Norges Bank varsler raskere renteoppgang

Norges Bank reviderte 18. mars opp sitt syn på styringsrenten framover. Sentralbanken åpner nå for at første renteheving kan komme så tidlig som i september i år. Deretter ser sentralbanken for seg ytterligere 4-5 rentehevinger innen utgangen av 2024. Men alt avhenger selvsagt av pandemien.

24. mars 2021

Kari Due-Andresen

Sjeføkonom, Handelsbanken
//
kadu01@handelsbanken.no

Styringsrenten i Norge ble kuttet til null prosent i mai i fjor; det laveste nivået vi noensinne har hatt. Sentralbanken har siden den tid sagt at styringsrenten ikke vil bli satt opp før det er klare tegn til at norsk økonomi er på vei tilbake mot en normalsituasjon.

Her vi står i dag befinner vi oss i en tredje smittebølge, med langt høyere smittetall enn vi fryktet og med svært strenge smittedempende tiltak i store deler av landet. De nye virusmutasjonene er mer smittsomme og gjør det mer krevende å slå ned smitten. I tillegg er det utfordringer på vaksinefronten knyttet til potensielle bivirkninger og leveranse av nok vaksiner.

Gradvis gjenåpning fra mai

På kort sikt er derfor situasjonen fortsatt svært uoversiktlig. Norske helsemyndigheter antar imidlertid at vaksineringstakten vil ta seg markant opp i 2.kvartal, og dersom smitten er tilstrekkelig lav, håper regjeringen å kunne begynne en gradvis gjenåpning fra mai. I sine prognoser har Norges Bank lagt til grunn at store deler av den norske befolkningen vil være vaksinert ved utgangen av sommeren. Dette innebærer i så fall at gjeninnhentingen av norsk økonomi kan gå raskere enn sentralbanken så for seg tidligere.

I tillegg utgjør boligmarkedet i Norge en stor bekymring for sentralbanken. De frykter at en lang periode med lave renter skal bidra til at finansielle ubalanser bygger seg opp. Boligmarkedet har utviklet seg langt sterkere enn Norges Bank hadde trodd det siste året, og også siden desember har prisveksten vært sterkere enn sentralbanken hadde antatt. Dette er nok en tungtveiende årsak til at sentralbanken nå ønsker å få renten opp.  

Boligmarkedet har utviklet seg langt sterkere enn Norges Bank hadde trodd det siste året, og også siden desember har prisveksten vært sterkere enn sentralbanken hadde antatt. Dette er nok en tungtveiende årsak til at sentralbanken nå ønsker å få renten opp.
Kari Due-Andresen

Tror september-heving blir for tidlig

I sin oppdaterte renteprognose ser altså sentralbanken for seg at første renteheving muligens kan komme så tidlig som i september, og senest i desember i år. Av hensyn til boligmarkedet, tror vi sentralbanken nå ønsket å berede grunnen for at renten kan begynne å stige allerede over sommeren, dersom tilstanden i økonomien for øvrig tillater det. Vi tror imidlertid at september kan være litt for tidlig. Gitt usikkerheten knyttet til pandemien, og faren for at gjenåpningen må foregå tregere enn sentralbanken nå ser for seg, holder vi en knapp på at første renteheving kommer i desember.

Selv om økonomien trolig kan gjenåpnes i år, vil det nok ta tid å komme tilbake til en normalsituasjon i arbeidsmarkedet. Før pandemien omtalte sentralbanken den daværende styringsrenten på 1,5 prosent som nokså nøytral for norsk økonomi. I sin nåværende prognose ser ikke Norges Bank for seg at renten kommer tilbake til det nivået før ved utgangen av 2024. Dersom det slår til, har det altså tatt i overkant av fire år fra pandemien traff oss til norsk økonomi klarer seg uten rentestimulans.  

Før pandemien omtalte sentralbanken den daværende styringsrenten på 1,5 prosent som nokså nøytral for norsk økonomi. I sin nåværende prognose ser ikke Norges Bank for seg at renten kommer tilbake til det nivået før ved utgangen av 2024. Dersom det slår til, har det altså tatt i overkant av fire år fra pandemien traff oss til norsk økonomi klarer seg uten rentestimulans.
Kari Due-Andresen

Relaterte artikler