Norges Bank setter opp styringsrenten. – En mer aggressiv veksttakt enn forventet

I dag satte Norges Bank opp styringsrenten til 0,25 prosent for første gang siden pandemien traff landet for halvannet år siden. Men hva betyr egentlig rentehevingen for økonomien?

Publisert 23. september 2021

Det er et godt tegn at Norges Bank nå har hevet renten til 0,25 prosent. Det reflekterer at norsk økonomi allerede har kommet langt ut av selve krisen, og at utsiktene er gode. I en slik situasjon er det helt riktig å ta det første skrittet vekk fra det kriselave nullrentenivået vi har hatt frem til nå, sier påtroppende sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Torsdag morgen skriver Norges Bank i en pressemelding at gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og at aktiviteten nå er høyere enn før koronapandemien. Sentralbanken begrunner det med at arbeidsledigheten har falt videre, og at kapasitetsutnyttingen synes å være nær et normalt nivå. Samtidig forventer Norges Bank at oppgangen i økonomien trolig vil fortsette utover høsten.

– Normaliseringen av økonomien tilsier at det nå er riktig å starte en gradvis normalisering av styringsrenten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen.

Mer aggressiv utvikling enn markedet forventet

Gonsholt Hov forteller at den forespeilede utviklingen i styringsrenten i årene fremover er mer aggressiv enn markedet forventet i forkant av dagens rentemøte.

– Hevingen i dag var som forventet. Vi fikk en bekreftelse på at Norges Bank venter enda en renteheving i desember, og videre tre nye hevinger i 2022. Det høres kanskje ut som en rask opptrapping. Men norsk økonomi er på et bra sted i dag, og utsiktene er gode fremover.

Den påtroppende sjeføkonomen forteller at det var fornuftig å sette renten ned til null prosent da det så som mørkest ut under pandemien.

– Null-nivået i styringsrenten reflekterte godt situasjonen i økonomien og utsiktene på det tidspunktet. Men det har skjedd mye siden bunnivået i 2020. Arbeidsledigheten har falt kraftig tilbake, og er nå nær nivåene fra før pandemien. Den er dessuten forventet å falle videre.

Mest spennende å se signalene for neste år

– Det som var spennende med dagens rentebeslutning var å se Norges Banks signaler om rentesettingen til neste år og videre inn i 2023.  I forkant av dagens rentebeskjed pekte vi på at Norges Bank kunne signalisere en raskere normalisering av renten gjennom 2023. Det gjorde de også, sier Gonsholt Hov.

Men hva innebærer egentlig en normalisering av styringsrenten?

– Før pandemien hadde vi en styringsrente på 1,5 prosent. Det samme hadde vi før oljekrisen. Det kan være et godt utgangspunkt å se for seg at en styringsrente på 1,5 prosent ikke er så langt unna normalen. Nå ser imidlertid Norges Bank for seg en styringsrente på 1,75 prosent mot slutten av 2024. Det tyder på at de tror det er god nok fart i økonomien til at renten også kan være litt høyere enn vi hadde før pandemien.Relaterte artikler

Konsumdrevet vekstoppgang i 2021

Husholdningenes konsum har tatt seg godt opp fra bunnen, men forbruksnivået er fortsatt klart lavere enn før koronakrisen. Nye runder med strenge koronarestriksjoner har dessuten sørget for at den videre gjeninnhentingen er satt på en ...  Les mer ›