Kundevekst og null tap ga solid resultat

Resultat 2. kvartal 2021:

God vekst i utlån og kapitalforvaltning ga sammen med fravær av tap et solid resultat for andre
kvartal 2021. – Vi ser at den unike Handelsbanken-modellen med lokale beslutninger ikke bare
gir mer fornøyde kunder, men også lavere risiko og lavere tap, sier adm. direktør Arild
Andersen, som startet i rollen i juni.

16. juli 2021

– Mer enn 95 prosent av kredittbeslutningene tas desentralisert av rådgivere som kjenner det lokale
markedsområdet. Det gir gode prosesser for kundene og bedre beslutninger om hvem som bør få låne penger. Effekten er veldig lave tap, sier adm. direktør Arild Andersen i Handelsbanken Norge. Handelsbanken har for andre kvartal på rad et resultat uten tap, etter at banken også i 2020 hadde vesentlig lavere tap enn de største konkurrentene. I første halvår 2021 utgjør tilbakeførte tap 17 millioner kroner.

Handelsbanken Norge2. kv 2021Endring vs. 2 kv 2020
Inntekter1092+18 %
Resultat før tap 680+31 %
Tap3
Driftsresultat694+70 %
Rentabilitet11,6+4,8 %

Solid resultat

Handelsbanken Norge fikk et driftsresultat på 694 millioner kroner i andre kvartal, som er 70 prosent opp fra 2. kvartal 2020 og på nivå med 1. kvartal 2021. 2. kvartal 2020 ble «korona-kvartalet» med negative effekter fra raske rentenedsettelser.

Handelsbanken Norge1. halvår 2021Endring vs. 2020
Inntekter2159+7 %
Resultat før tap1345+13 %
Tap17
Driftsresultat1393+36 %
Rentabilitet11,6+3,4 %

God vekst

Handelsbanken vokser videre i det norske markedet: I andre kvartal vokste samlede utlån med 1,8
prosent til 279,6 milliarder kroner. Samlet utlånsvekst første halvår er 2,4 prosent.

Utlån til bedrifter vokste med 1,5 prosent til 172,2 milliarder kroner i 2. kvartal. – Handelsbanken har i år lansert ambisiøse mål på bærekraft, og det er gledelig at vi nå ser vekst i utlån til gode bedrifter innenfor det grønne rammeverket, sier Andersen.

Utlån til privatpersoner vokste med 2,3 prosent til 107,4 milliarder kroner i 2. kvartal. – Vi har i 2021
opplevd god tilgang på nye privatkunder. Vi ser at det å tilby personlig service og rådgivning på toppen
av gode digitale løsninger, tiltrekker seg kunder som ønsker å være aktive og langsiktige med
økonomien sin, sier Andersen. Kundene sparer og investerer mer: Innskuddene vokste med 3 prosent siste kvartal til 90,5 milliarder kroner. Fondsvolumet økte med 6 prosent til 35,7 milliarder kroner i 2. kvartal.


Ytterligere informasjon:
Arild Andersen, administrerende direktør, tlf. 924 05 213, arild.andersen@handelsbanken.no
Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør, tlf. 920 16 566, lars.saethre@handelsbanken.no
Konsernets resultat: www.handelsbanken.se/ir
Pressebilder finner du her: https://www.flickr.com/photos/handelsbanken-norge/albums

Om Handelsbanken:
Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 280 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er Norges tredje største bedriftsbank. Handelsbanken er representert i hele landet med 43 kontorer og rundt 800 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. I Norge har Handelsbanken vært siden 1988. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

Relaterte artikler