Snart kommer en forenkling av pensjonen din: Dette betyr det for deg

Fra 2021 innføres egen pensjonskonto. Den gir deg bedre oversikt, flere muligheter, og er den største pensjonsendringen på 14 år. Men hva betyr det for deg?

11. november 2020

Har du oversikt over pensjonen din?

Har du ikke kontroll på pensjonssparingen din allerede, vil lovendringen over nyttår hjelpe deg med å få det. Men hva handler det egentlig om?

Endringen gir deg bedre oversikt over pensjonen din – og litt lavere kostnader.

SKAFF DEG OVERSIKT: Pensjonsrådgiver Dagfinn Engelstad i Handelsbanken anbefaler å skaffe seg oversikt over pensjonen din.

– Det blir rett og slett enklere å plassere pensjonen din der du ønsker det. Har du allerede pensjonskapitalbevis i Handelsbanken, så anbefaler jeg at du fortsetter å ha det hos oss – også etter årsskiftet. Mer informasjon om dette kommer etter hvert, sier pensjonsrådgiver Dagfinn Engelstad i Handelsbanken.

Han er andregenerasjons pensjonsrådgiver i familien.  Da han vokste opp i den idylliske trehusbebyggelsen på Rodeløkka i Oslo, handlet samtalene rundt middagsbordet stort sett om pensjon. Faren hans er nemlig også pensjonsrådgiver av yrke. Man kan kanskje si at det er blitt en lidenskap.

– Lovendringen som kommer fra 1. januar, er den største endringen i norsk pensjon siden 2006, forteller han engasjert.

For 14 år siden ble obligatorisk tjenestepensjon innført. Siden den gang har nesten 1,5 millioner norske arbeidstakere fått innskuddsbasert tjenestepensjon på jobben. Men vet du hvor mye arbeidsgiveren din sparer for deg i tjenestepensjon månedlig?

– Hver gang du skifter arbeidsgiver, får du mest sannsynlig et nytt pensjonskapitalbevis (PKB) hos en annen pensjonstilbyder. Har du byttet jobb flere ganger siden 2006, har du mest sannsynlig også flere pensjonskapitalbevis. Endringen som skjer fra årsskiftet samler alle disse pensjonskapitalbevisene dine i én avtale.

– Kundene i Handelsbanken som allerede har samlet pensjonskapitalbevisene sine,  har både fått god bærekraftig forvaltning, riktig risiko og lavere kostnader.

Men hva er egentlig forskjellen på noen som ikke har samlet sine pensjonskapitalbevis sammenlignet med noen som har gjort det? Engelstad trekker frem et eksempel.

Dette får du ved å flytte pensjonskapitalbevisene dine

Se for deg to kolleger som har jobbet i samme bedrift i fem år. La oss kalle dem for Ola og Kari. De har hatt samme lønn, og da begge sluttet i bedriften samtidig, hadde de et pensjonskapitalbevis på 100.000 kroner hver.

Info
Fakta om pensjonskapitalbevis
  • Pensjonskapitalbevis er en sum penger som arbeidsgiver har betalt inn som er dine.
  • Pengene i avtalen er plassert i ulike fond som består av en kombinasjon av aksjer og renter.
  • De kan du få utbetalt over 10 år fra tidligst fylte 62 år.
  • Verdien på avtalen variere gitt hvor mye arbeidsgiver har betalt inn.
  • Størrelsen på innbetalingen avhenger av hvilken ordning arbeidsgiver har valgt, din brutto årslønn og din stillingsprosent.

Ola lot avtalen ligge med en moderat risikoprofil hos den pensjonsleverandøren bedriften hadde valgt, og fikk 6,72 prosent årlig avkastning etter kostnader. Kari flyttet derimot sitt pensjonskapitalbevis til, la oss si Handelsbanken, plasserte pensjonspengene i Aktiv 100 som har en høyere risikoprofil, og fikk 11,77 prosent avkastning.

Etter fem år hadde Ola sitt pensjonskapitalbevis vokst til 138.430 kroner. Mens Karis avtale hadde vokst til 161.051 kroner. Dette eksempelet er basert på avkastningstall hentet fra norskpensjon.no.

Fra nyttår samles pensjonskapitalbevisene automatisk

For deg som ikke har samlet pensjonskapitalbevisene ennå, blir lovendringen som kommer ved årsskiftet sentral. Da innføres egen pensjonskonto (EPK) som sørger for at alle dine tidligere pensjonskapitalbevis blir samlet i den ene avtalen.

