvolum vokste til 307,5 milliarder kroner. Utlån til bedrifter er 191,2 milliarder kroner, opp 2,6 prosent hittil i år.

Handelsbanken NorgeJan-sep 2023Endring vs jan-sep 2022
Inntekter (mnok)3928+9%
Resultat før tap21740%
Tap+69 
Driftsresultat1998+8%
Rentabilitet9,7-1,0

– Den store veksten i privatmarkedet henger åpenbart sammen med den oppmerksomheten Handelsbanken har fått gjennom å signere avtaler med Akademikerne Pluss og Tekna. Medlemmene tar kontakt med oss allerede nå. I tillegg opplever vi at seier i høstens kundetilfredshetsmåling EPSI gir oss medvind. Folk liker at vi er kjent for svært fornøyde kunder, sier landsjef Arild Andersen i Handelsbanken Norge.

Handelsbanken Norge3. kv. 2023Endring vs 3. kv. 2022
Inntekter (mnok)1351+12%
Resultat før tap773+10%
Tap+44
Driftsresultat741+12%
Rentabilitet10,9-0,2

Årets EPSI-undersøkelse av tilfredshet blant norske bankkunder, kåret Handelsbanken til beste bedriftsbank og nest beste privatbank. Handelsbanken signerte i juni avtaler med Akademikerne Pluss og Tekna, og har fra før avtaler med Juristforbundet og Advokatforeningen.

Skal vinne tusenvis av kunder
Avtalene med Akademikerne Pluss og Tekna, med til sammen 207.000 medlemmer, gjelder fra 1. januar 2024.

Avtalene våre med Akademikerne Pluss og Tekna gir effekt før de har begynt å gjelde.
Arild Andersen, landsjef.

– Vi gjør nå forberedelsene til å ta i mot tusenvis av nye kunder. Den store pågangen vi opplever nå, viser hvilken kraft det er i disse foreningsavtalene. Vi skal gjøre vårt for at foreningsmedlemmer skal få Norges beste bankopplevelse, sier Andersen.

Handelsbanken investerer nå kraftig i nye digitale løsninger med automatiserte prosesser. Samtidig bygges et nytt kundesenter. Banken rekrutterer også offensivt på en rekke områder.

– Vi bygger, profesjonaliserer og ruster opp. Dette skal bidra både til gode kundeopplevelser, stor kapasitet og kostnadseffektiv drift, sier Andersen.   

Styrket resultat
Inntektene i kvartalet vokste 12 prosent til 1351 millioner kroner. Samtidig fortsetter Handelsbanken trenden med tilbakeføring av tap; 69 millioner kroner i netto tilbakeføring av tap hittil i år. I sum gir dette et driftsresultat på 741 millioner kroner, 12 prosent opp fra samme tid i fjor. 

– Fraværet av tap illustrerer kvaliteten på kundene våre. Vi har solide kunder som har motstandskraft også når ting blir mer krevende, sier Andersen. Handelsbanken ble i oktober enda en gang kåret til Europas mest solide kommersielle bank av Global Finance.

Ytterligere informasjon:
Arild Andersen, landsjef, tlf. 924 05 213, arild.andersen@handelsbanken.no
Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør, tlf. 920 16 566,
lars.saethre@handelsbanken.no
Konsernets resultat:
www.handelsbanken.se/ir  
Pressebilder finner du her:
https://www.flickr.com/photos/handelsbanken-norge/albums

Om Handelsbanken: Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 307 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er Norges tredje største bedriftsbank. Handelsbanken er representert i hele landet med 38 kontorer og vel 900 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. I Norge har Handelsbanken vært siden 1988. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.noRelaterte artikler