Er det mulig å være best på bærekraft?

Bærekraft 3 min

Handelsbanken er landets tredje mest bærekraftige selskap, ifølge Norsk Bærekraftbarometer i 2023. Men i etisk bankguide fra samme år rangeres banken langt lavere. Hvordan kan det bli slik?

Handelsbankens arbeid med bærekraft har vært et viktig element for både enkeltkunder og foreningene i valg av bank og samarbeidspartner. Det handler om tillit og ansvarlighet. Samtidig er det krevende å vurdere både banker og selskaper på en objektiv måte når det er snakk om et begrep som bærekraft.

Handelsbanken er rangert som Norges tredje mest bærekraftige selskap blant 159 norske virksomheter fra rundt 30 ulike bransjer, ifølge Norsk Bærekraftbarometer.

2023 er det fjerde året forskningsprosjektet Norsk Bærekraftbarometer måler hvor bærekraftige norske bedrifter er, sett fra kundenes ståsted. I 2022 var Handelsbanken rangert som nummer ni. Forbrukerne har vurdert bedrifter de er kunder hos på de tre hoveddimensjonene av bærekraft: Økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og sosial bærekraft.

Hilde Nordbø er Handelsbanken Norges nye leder for bærekraft.
Hilde Nordbø, direktør for bærekraft i Handelsbanken.

Sporveien T-banen topper listen, med Sbanken på andreplass.

– Bærekraft ligger til grunn for vår kjernevirksomhet, med lav risikotoleranse og fokus på langsiktige relasjoner. Utfordringen er å gjøre bærekraft så konkret som mulig for kundene. Det at vi skårer høyt tror jeg har å gjøre med at vi er tett på kundene og kjenner behovene deres, i tillegg til generelt høy tilfredshet og lojalitet, sier Hilde Nordbø, direktør for bærekraft i Handelsbanken.

Ulike metoder

Ulike undersøkelser har ulike metoder, som igjen gir ulike resultater. I Sustainability Yearbook, som drives under merkevaren S&P Global, er for eksempel Handelsbanken blant topp 15 prosent av alle verdens banker som har høyest rating når det gjelder bærekraft. Men i Etisk bankguide derimot, gjør Handelsbanken det langt fra like bra.

Etisk bankguide i Norge er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet, og er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter.

–  Vi har et mål om å bli ansett som den mest bærekraftige banken. Da mener vi det viktigste er å bli målt på jobben vi gjør. Det som gjør resultatene i denne undersøkelsen utfordrende er at vi ikke blir belønnet for hva vi faktisk gjør, men hva vi har skrevet at vi skal gjøre, sier Hilde Nordbø.

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har kontrollert hver enkelt bank innenfor 14 ulike temaområder som favner 275 ulike sjekkpunkter og fire virksomhetsområder, og har deretter utarbeidet scoringer for hver bank. Høyere score, indikerer en god vurdering av bankens retningslinjer når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Men de opplyser også på sine nettsider at «en god policy er ofte en betingelse for god praksis, men ingen garanti».

– Den er altså ikke en indikator på hvordan vi faktisk jobber med bærekraft eller etikk i praksis, men er en vurdering av omfang og tilgjengelighet på styringsdokumenter, sier Nordbø.

Dette rangeres Handelsbanken høyt på

Handelsbankens høyeste poengscore i etisk bankguide er innenfor klimaendringer, anti-korrupsjon og olje og gass. Den største forbedringen siden forrige undersøkelse er innenfor klimaendringer.

Handelsbanken har satt seg mål om å ha netto nullutslipp innen 2040, gjeldende for hele virksomheten.

– Vi scorer fortsatt lavt på likestilling, noe som i hovedsak skyldes kravene vi stiller til selskaper vi finansierer og investerer i. Samtidig er vi ydmyke for at dette er område der vi absolutt har potensial for å bli bedre, både hva gjelder oss selv og hvordan vi kan påvirke gjennom kunder og andre forretningspartnere.

Banken har iverksatt flere tiltak som skal bidra til å løfte rangeringen innenfor dette området. I desember 2022 sluttet de seg til Kvinner i Finans charter. Der forplikter banken seg til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå, ha én person på ledernivå som har et dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet og å publisere status og utvikling offentlig underveis. Vi har satt oss som mål å ha 40 prosent kjønnsbalanse på alle ledernivåer.

Norsk Bærekraftbarometer:

PlasseringBedriftScore
1Sporveien T-banen79,4
2Sbanken75,8
3Handelsbanken75,4
4Flytoget75,1
5Sporveien Trikken74,6
6Norsk Tipping73,8
7Eika73
7Choice73
9Gjensidige (Skadeforsikring)72,2
10Finn.no72,1
Kilde: Norsk bærekraftbarometer | BI

Etisk bankguide:

PlasseringBankScore
1Cultura Bank98 %
2Sparebanken Vest85 %
3Sparebank 1 Østlandet85 %
4Storebrand84 %
5Sandnes Sparebank78 %
6DNB77 %
7Sparebank 1 SR-Bank76 %
8Klp74 %
9Sparebank1 Nord-Norge68 %
10Danske Bank66 %
11Nordea64 %
12Handelsbanken63 %
13Sparebank1 SMN55 %
Les mer om bærekraft i Handelsbanken

Relaterte artikler