Hvilken forvaltning har bedriften din valgt for pensjonen til de ansatte?

Som arbeidsgiver har du stor påvirkning på hvor mye dine ansatte får utbetalt i pensjon, uten å måtte endre tjenestepensjonssatsen. – Med god pensjonsrådgivning kan du hjelpe dine ansatte med å velge riktig risiko for pensjonspengene sine. 

Sist oppdatert 19.06.2024

– Har man et aktivt forhold til pensjonen sin, vinner man nesten på det uansett. Da kan man velge den risikoprofilen som passer seg selv best. Det blir aldri feil. De som ikke har et aktivt forhold til egen pensjon og som ikke følger med i timen, vil oftere sitte igjen med en dårligere pensjon enn de som har et aktivt forhold til den, sier pensjonsrådgiver Dagfinn Engelstad i Handelsbanken.

Pensjonsrådgiver Dagfinn Engelstad i Handelsbanken.

Han er annengenerasjons pensjonsrådgiver i familien, og har jobbet med pensjon gjennom hele karrieren. Nå jobber han med å hjelpe Handelsbankens kunder med å ta gode valg for egen pensjonssparing.

– Vi ser dessverre at kvinner oftere tar lavere risiko enn menn i langsiktige plasseringer. Vi vil ikke at alle skal maksimere risikoen, men selskaper har en tendens til å ta for lav risiko på vegne av de ansatte. Så er det opp til hver enkelt ansatt å velge den risikoen de ønsker. Derfor bidrar vi gjerne med å utfordre dine ansatte til å ta et mer aktivt grep om pensjonen sin. 

Får de ansatte et aktivt forhold til egen pensjon kan de enkelt logge seg inn og bytte risikoprofil.

– Rådgiverne i Handelsbanken snakker gjerne med selskapet om hva som er startprofilen for risiko i pensjonssparingen for de ansatte. I tillegg tilbyr vi kundene våre å ta en gjennomgang om pensjon for de ansatte i selskapet og fungere som pensjonsrådgivere, sier Engelstad.

Avgjørende for livet som pensjonist

I samarbeid med Gjensidige leverer Handelsbanken tjenestepensjon til selskaper over hele landet.

– Vi forvalter pensjonsmidlene for at de ansatte skal få best mulig pensjon. Vi er veldig stolte av at våre pensjonsprofiler ligger helt i toppen på norskpensjon.no. Det spiller nemlig en rolle hvilken forvaltning man velger når målet er mest mulig pensjon den dagen man går av med pensjon.

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

(Per 19.06.2024)

For de aller fleste er pensjon viktig. Det er lønnen som skal livnære deg den dagen arbeidslivet er over.

– Handelsbankens fondsporteføljer har lenge toppet avkastningsrangeringen på norskpensjon.no. Dette har en direkte konsekvens for kundene våre som har sett pensjonsinnskuddene øke med mer enn resten av bransjen.

Tjenestepensjonen er plassert i ansvarlige investeringer

Pensjonsrådgiver Engelstad oppfordrer til å sjekke ut oversikten på norskpensjon.no. Han forteller at Handelsbankens porteføljer er grundig sammensatt av selskaper som har vært gjennom strenge vurderingskriterier.

– Pensjon er langsiktig investering. Der for må vi ta på oss de lange brillene når vi velger hvilke bransjer og selskap vi velger å investere i. Utover de tradisjonelle eksklusjonssektorene alkohol, tobakk, kull, cannabis, spillselskaper, pornografi, våpen og krigsmateriell, har Handelsbanken nå valgt å ekskludere en sektor til. Fremover skal det heller ikke investeres i selskaper som har mer enn fem prosent av omsetningen fra olje- og gassproduksjon.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Relaterte artikler

2 min

EPSI 2022: Handelsbanken er best på rådgivning

Norske bankkunder konkluderer gjennom kundetilfredshetsmålingen EPSI 2022: I bedriftsmarkedet har Handelsbanken svært fornøyde kunder. Ifølge dere er Handelsbanken best på ivaretakelse og oppfølging av kunder, kvalitet på rådgivningen – og er fremst i å tilby ...  Les mer ›