Handelsbanken med god vekst både i privat- og bedriftsmarkedet   

Resultat 1. kvartal 2022:

Handelsbanken vokste videre med god fart i 1. kvartal 2022: Åtte prosent vekst i innskudd og 1,4 prosent vekst i utlån. – Personlig rådgivning og service sammen med gode digitale løsninger skaper et attraktivt tilbud mange kunder liker, sier adm. direktør Arild Andersen i Handelsbanken Norge. Banken har nå vokst til 285 milliarder kroner i utlån i det norske markedet. 

27. april 2022

Handelsbanken Norge (mill kroner)1. kv. 2022Endring vs 1. kv. 2021
Inntekter1.185+6%
Resultat før tap731+3%
Tap-150-1171%
Driftsresultat519-26%
Utlånsvolum (mrd)284,9+3,7%

Handelsbanken i Norge opplevde god vekst av kunder, utlån og innskudd i 1. kvartal 2022: Samlet utlån økte 1,4 prosent til 284,9 milliarder kroner i 1. kvartal. Utlån til bedrifter økte 1,7 prosent til 174,1 milliarder kroner. Handelsbanken er med dette Norges tredje største bedriftsbank. Utlån til privatpersoner økte 0,9 prosent til 110,8 milliarder kroner. Handelsbankens avtale med Juristforbundet står for en vesentlig del av veksten. Innskudd vokste med 7,8 prosent til 94,4 milliarder kroner, hvor 30,3 milliarder er fra privatkunder og 64,1 milliarder er fra bedrifter.

– Vi kom oss gjennom to år med korona-krise nær uten å konstatere tap, og har solide kunder også i møte med Ukraina-krigen.
Arild Andersen, adm. dir. Handelsbanken

– Vi gleder oss over alle kundene som velger Handelsbankens måte å drive bank på. Vi ønsker å være nær bedrifter og privatpersoner med behov for rådgivning og hjelp, og er derfor på plass med 41 bankkontorer rundt om i landet. Vi tror sterkt på kraften i denne nærheten sammen med attraktive digitale løsninger for alle hverdagsbehovene, sier adm. direktør Arild Andersen i Handelsbanken Norge. 

Et godt inntektskvartal, med historiens beste rentenetto, ga et resultat på 731 før tap (+ 3 prosent). Driftsresultat ble 519 millioner kroner etter kostnader og avsetninger. Resultatet er svekket av 150 millioner kroner i avsetninger, i all hovedsak knyttet til gruppevise avsetninger fra konsernet som følge av økt risiko for tap som følge av krigen i Ukraina. Ukraina-avsetningen dreier seg ikke om konstaterte tap.

– Vi kom oss gjennom to år med korona-krise nær uten å konstatere tap, og har solide kunder også i møte med Ukraina-krigen, sier Andersen. 

Handelsbankens kunder har økt sparingen sin i fond vesentlig over flere år. Selv med betydelig markedsuro, velger kundene i hovedsak å sitte rolig. Forvaltningsvolumet var ved utgangen av 1. kvartal 38,6 milliarder kroner etter netto nytegning på minus 0,4 milliarder kroner. 

Ytterligere informasjon:
Arild Andersen, administrerende direktør, tlf. 924 05 213, arild.andersen@handelsbanken.no
Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør, tlf. 920 16 566, lase01@handelsbanken.no
Konsernets resultat: www.handelsbanken.se/ir.

Pressebilder: https://www.flickr.com/photos/handelsbanken-norge/albums

Om Handelsbanken: Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 285 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er representert i hele landet med 41 bankkontorer og rundt 800 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

Relaterte artikler