Handelsbanken vokste i korona-kvartalet

Pressemelding

Andre kvartal 2020 ga vekst i utlån og vesentlig økt sparing for Handelsbanken i Norge. Samtidig preger en betydelig og rask rentenedsettelse til kundene resultatet. – Vi satte ned rentene før våre egne finansieringskostnader kom ned. Det var hyggelig for kundene, men ga lavere inntekter og resultat for banken, sier adm. direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken i Norge.

15. juli 2020

– Handelsbankens strategi er å ha solide kunder. De relativt moderate tapene illustrerer at strategien virker. Vi skal være ydmyke for langsiktige effekter av korona, men så langt viser tallene at vi har solide kunder med motstandskraft også i tøffere tider.
Adm.direktør Dag Tjernsmo

Handelsbankens utlånsvolum økte med 0,5 prosent til 272,3 milliarder kroner i andre kvartal. Utlån til privatpersoner vokste 1,7 prosent, mens utlån til bedrifter endte 0,3 prosent lavere. I årets første seks måneder har utlån til privatkunder vokst med 2,5 prosent til 102 milliarder mens utlån til bedriftskunder har vokst med 1,9 prosent til 170 milliarder kroner. Handelsbanken er Norges tredje største bedriftsbank.

Kundenes har også økt sparingen sin: Fondsvolumet økte 13,5 prosent til 25,3 milliarder kroner i andre kvartal etter netto nytegning på 1,2 milliarder kroner i ulike fond. Også innskudd vokste vesentlig.  

– Dette er en gledelig utvikling som viser at vi var på plass for kundene våre i et historisk spesielt kvartal. Andre kvartal 2020 vil gå inn i historien som korona-kvartalet, sier adm. direktør Dag Tjernsmo.

Handelsbanken Norge2. kv. 2020Endring vs. 2. kv 2019
Inntekter928-11 %
Resultat før tap518-21 %
Tap-122244 %
Driftsresultat408-34 %
Rentabilitet6,8-4,7

Korona ga renteeffekt

Resultatet preges av korona-effekter: Kundenes boliglånsrente ble satt kraftig ned i mars og april. Dette ble gjort før bankens egne kostnader med å finansiere seg falt tilsvarende. Dette reduserte bankens største inntektspost, rentenettoen, med 16 prosent fra forrige kvartal.

– Vi opplevde et unikt og massivt press fra politikere, forbrukermyndigheter, media og kunder om en rask og stor rentenedsettelse. Dette ble gjort til tross for at bankens finansieringskostnad ikke falt like raskt, sier Tjernsmo. Banken finansierer seg i det internasjonale og norske pengemarkedet, og gjennom å låne ut kundenes innskudd. For disse gjelder åtte uker varslingsfrist før rentene kan settes ned.

Tjernsmo ser på andre kvartal som et unntakskvartal, og forventer en mer normalisert rentenetto siste halvår i 2020.   

Moderate tap

Handelsbanken fortsetter trenden fra første kvartal med moderate tapsavsetning. Banken satte av 122 millioner kroner til tap i andre kvartal (tapsgrad på 0,12 prosent). Dette er koblet til høyere forventede tap i olje- og offshoresektoren som følge av lavere oljepris.

Handelsbanken Norge1. halvår 2020vs 1. halvår 2019
Inntekter2024-2 %
Resultat før tap1188-8 %
Tap-190228 %
Driftsresultat1024-18 %
Rentabilitet8,2 %-3,7 %

– Handelsbankens strategi er å ha solide kunder. De relativt moderate tapene illustrerer at strategien virker. Vi skal være ydmyke for langsiktige effekter av korona, men så langt viser tallene at vi har solide kunder med motstandskraft også i tøffere tider, sier Tjernsmo.

Lav interesse for statlig finansieringsordning

Som følge av korona-utfordringer har myndighetene tilbudt statlig garantert finansering til bedrifter. Denne har det vært lav interesse for blant Handelsbankens kunder. Av den opprinnelig rammen på 3,3 milliarder kroner, er rundt 200 millioner benyttet.

– Vi er tett på kundene og har kapasitet til vekst, men opplevde i andre kvartal en moderat etterspørsel etter lån fra bedriftene. Interessen for de statlig garanterte korona-lånene var liten blant kundene våre. Dette skyldes at kundene våre er solide og driver virksomheter hvor de i liten grad ser behov for disse lånene, sier Tjernsmo. 

Kundene tar i bruk Apple Pay

Handelsbanken lanserte i juni Apple Pay til kunder av Handelsbanken i Norge. Handelsbanken i Norge var dermed første Handelsbanken-land til å lansere Apple Pay. En stor andel av kundene har i løpet av få uker tatt i bruk løsningen ved å legge kortene sine inn i Apple Pay.

– Vi er fornøyde med at så mange kunder allerede har tatt i bruk Apple Pay. Dette viser styrken og enkelheten i løsningen, sier Tjernsmo. Han understreker at banken lanserte Apple Pay for å tilby det beste fra to verdener.

– På den ene siden skal vi alltid være best på personlig og nær service og rådgivning. Samtidig sørger vi for at kundene våre alltid har de digitale løsningene de trenger i hverdagen. Apple Pay er et eksempel på det, sier Tjernsmo.
 

Ytterligere informasjon:
Dag Tjernsmo, administrerende direktør, tlf. 910 00 620, datj01@handelsbanken.no
Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør, tlf. 920 16 566, lase01@handelsbanken.no
Konsernets resultat: www.handelsbanken.se/ir. Her kan du se pressekonferanse live kl. 08.30.
Pressebilder finner du her:
https://www.flickr.com/photos/handelsbanken-norge/albums

Om Handelsbanken: Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 272 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er Norges tredje største bedriftsbank. Handelsbanken er representert i hele landet med 45 kontorer og rundt 750 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. I Norge har Handelsbanken vært siden 1988. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

Relaterte artikler