– I utgangspunktet blir PKB-ene samlet hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør, men dersom man ønsker å nyte godt av rådgivningen og forvaltningen i Handelsbanken, kan man det, sier Engelstad.

Pensjonsrådgiveren forteller at du kan få et forsprang på endringene som kommer til neste år. Alt du trenger å gjøre er å ta kontakt med rådgiveren din og flytte alle pensjonskapitalbevisene allerede nå.

Derfor er det viktig å ha et aktivt forhold til pensjonen sin

Engelstad understreker at det er viktig å et aktivt forhold til egen pensjonssparing.

– Man bør blant annet stille seg noen spørsmål: Hvor mye pensjon sparer arbeidsgiveren min for meg i måneden? Hvordan forvaltes midlene? Hvor stor andel av pensjonen min er plassert i aksjefond?

– Nå som innføringen av egen pensjonskonto står på trappene, er det en fin anledning til å få oversikt over hva man har opptjent av pensjon og hvor pensjonen er plassert. Dette kan man enkelt finne ut av ved å logge seg på norskpensjon.no.

Det er imidlertid ikke bare det arbeidsgiveren din sparer for deg som avgjør hva du får utbetalt når du velger å gå av med pensjon. Hva pensjonen din består av, og hvor mye du skal kunne bruke på å nyte pensjonisttilværelsen er tredelt:

  • Folketrygden: Det staten sparer for deg i pensjon.  
  • Tjenestepensjon: Det dine tidligere og nåværende arbeidsgiver sparer for deg i pensjon.
  • Egne oppsparte midler: Det du selv klarer å sette av til pensjonssparing hver måned.

– I dag utgjør folketrygden hoveddelen av pensjonsutbetalingen. Deretter det arbeidsgiveren din har spart til deg, og på toppen kommer den summen du har spart selv. Når dagens unge skal gå av med pensjon, ser det ut til at dette kan være snudd på hodet. Da vil mest sannsynlig hoveddelen av pensjonsutbetalingen være det du selv klarer å spare gjennom arbeidslivet.

Nå som innføringen av egen pensjonskonto står på trappene, er det en fin anledning til å få oversikt over hva man har opptjent av pensjon og hvor pensjonen er plassert. Dette kan man enkelt finne ut av ved å logge seg på norskpensjon.no.
Pensjonsrådgiver, Dagfinn Engelstad

Det kan være lurt å begynne å tenke på pensjon tidlig

Men hvordan får man mest mulig ut av pensjonssparingen? Og hvor bra ønsker du å ha det som pensjonist?

– Pensjon handler også om å legge opp en spareplan basert på ønskene dine og utgangspunktet ditt. For å kunne finne ut av dette, dukker det opp noen sentrale spørsmål: Har du allerede begynt å spare til egen pensjon? Hva bør jeg gjøre om jeg skal pensjonere meg tidlig? Skal jeg jobbe lenge og ta ut pensjon i tillegg til lønn, eller ønsker jeg å spare opp pensjonen min helt til jeg slutter helt å jobbe?

Det er ikke alltid man har lagt en detaljert plan for fremtiden og pensjonisttilværelsen.

– For rådgiverne i Handelsbanken, er det det viktigste å forstå dine ønsker og behov. De kan hjelpe deg med å legge en fornuftig spareplan skreddersydd til dine behov, sier Engelstad.

Desto tidligere du kommer i gang med pensjonssparingen, jo mindre beløp trenger du å sette av hver måned til egen pensjonssparing.

– Når du setter i gang med pensjonssparing i Handelsbanken, og etter at vi sammen har funnet ut av dine ønsker og behov, er neste steg å finne riktig risiko tilpasset sparingen din. Historikken i markedene forteller oss at en høy andel i aksjer har vist seg å være lurt over tid. Men det betyr at du skal være komfortabel med større svingninger i perioder. Du skal kunne tåle en finanskrise eller en pandemi uten at det tar nattesøvnen din. Liker du derimot mer forutsigbarhet, bør du ha en lavere aksjeandel i sparingen.

For rådgiverne i Handelsbanken, er det det viktigste å forstå dine ønsker og behov. De kan hjelpe deg med å legge en fornuftig spareplan skreddersydd til dine behov,.
Dagfinn Engelstad, pensjonsrådgiver i Handelsbanken

Relaterte artikler