Kundene rangerer Handelsbanken som Norges tredje mest bærekraftige selskap

Handelsbanken er rangert som Norges tredje mest bærekraftige selskap, ifølge Norsk Bærekraftbarometer 2023. – Vi ønsker å bidra til at kundene våre kan ta gode, langsiktige økonomiske valg, og i det gjør vi også bærekraft konkret. Da er det veldig hyggelig at kundene anerkjenner dette arbeidet, sier Hilde Nordbø, bærekraftdirektør i Handelsbanken Norge.

Forskningsprosjektet Norsk Bærekraftbarometer måler for fjerde gang hvor bærekraftige norske bedrifter er, sett fra kundenes ståsted. I undersøkelsen er Handelsbanken på tredjeplass over Norges mest bærekraftige virksomheter, og løfter seg fra 9. plassen i 2022.

SelskapScore
1.Sporveien T-banen79,4
2.Sbanken75,8
3.Handelsbanken75,4
4.Flytoget75,1
5.Sporveien Trikken74,6
6.Norsk Tipping73,8
7.Choice73,0
8.Eika73,0
9.Gjensidige (skadeforsikring)72,2
10.Finn.no72,1
Hilde Nordbø, bærekraftdirektør i Handelsbanken Norge
– Det viktigste vi kan gjøre er å bidra til at kundene våre kan ta gode valg for seg selv og bedriftene sine. Da er det veldig hyggelig at kundene anerkjenner dette arbeidet, sier Hilde Nordbø, bærekraftdirektør i Handelsbanken Norge.
Foto: Bård Gudim / Handelsbanken

Basert på kundenes egne vurderinger

159 virksomheter fra 30 ulike bransjer er inkludert i undersøkelsen. Forbrukerne har vurdert bedrifter de er kunder hos på tre dimensjoner av bærekraft: Økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

Årets vinner er Sporveien T-banen, med Sbanken og Handelsbanken på 2. og 3. plass.

Kunderådgiveren gjør bærekraft konkret for kundene

Nordbø forteller at Handelsbanken lærer opp alle kunderådgiverne i bærekraft. For at det skal skal bli konkret og relevant for kunden, setter rådgiver det alltid i kontekst til kundens behov, enten det gjelder plassering eller finansiering.

– Bærekraft ligger til grunn for vår kjernevirksomhet, med lav risikotoleranse og fokus på langsiktige relasjoner. Utfordringen er å gjøre bærekraft så konkret som mulig for kundene. Det at vi skårer høyt tror jeg har å gjøre med at vi er tett på kundene og kjenner behovene deres, i tillegg til generelt høy tilfredshet og lojalitet.

For Handelsbanken handler det å være bærekraftig om ansvarlig drift innenfor alle kjerneområder.

– Bærekraft har alltid vært en naturlig, integrert del av vår kapitalforvaltning, med mål om å skape best mulig risikojustert avkastning. Derfor har ikke vi en egen produkthylle for «grønne» fond, fordi bærekraftsvurderinger skal være en del av hele forvaltningen.  Les mer om bærekraft i våre fond her: Bærekraft | Handelsbanken

For egen del har Handelsbanken satt mål om netto nullutslipp av klimagasser senest innen 2040.

– Våre viktigste tiltak for egen drift handler om utlånsporteføljen. Vi har et delmål om å redusere finansierte utslippene i eiendomsrelatert utlån med 36 prosent innen 2030 sammenlignet med 2021, sier Nordbø.

– Bærekraft bygger tillit

– For oss handler det om å bidra der vi kan bidra mest, nemlig med hvordan vi forvalter verdier og hvordan vi møter kundene. Vi tar bærekraft inn i hva og hvordan vi finansierer og forvalter verdiene vi råder over og ikke minst gjennom råd vi gir til kundene våre, sier landsjef Arild Andersen i Handelsbanken Norge.

Han mener banken er avhengig av å jobbe systematisk og langsiktig med bærekraft for å opprettholde tilliten fra kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.

Norsk Bærekraftbarometer er gjennomført av Norstat Norge og Barcode Intelligence i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Norstat har på oppdrag fra Norsk Bærekraftbarometer bedt 5184 forbrukere vurdere bedrifter de er kunde hos. Til sammen har disse gitt 16.258 bedriftsvurderinger. Undersøkelsen omfatter til sammen 159 bedrifter som selger varer eller tjener som betyr mye for folks privatøkonomi. Datainnsamlingsperioden var fra januar til april 2023.

– For oss handler det om å bidra der vi kan bidra mest, nemlig med hvordan vi bruker pengene vi råder over og hvordan vi møter kundene, sier landsjef Arild Andersen i Handelsbanken Norge.
Foto: Bård Gudim / Handelsbanken

Relaterte artikler