Hvordan beholde hytta i familien?

Mange har et nært og kjært forhold til egen fritidsbolig enten den ligger på fjellet eller ved sjøen. Her har barna kanskje lært å stå på ski eller de har tatt sine første svømmetak. Minnene er gode og kjærligheten til hytta likeså. Derfor kan det også bli krevende å finne gode løsninger for hvordan hytta kan beholdes i familien.

Publisert 26.06.24

Hva kan foreldrene gjøre for å beholde hytta i familien?
Det første foreldrene bør gjøre er å innkalle til familieråd. Det å snakke om arv og død er ofte krevende, men åpenhet rundt hva barn og foreldre ønsker om hyttas fremtid kan være et godt sted å begynne.

Det neste som bør undersøkes er hvilken verdi hytta representerer. En sak er bruksverdien og verdien av å beholde stedet i familien, men vel så viktig for å vurdere mulighetsrommet er å sjekke ut hva hytta er verdt på det åpne markedet. Ofte representerer hytta en større verdi enn det foreldre og barn faktisk er klar over. Og kommer man frem til at det beste er å selge eiendommen for deretter å dele pengene, kan kanskje dette være beste løsningen for å likebehandle barna.

Kan barn eie sammen?

Med mindre annet er bestemt i et testament er hovedregelen etter arveloven er at barna arver alt etter at begge foreldrene har gått bort. Der to eller flere barn arver noe sammen vil det automatisk oppstå et sameie. Et sameie reguleres av sameieloven som inneholder gode regler om bruk og utnytting, flertallsvedtak, vedlikehold, utgifts- og inntektsfordeling, retten til å selge, forkjøpsrett m. m. I den grad barna ikke er enig om noe annet vil sameieloven kunne gi svar på både rettigheter og plikter i forbindelse med hytte som er arvet.

Hva kan foreldrene bestemme?

I levende live kan foreldrene gjøre som de vil med det de eier. Foreldrene kan velge å gi bort hytta til en av barna eller de kan selge hytta og disponere pengene som de selv ønsker. Skal foreldrene regulere hva som skal skje med hytta etter at de har falt fra, er eneste måten å gjøre det på gjennom å opprette et testament. Testamentet må oppfylle flere formalkrav for at det skal være gyldig. Glipper man på et eller flere av formalkravene vil testamentet i verste fall bli ugyldig og da vil arvelovens alminnelige regler være bestemmende for hvem som tar arv.

I noen tilfeller finner foreldrene det riktig å bestemme at en av barna skal arve hytta, mens de andre søskene kun skal ha bruksrett i sin levetid. Fordi foreldrene normalt har ønsker om å likebehandle barna, blir ofte de som kun får en bruksrett kompensert på annen måte. Vurderer man en slik løsning kan det være smart å involvere barna i planene og på den måten bli trygg på at søskenflokken er enige om løsningen.

Hvordan tilrettelegge for at barna forblir venner også etter et arveoppgjør?

Mange arveoppgjør havner i domstolene. Det gjelder uavhengig av om verdiene er store eller små. Ofte skjer dette fordi barna har ulike forventninger til hva de skal arve. Kanskje har de misforstått noe som er sagt tidligere, eller de husker feil. Åpenhet og samtaler rundt hva foreldrene har tenkt om det de etterlater kan være fornuftig. I tillegg bør dette komme til uttrykk i et testament. I testamentet kan du også bestemme at det barna arver skal være deres særeie for på denne måten å sikre at verdiene forblir i familien.

Relaterte artikler