Nå kan du la Handelsbanken ta vare på pensjonspengene fra arbeidsgiver

Pensjon 2 min

Pensjonskonto pluss lar deg bestemme over den delen av pensjonen som arbeidsgiver sparer for deg. Dermed kan du samle innskuddspensjonen fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, og la Handelsbanken ta seg av forvaltningen.  – Pensjon er en langsiktig plan som fortjener oppmerksomheten din. Rådgiveren din kan hjelpe deg med å legge en plan som passer deg, sier pensjonsrådgiver Dagfinn Engelstad.

Publisert 20. september 2021

Tidligere i år kom nyheten egen pensjonskonto. Hensikten er å gi deg større kontroll over egen pensjonssparing. I den forbindelse har det også blitt mulig å bestemme hvem som skal forvalte pensjonen som arbeidsgiver sparer for deg, en såkalt selvvalgt leverandør. Med pensjonskonto pluss kan du la Handelsbanken forvalte disse pengene.

Handelsbankens forvaltere kan vise til solid avkastningshistorikk, og følger strenge kriterier for bærekraftig forvaltning. På pensjonskonto pluss kan du velge mellom aktive og passive fond, samt fire aktivt forvaltede pensjonsprofiler.

Tror flere kan få seg en overraskelse

– Pensjon er det du skal leve av når du er ferdig i arbeidslivet, men mange glemmer hvor viktig dette er. Pensjonen består i hovedsak av tre deler. Egen sparing, egen pensjonskonto (innskuddspensjon) og alderspensjon fra folketrygden. Hvis du ikke tar et aktivt forhold til pensjonen din, er det stor sannsynlighet for at du vil få en kjedelig overraskelse den dagen du er ferdig i arbeidslivet, sier han. 

Dagfinn Engelstad
– Pensjon er det du skal leve av når du er ferdig i arbeidslivet, men mange glemmer hvor viktig dette er.
Dagfinn Engelstad, pensjonsrådgiver i Handelsbanken

Hjelper deg med å legge en plan

– For de aller fleste vil ekstra sparing være nødvendig for å opprettholde dagens levestandard den dagen de går av med pensjon. Derfor er det så viktig å se pensjonen som en helhetlig og langsiktig plan. Nettopp dette kan rådgiveren din hjelpe deg med. Sammen kan dere legge en plan som tar høyde for det du vil med livet ditt den dagen du er ferdig i arbeidslivet.

Vil du finne ut hvordan du kan påvirke egen pensjon? Snakk med rådgiveren din for å se hvordan du kan forberede hverdagen som kommer etter arbeidslivet.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Relaterte artikler