Ny renteheving: – Må ta signalene fra Norges Bank på alvor

Norges Bank annonserte som ventet ny renteheving på 0,25 prosentpoeng, til 2,75 prosent. Trolig vil renten settes videre opp i mars. – Tror vi ser tilbakeslag i norsk økonomi, sier Handelsbankens sjeføkonom, Marius Gonsholt Hov, som mener det ikke var behov for ny renteheving nå.

Publisert: 16.12.2022

Rentehevingen som ble lagt frem torsdag 15. november, setter styringsrenten til det høyeste nivået den har vært på siden 2009.

Enkelhevingen var bredt forventet blant analytikerne på forhånd, Handelsbanken inkludert. Det var også nivået som var signalisert av Norges Bank i forkant.

Marius Gonsholt Hov
Handelsbankens sjeføkonom, Marius Gonsholt Hov, analyserer fremtidsprognosene for norsk økonomi.
Bård S. Gudim / Handelsbanken

Tror vi står overfor økonomisk tilbakeslag

Styringsrenten heves for å dempe prisveksten, som på 6,5 prosent i november lå høyt over målet på 2 prosent.

Norsk økonomi har i månedsvis vært preget av historisk lav arbeidsledighet, høy yrkesdeltagelse og fortsatt høy aktivitet i fastlandsøkonomien.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov tror derimot nå at norsk økonomi står overfor et tilbakeslag, hvor renten begynner å bite hardt, og mente i forkant av rentemøtet at det egentlig ikke var behov for ny renteheving nå.

– Pilene peker klart nedover de neste seks månedene. Jeg tror vi ser klart tilbakeslag i norsk økonomi gjennom vinteren, sa Gonsholt Hov til Dagens Næringsliv før rentemøtet.

Fall i boligpriser

Renteoppgangen har hatt effekt på boligprisene, som sesongjustert har falt 2,6 prosent de seneste tre månedene. Det er også ventet et betydelig prisfall i prisene det kommende året, og vekstbrems for økonomien, ifølge Norges Bank, SSB og NHO.

– Effekten av allerede gjennomførte renteøkninger er enda ikke fullt ut reflektert i boligprisene. I tillegg er det utsikter til ny renteoppgang i mars, som vil påvirke prisene ytterligere. Vi har foreløpig hatt som prognose at boligprisene vil falle med 3 prosent til neste år, regnet som årsgjennomsnitt. Men vi ser nå at Norges Bank venter noe dypere fall, på 4,3 prosent, forteller Gonsholt Hov.

Boliger i Trondheim
iStock

Norges Bank ser også for seg et sammenhengende fall i sysselsettingen de neste to årene, og dermed at arbeidsledigheten vil stige til noe over de nivåene vi hadde før pandemien.

– Dette viser kostnadene ved den rentepolitikken som nå føres, som primært er rettet mot å dempe inflasjonspresset, sier Gonsholt Hov.

Trolig skal renten videre opp

Rentebanen, som er Norges Bank sin prognose for utviklingen i renten fremover, ble torsdag presentert noe høyere enn hva både Handelsbanken og markedet var forberedt på.

Ifølge Norges Bank vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 3 prosent i mars. Videre renteforløp vil avhenge av den økonomiske utviklingen.

Dersom det blir vedvarende press i økonomien, og utsikter til at inflasjonen holder seg høy lenger enn sentralbanken anslår, kan det bli behov for høyere rente. Hvis inflasjonen avtar raskere, eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått, ifølge sentralbanken.

– Prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt, men går det som vi nå tror, vil styringsrenten ligge rundt 3 prosent neste år, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Åpner for nok en heving etter mars

Norges Bank åpner opp for enda en heving etter mars, men sier samtidig at sannsynligheten er størst for at rentetoppen nås på 3 prosent.

Handelsbanken og markedet trodde heller at Norges Bank ville indikere en rentetopp mellom 2,75 og 3 prosent. Da at en ny heving i første kvartal ville være mer betinget av utviklingen i nøkkeltallene fremover.

– Vi merker oss samtidig at Norges Bank viser større usikkerhet rundt rentesettingen fremover enn hva som kan leses direkte ut av den såkalte rentebanen, forklarer Gonsholt Hov.

– Må ta signalene på alvor

Han sier at Norges Bank sine egne beregninger viser at de har brukt skjønnet sitt til å holde rentebanen noe mer oppe enn hva nøkkeltallene kan forsvare.

– Det betyr at det ikke er hugget i stein at renten faktisk settes videre opp i mars. Og at en eventuell ny heving etter det igjen, sitter lengre inn enn hva rentebanen gir inntrykk av. Men vi må ta signalene fra Norges Bank på alvor. De har et klart ønske om å få renten videre opp til 3 prosent i mars, sier Gonsholt Hov.

Relaterte artikler