Oppdatert med Handelsbanken: Geopolitiske utfordringer

Makro og marked < 1 min

Vi er inne i en tid med grunnleggende endringer i den globale maktstrukturen.
Hvordan vil verdens valg, kriser og kriger prege fremtiden? Hvordan påvirker den geopolitiske situasjonen oss i Norge og hvilken betydning har den for norsk næringsliv?

Tirsdag 12. mars inviterte Handelsbanken til frokostseminar på Vika kino hvor noen av landets fremste eksperter på geopolitiske og økonomiske utfordringer dykket dypere ned i temaer som Trump, Midtøsten, Taiwan og Ukraina.

Se opptaket fra Oppdatert med Handelsbanken: Geopolitiske utfordringer her:

Med på scenen var blant annet:

Cecilie Hellestveit:
Jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett fra juridisk fakultet ved UiO. Hellestveits fagekspertise er krig, fred og folkerett, og hun arbeider både med folkerettsregimer og normutvikling, samt analyse av væpnede konflikter og konfliktdynamikk.

Jan Arild Snoen:
Forfatter og spaltist i Aftenposten, Minerva og Panorama. Snoen ga i 2020 ut boken Trump-sjokket, i 2021 Den nye kalde krigen: USA mot Kina og i 2023: Europa uten USA? Antiamerikanismen og dens følger.

Øystein Thøgersen:
Rektor og professor ved NHH. Hans faglige interessefelt omfatter internasjonal makroøkonomi, finansmarkeder og økonomisk politikk. Ledet regjeringsoppnevnte utvalg for å vurdere aspekter ved investeringsstrategien til «Oljefondet» og for praktiseringen av «handlingsregelen» i norsk finanspolitikk. Han satt tidligere i Norges Banks hovedstyre og Finansdepartementets rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser.

Relaterte artikler