Christian Dahl blir viseadm. direktør for Handelsbanken i Norge

Christian Dahl (45) er utnevnt til viseadministrerende direktør for Handelsbanken i Norge, blant annet med ansvar for å følge opp og koordinere strategi- og forretningsutvikling i banken. – Jeg gleder meg, sier Christian. Han beholder dagens ansvar som leder for kapitalforvaltning, private banking, forsikring og capital markets.

Administrerende direktør Arild Andersen, som ble ansatt i rollen i juni, har utnevnt Christian Dahl som viseadm. direktør.

– Vi er blitt store i Norge samtidig som det blir stadig mer komplekst å drive bank. Jeg etablerer denne rollen for å få enda bedre oppfølging og koordinering av viktige områder. I tillegg er det bra å ha en som kan rykke inn for meg når det trenges. Jeg er veldig glad for at Christian ønsker å ta denne jobben, sier Andersen.

Jeg er veldig glad for tilliten og muligheten, og gleder meg til å ta fatt. I Handelsbanken har vi et veldig godt utgangspunkt for videre lønnsom vekst i Norge. Vi har fornøyde kunder, et godt konsept med personlig rådgivning, lav risiko og lave tap, og god lønnsomhet. Nå tar vi viktige og offensive steg innen digitalisering og bærekraft for å utvikle banken videre.
Christian Dahl, viseadm. direktør i Handelsbanken Norge
NY ROLLE: Arild Andersen (til venstre) har utnevnt Christian Dahl til sin nestkommanderende.

Christian Dahl vil få et overordnet ansvar for følge opp og koordinere bankens strategiarbeid og forretningsutvikling. Christian vil samtidig beholde ansvaret for kapitalforvaltning, private banking, forsikring og capital markets. Han har også overordnet ansvar for bankens bærekraftarbeid. 

Dahl har jobbet i Handelsbanken siden 2004, hovedsakelig innen kapitalforvaltning og capital markets, og har vært del av ledergruppen i Handelsbanken i Norge siden 2016. Dahl er utdannet jurist og siviløkonom.

– Jeg er veldig glad for tilliten og muligheten, og gleder meg til å ta fatt. I Handelsbanken har vi et veldig godt utgangspunkt for videre lønnsom vekst i Norge. Vi har fornøyde kunder, et godt konsept med personlig rådgivning, lav risiko og lave tap, og god lønnsomhet. Nå tar vi viktige og offensive steg innen digitalisering og bærekraft for å utvikle banken videre, sier Dahl.

Relaterte artikler