Tre tommelfingerregler for fondssparing

Sparing 2 min

Mange synes det er vanskelig å spare. Hvilke fond skal man kjøpe, når skal man kjøpe og når skal man selge? Her er tre gode tommelfingerregler for å lykkes bedre med sparingen.

30. juni 2020

Frode Teigen Gjerde
Frode Teigen Gjerde

Seniorrådgiver, Private banking

KOMMENTAR

1. Tenk langsiktig

Aksjemarkedet kan svinge betydelig, og fallet i februar-mars i år var både kraftig og kom raskt. Er du langsiktig er imidlertid aksjesparing mindre risikofylt enn mange skulle tro. Dette fordi aksjemarkedet på lang sikt normalt er betydelig mer lønnsomt enn investeringer med lavere risiko, som for eksempel kortsiktige renteplasseringer, bankinnskudd eller obligasjoner. Meravkastningen man får fra aksjemarkedet vil over tid kompensere for nedganger som vi opplevde vinteren 2020 eller under finanskrisen i 2008.

Hovedindeksen på Oslo børs ble lansert i 1983, og 26 av disse 37 årene har gitt positiv avkastning. Ser vi på femårsperioder har 90 % av disse gitt positiv avkastning, og for niårsperioder har samtlige gått i pluss.

Mange setter av penger til noe som er langt frem i tid, som for eksempel pensjonssparing eller sparing til barn/barnebarn. Da er sparing i aksjemarkedet et meget godt alternativ.

Historien til Oslo Børs – ca 4.700 prosent oppgang
Historiske hendelser på Oslo Børs
Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX), fra 3. januar 1983 – 31. mai 2020

2. Spre risikoen

Det er alltid lett å la seg blende av, og dermed satse på, de enkeltfondene som ser best ut akkurat nå. Kanskje er det fordi de har prestert bra i det siste eller er populære. Det er imidlertid mye vanskeligere enn man skulle tro å finne ut hva som vil gå best fremover. Ikke minst er det vanskelig å unngå det som kommer til å gå dårlig.

Du bør alltid spre sparepengene dine mellom forskjellige markeder, typer investeringer og verdipapirer. Det vil aldri beskytte deg helt mot verdifall, men det reduserer risikoen for et alvorlig fall som vil være vanskelig å gjenopprette.
Frode Teigen Gjerde

Derfor bør du alltid spre sparepengene dine mellom forskjellige markeder, typer investeringer og verdipapirer. Det vil aldri beskytte deg helt mot verdifall, men det reduserer risikoen for et alvorlig fall som vil være vanskelig å gjenopprette. En god risikospredning øker også sjansen for at du får ta del i investeringer som går veldig bra. Ved å velge forskjellige aksjefond og rentefond sprer du risikoen på en enkel måte. Velger du derimot et kombinasjonsfond, får du en enda bedre risikofordeling.

Risikospredning gir tryggere avkastning.
Risikospredning gir tryggere avkastning. Verdiutvikling av 100 kr plassert 31-12-2000
Verdiutvikling av 100 kr plassert 31-12-2000

3. Månedlig sparing

Aksjemarkedet og andre markeder går opp og ned. Derfor er det smart å spre risikoen ved å sette inn penger jevnlig, for eksempel gjennom månedlig sparing. Dersom man i den andre enden også tar ut pengene over lengre tid reduseres risikoen ytterligere, som for eksempel ved pensjonssparing.

Slik reduseres risikoen for uheldig timing, sammenlignet med å sette inn alt  på en gang og ta ut alt på et annet tidspunkt. Når du opplever at verdien av dine plasseringer faller, er selvfølgelig ikke det en hyggelig opplevelse. Men det betyr faktisk at du kan kjøpe flere fondsandeler for samme sparebeløp. Dermed kan du komme raskere i pluss når markedene stiger igjen. Den enkleste måten å spare månedlig på er å sette opp en fast månedlig spareavtale. Da skjer alt automatisk og du vil aldri glemme sparingen din.

Har du behov for råd er du hjertelig velkommen til å kontakte kunderådgiveren din i Handelsbanken.

Raskere i pluss med månedlig sparing gjennom større børsfall
Raskere i pluss med månedlig sparing gjennom større børsfall. Oslo børs inklusive utbytte
Oslo børs inklusive utbytte

Relaterte artikler