EPSI 2022: Handelsbanken er best på rådgivning

Bedrift 2 min

Norske bankkunder konkluderer gjennom kundetilfredshetsmålingen EPSI 2022: I bedriftsmarkedet har Handelsbanken svært fornøyde kunder. Ifølge dere er Handelsbanken best på ivaretakelse og oppfølging av kunder, kvalitet på rådgivningen – og er fremst i å tilby bedriftene tjenestene og løsningene dere har behov for.

EPSI Rating gjennomfører Nordens største undersøkelse av kundetilfredshet i banksektoren, slik den har gjort i mange år. Mer enn 5000 norske kunder er intervjuet om banken sin, derav 1600 bedrifter.

I bedriftsmarkedet består pallen av Sparebanken Vest, Sparebanken Møre og Handelsbanken. Det er store variasjoner i tilfredshet hos de ulike bankene. – Kundene våre skal være de mest fornøyde bankkundene i Norge. Det er målet vårt. Derfor er det inspirerende at vi er så nær den øverste pallplassen, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre.

EPSI-undersøkelsen 2022 viser for bedriftsmarkedet:

  • Nr. 1 i opplevd rådgivningskvalitet: Handelsbanken er nr. 1 på spørsmål om opplevd kvalitet på rådgivningen!
  • Nr. 1 i tilbyder av tjenester og løsninger: Handelsbanken er også nr. 1 på spørsmålet om banken tilbyr de tjenestene og løsningene bedriften har behov for.
  • Nr.1 på å få kunden til å føle seg ivaretatt: Med en score på 79,6 troner Handelsbanken øverst på listen over banker som får kunden til å føle seg ivaretatt.
  • Nr. 1 på oppfølging: Handelsbanken er den banken som scorer høyest på oppfølging blant bedriftskundene.
  • Styrker tilfredshet: Handelsbanken styrker tilfredsheten i bedriftsmarkedet. Tilfredsheten løftes hele 3 poeng, til 71,4. Bransjen løfter seg 1,9 poeng, og samtlige banker øker tilfredsheten. Handelsbanken er på pallen, som nr. 3 bak Sparebanken Vest og Sparebanken Møre.

EPSI 2022 viser at kundene rangerer Handelsbanken som best på rådgivning, både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet.

– Innimellom trenger folk og bedrifter gode råd om økonomiske valg. Da vil du selvsagt snakke med en som har solid kunnskap til å hjelpe deg, sier Sæthre.

– En rådgiver skal alltid ha kundens beste for øyet

I tillegg opplever Handelsbanken at kundene er opptatt av noe annet: De vil møte en rådgiver, ikke en selger, ifølge ham.

– De ønsker en rådgiver som oppriktig er opptatt av hva som er best for deg. Det er derfor Handelsbankens rådgivere verken har budsjetter, salgsmål eller bonuser. En rådgiver skal alltid ha kundens beste for øye, sier Sæthre.

– Økonomi er personlig

Handelsbanken praktiserer at alle kunder har tilgang til en egen rådgiver de kan kontakte direkte. Banken har nærmere 500 rådgivere rundt om i landet.

– Økonomi er personlig. Derfor mener vi kundene skal kunne få personlig rådgivning når de har behov for det, sier Sæthre.

Sæthre understreker at det er kombinasjonen av gode digitale løsninger og tilgang på personlig rådgivning og hjelp som er kjernen i Handelsbankens tilbud til kundene. 

EPSI-undersøkelsen ble gjort i august og september 2022. Det er gjort 3500 intervjuer med privatpersoner i alderen 18-85 år og 1600 intervjuer med bedrifter. Undersøkelsen omfatter 60 spørsmål.

Relaterte artikler