EPSI 2022: Handelsbanken er best på rådgivning

Norske bankkunders dom over bankene er ute: Handelsbanken har svært fornøyde kunder, har ifølge kundene best kvalitet på rådgivningen av alle banker – og er den enkleste banken å komme i kontakt med. Det konkluderer kundetilfredsmålingen EPSI 2022.

EPSI Rating gjennomfører Nordens største undersøkelse av kundetilfredshet i banksektoren, slik den har gjort i mange år. Mer enn 5000 norske kunder er intervjuet om banken sin.

MEST FORNØYD: Grafikken viser hvor fornøyde privatpersoner i Norge er med banken sin. Banker med score over 75 har ifølge EPSI «svært fornøyde» kunder, og hvor det er en sterk relasjon mellom bank og kunder. Score under 60 innebærer mange misfornøyde kunder og utfordringer med å få kunder til å bli værende.
EPSI
MEST FORNØYD: Grafikken viser hvor fornøyd bedrifter i Norge er med banken sin. Banker med score over 75 har ifølge EPSI «svært fornøyde» kunder, og hvor det er en sterk relasjon mellom bank og kunder. Score under 60 innebærer mange misfornøyde kunder og utfordringer med å få kunder til å bli værende.
EPSI

I privatmarkedet vinner Sbanken, tett fulgt av Sparebanken Sogn og Fjordane, Landkredittbank og Handelsbanken.

I bedriftsmarkedet består pallen av Sparebanken Vest, Sparebanken Møre og Handelsbanken. Det er store variasjoner i tilfredshet hos de ulike bankene.

– Kundene våre skal være de mest fornøyde bankkundene i Norge. Det er målet vårt. Derfor er det inspirerende at vi er så nær den øverste pallplassen, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre.

EPSI-undersøkelsen 2022 viser for privatmarkedet:

  • Handelsbanken har fornøyde kunder: Her inntar Handelsbanken en fjerdeplass, bak Sbanken, Sparebanken Sogn og Fjordane og Landkredittbank.
  • Handelsbanken er best på rådgivning: Ifølge kundene er Handelsbanken nr. 1 på kvalitet på rådgivning, med score på 80,8 prosent. Tilfredsheten med rådgiveren øker også til 84,6 prosent.
  • Handelsbanken er den enkleste banken å komme i kontakt med: Handelsbanken er ifølge EPSI 2022 den enkleste banken å komme i kontakt med, med en score på 86,8. Handelsbanken deler førsteplass med Sbanken.
  • Handelsbanken har interesse for kundene sine: Handelsbanken oppleves oppriktig interesserte i kundene, med plassering i toppsjiktet.

Best på rådgivning

EPSI 2022 viser at kundene rangerer Handelsbanken som best på rådgivning, både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Handelsbanken scorer også høyt på å oppleves som oppriktig interesserte i kundene, samt at kundene føler seg ivaretatt.

– Innimellom trenger folk og bedrifter gode råd om økonomiske valg. Da vil du selvsagt snakke med en som har solid kunnskap til å hjelpe deg, sier Sæthre.

I tillegg opplever Handelsbanken at kundene er opptatt av noe annet: De vil møte en rådgiver, ikke en selger, ifølge ham.

– De ønsker en rådgiver som oppriktig er opptatt av hva som er best for deg. Det er derfor Handelsbankens rådgivere verken har budsjetter, salgsmål eller bonuser. En rådgiver skal alltid ha kundens beste for øye, sier Sæthre.

GODE RÅD: – Kunder vil ha gode råd. Å anerkjennes som nr. 1 på rådgivning, er derfor viktig, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre i Handelsbanken.
Handelsbanken

Enklest å komme i kontakt med

Undersøkelser viser stor forskjell i hvor enkelt det er å komme i kontakt med banker. Som i 2021, mener kundene fortsatt at Handelsbanken er den enkleste banken å komme i kontakt med av norske banker.

– Når folk tar kontakt med banken sin, vil de ha hjelp raskt. Lange ventetider irriterer. Derfor er det viktig for oss at kundene kan ringe direkte til rådgiveren, bankkontoret sitt eller døgnet-rundt-hjelpen uten ventetider, forteller Sæthre.

Personlig rådgiver

Handelsbanken praktiserer at alle kunder har tilgang til en egen rådgiver de kan kontakte direkte. Banken har nærmere 500 rådgivere rundt om i landet.

– Økonomi er personlig. Derfor mener vi kundene skal kunne få personlig rådgivning når de har behov for det, sier Sæthre.

Sæthre understreker at det er kombinasjonen av gode digitale løsninger og tilgang på personlig rådgivning og hjelp som er kjernen i Handelsbankens tilbud til kundene. 

EPSI-undersøkelsen ble gjort i august og september 2022. Det er gjort 3500 intervjuer med privatpersoner i alderen 18-85 år og 1600 intervjuer med bedrifter. Undersøkelsen omfatter 60 spørsmål.

Relaterte artikler