Hjelper bedriftene med å kartlegge risiko

Store svingninger har preget markedene den siste tiden. – Vi følger markedene for å kunne forklare bedriftene hvordan utviklingen kan påvirke forretningene. Vi har oppdaterte prognoser og kan hjelpe til med å kartlegge bedriftens risiko, sier seniorstrateg Nils Kristian Knudsen.

4. mai 2020

Oljeprisen har rast, den norske krona har svekket seg, og rentene er rekordlave. Få hadde forutsett konsekvensene av korona-pandemien, men selv normale svingninger kan utgjøre betydelig risiko for mange bedrifter. En typisk mellomstor bedrift har heller ikke egen finansavdeling. Dermed
kan bedriften ha en større risiko enn ønsket.

Nils Kristian Knudsen er en del av teamet som jobber med å kartlegge risiko for bedriftskundene.

– Det første som må på plass er en grunnleggende forståelse for at man har risiko, og at denne risikoen kan komme i ulike former, sier Nils Kristian Knudsen.

Gir bedre beslutningsgrunnlag
For en eiendomsaktør kan det typisk være risiko knyttet til renteutvikling, for eksport- eller importbedrifter kan det være valutarisiko. Knudsen følger rente-, valuta-, og råvaremarkedet tett for å kunne levere oppdaterte prognoser. Disse prognosene legger grunnlaget for ulike scenarioer de setter opp for bedriftene.

– Etter å ha kartlagt risikoen pleier vi ofte å kvantifisere det. Litt enkelt forklart vil det si at vi spiller ut den risikoen bedriften har i en gitt horisont, opp mot et sett ulike scenarioer i markedet. Da ser du hvordan utviklingen kan bli, og du får ganske konkrete scenarioer å forholde deg til. Det gjør det enklere å se hvilket risikonivå bedriften er komfortabel med. Så er det opp til bedriften å ta beslutninger basert på det vi legger frem, sier han.

Bedriftene setter ofte pris på scenarioer som kan hjelpe de med å se hvilke marginer de får i et gitt scenario.

– Tåler jeg at det skjer og hva er sannsynligheten for at det skjer? Her ligger det mye læring, mener han.

Større forståelse for risikoen
Etter hvert ser de at bedriftene de jobber med får en mer helhetlig tilnærming til risiko. Noen endrer måten de jobber på, fordi de har fått mer kunnskap og et mer bevisst forhold til risikoen. Han sier teamet ofte erfarer hvordan bedrifter tar grep etter hvert som de får mer kunnskap om risikostyring.

– Vi ser at de vi jobber med blir bedre til å styre risikoen, de er oppdatert på priser og kan i større grad være på vakt mot det som kan gå galt. Over tid blir det da mye enklere for oss å bli en god sparringspartner, sier han.

Løpende samarbeid
– Du opparbeider deg tillit og forståelse hos bedriften underveis, da blir vi gjerne den naturlige og trygge partneren som vi ønsker å være. Bedriften må oppleve at vi har satt de i bedre i stand til å drive butikken – det er kjernen. Derfor er ikke dette noe du gjør én gang, men et løpende samarbeid. Vi er der for bedriften i det lange løp, forklarer han.

I disse dager er mange ekstra oppmerksomme på å lese markedene og forstå hvordan det påvirker bedriften.

– Vi har et team som er klare til å hjelpe. Vi følger situasjonen tett, og har oppdaterte prognoser. Du trenger ikke å være et stort selskap for å ta kontakt. Vi er her for å hjelpe, sier han.

– Vi ser at de vi jobber med blir bedre til å styre risikoen, de er oppdatert på priser og kan i større grad være på vakt mot det som kan gå galt. Over tid blir det da mye enklere for oss å bli en god sparringspartner, sier han.

Relaterte artikler