Norges Bank varsler rentehevinger på løpende bånd – vi tror de må moderere seg litt

I juni reviderte Norges Bank sitt syn på styringsrenten kraftig opp. Nå venter de inntil 5 rentehevinger innen utgangen av neste år. Boligmarkedet er en viktig forklaring på at Norges Bank trolig blir første vestlige sentralbank som setter opp renten i kjølvannet av pandemien. Vi tror imidlertid sentralbanken er litt for aggressive i sitt rentesyn.

Kari Due-Andresen

Sjeføkonom, Handelsbanken
//
kadu01@handelsbanken.no

Publisert 23. juni 2021

Aktiviteten i årets første kvartal ble svakere enn både vi og Norges Bank hadde trodd, men heldigvis begynte aktiviteten å ta seg opp igjen i april. Gjeninnhentingen den siste tiden har faktisk gått noe raskere enn Norges Bank la til grunn i sin marsrapport, og ledigheten er nå lavere enn de ventet. Tempoet i vaksinasjonen har tatt seg opp, og ifølge FHI vil alle over 18 år ha blitt tilbudt første vaksinedose innen midten av august. Dermed er det grunn til å vente videre lettelser i restriksjoner og tiltakende aktivitetsvekst i tiden som kommer. Norges Banks regionale nettverksundersøkelse for 2.kvartal viste også til bredt basert optimisme blant bedriftene med tanke på utsiktene de kommende 6 månedene.

Oppjusterte prognosen for styringsrenten

Denne positive utviklingen bidro til at Norges Bank oppjusterte prognosen for styringsrenten ved sitt rentemøte 17.juni. Oppjusteringen var imidlertid vesentlig større enn vi hadde ventet. Ifølge sentralbankens prognoser blir trolig styringsrenten satt opp allerede i september, så i desember og mars, og deretter venter Norges Bank inntil to rentehevinger til innen utgangen av neste år.

Dermed blir Norges Bank trolig første vestlige sentralbank som setter opp styringsrenten i kjølvannet av pandemien, og ifølge sentralbankenes egne prognoser kan Norges Bank ha hevet renten hele 5 ganger før Fed setter i gang. Dette planlegger altså Norges Bank selv om ledigheten fortsatt er høy og det er utsikter til inflasjon godt under målet de nærmeste årene. Ifølge sentralbanken selv, er boligmarkedet en viktig årsak til at de gjerne vil ha opp renten så fort som mulig. Boligprisene har nemlig steget langt mer enn sentralbanken ventet det siste året, og Norges Bank er bekymret for at en for lang periode med ultra-lave renter skal bidra til at finansielle ubalanser bygger seg opp.

Har sett taktskifte

Imidlertid har vi sett et taktskifte i retning av svakere prisvekst i boligmarkedet de siste par månedene. Aktiviteten har dempet seg noe, og forholdet mellom tilbud og etterspørsel av boliger har blitt mindre stramt. Ifølge våre analyser er årsaken til dette at effekten av fjorårets rentekutt fra Norges Bank er tatt ut. Boligprisene er justert opp til et nivå som er forenlig med lavere rente, og dermed er det naturlig at prisveksten avtar. Undersøkelser viser nå at husholdningene også forbereder seg på at styringsrenten skal opp igjen, noe som trolig vil bidra til å dempe veksten i boligprisene ytterligere. I tillegg til et kjøligere boligmarked, tror vi veksten i økonomisk aktivitet vil moderere seg noe mer enn sentralbanken ser for seg gjennom neste år. Vi tror rett og slett Norges Bank var litt vel aggressive i sine renteforventninger, og ser for oss at de ikke vil levere 5, men maks fire rentehevinger innen utgangen av neste år.

Illustrasjon av styringsrenten, faktisk og prognoser

Relaterte artikler